PriceWaterHouseCoopers  

Podatkowe Espresso 2/2020

PwC, 2020-01-16
W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Koszty prac inżynieryjnych niezbędnych do przeprowadzenia produkcji w SSE można alokować do działalności strefowej; [Express podatkowy] Możliwość refakturowania usług notarialnych przez kancelarię prawną; Brak możliwości zaliczenia do kosztów kar umownych innych niż wymienione w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT; Podatnik, którego aktywność gospodarcza w Polsce ogranicza się do wydatków konsumpcyjnych, nie posiada w Polsce centrum interesów życiowych; [Legislacja] Opóźnienie w implementacji pakietu quick fixes - zasady przejściowe.
Pobierz: PE_2_2020.pdf
© 2018 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Działem doradztwa prawno-podatkowego PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X