PriceWaterHouseCoopers  

Jednolity Plik Kontrolny – składanie korekty plików JPK_VAT za rok 2016

PwC, 2017-02-16
Ministerstwo Finansów informuje, że w przypadku konieczności złożenia korekty pliku JPK_VAT, w szczególnośc za okres od lipca do grudnia 2016 roku, należy przekazać ją w nowej wersji struktury JPK_VAT(2).
Pobierz: TA_ITBC_JPK_15.02.2017_PL.pdf
© 2013 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwy PwC i PricewaterhouseCoopers odnoszą się do firm wchodzących w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited. Każda z firm stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Działem doradztwa prawno-podatkowego PwC.