PriceWaterHouseCoopers  

Trzecia ustawa deregulacyjna podpisana

PwC, 2012-11-30
W dniu 30 listopada 2012 roku Prezydent RP podpisał ustawę „o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce”, czyli tzw. trzecią ustawę deregulacyjną, przyjętą dzień wcześniej przez Senat. Ustawa ta wprowadza z dniem 1 stycznia 2013 r. istotne zmiany w ustawach podatkowych.
Pobierz: Tax_ Legal_deregulacja.pdf
© 2013 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwy PwC i PricewaterhouseCoopers odnoszą się do firm wchodzących w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited. Każda z firm stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Działem doradztwa prawno-podatkowego PwC.