PriceWaterHouseCoopers  

Czy Twój JPK jest gotowy na ponowną ocenę świadectwa AEO

PwC, 2019-02-07
W trakcie czynności audytowych w zakresie ponownej oceny świadectwa AEO przedsiębiorcy wzywani są do przedłożenia Jednolitych Plików Kontrolnych („JPK”). Dane z JPK mają umożliwić organom podatkowym weryfikację zmian mających wpływ na działalność podatników w obszarze zarządzania ewidencjami celnymi i systemie informatycznym oraz ocenę poziomu zintegrowania stosowanego systemu rachunkowości z ewidencjami prowadzonymi na potrzeby celne.
Pobierz: TA_ITBC_AEO JPK_07.02.2019 ENG_final.pdf
© 2018 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Działem doradztwa prawno-podatkowego PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X