PriceWaterHouseCoopers  

Podatkowe Espresso 1/2020

PwC, 2020-01-09
W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Zaliczenie do podstawy opodatkowania spółki dominującej dywidend wypłacanych przez spółkę zależną; [Express podatkowy] Zaświadczenia, opinie bankowe i opinie audytorskie wystawione przez bank korzystają ze zwolnienia z VAT; Wykładnia art. 26a § 1 ordynacji podatkowej w związku ze zmianą interpretacji wydanej na rzecz płatnika; Interpretacja ogólna w sprawie stawki VAT w odniesieniu do usług obsługi wartości pieniężnych, w tym obsługi bankomatów; [Legislacja] Ministerstwo Zdrowia chce opodatkować słodzone napoje, małpki i reklamy suplementów diety.
Pobierz: PE_1_2020.pdf
© 2018 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Działem doradztwa prawno-podatkowego PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X