Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj
Strona główna Komentarze Koronawirus - Szczegóły Tarczy Antykryzysowej

Koronawirus - Szczegóły Tarczy Antykryzysowej

PwC, 2020-03-23
Projekt pakietu działań antykryzysowych tzw. tarczy antykryzysowej we wtorek trafi pod obrady rządu, a w czwartek zajmie się nim Sejm. Zgodnie z zapowiedziami obejmuje on szereg mechanizmów o charakterze bezpośredniego wsparcia oraz wiele odroczeń lub zawieszeń części obowiązków dla przedsiębiorców.

Projekt pakietu działań antykryzysowych tzw. tarczy antykryzysowej we wtorek trafi pod obrady rządu, a w czwartek zajmie się nim Sejm. Zgodnie z zapowiedziami obejmuje on szereg mechanizmów o charakterze bezpośredniego wsparcia oraz wiele odroczeń lub zawieszeń części obowiązków dla przedsiębiorców.

Warto pamiętać, że niektóre z mechanizmów pomocowych będą dostępne na wniosek, rozpatrywany według kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków.

Dopłaty do wynagrodzeń z FGŚP

Przedsiębiorcy będący w trudnej sytuacji finansowej w związku z COVID-19, których obroty spadną o 15% albo 25% względem wskazanych okresów referencyjnych, będą mogli uzyskać przez 3 miesiące dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do połowy wynagrodzeń pracowników, jednak nie więcej niż do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS. Zgodnie z projektem ustawy dopłaty będą stanowiły pomoc de minimis.

Redukcja czynszów w obiektach handlowych pow. 2000 m2

W obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii czynsze najmu zostają obniżone o 90%, jeśli najemca nie prowadzi działalności w efekcie wprowadzenia jednego z ww. stanów.

Pozostałe mechanizmy dofinansowania


Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz wykonujące umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług w razie przestoju trwającego co najmniej 30 dni mogą wnioskować o jednorazowe świadczenie postojowe w wysokości do 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W szczególnych okolicznościach możliwe będzie złożenie wniosku po raz drugi.

W razie odstąpienia od umowy okres zwrotu pieniędzy klientom przez firmy turystyczne i eventowe wyniesie 180 dni. Firmy będą mogły wydawać klientom, za ich zgodą, zamiast zwrotu pieniędzy vouchery na realizację usług w przyszłości.

Jednym z elementów tarczy antykryzysowej ma być również nowa ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców z budżetem w wysokości 1 mld złotych. Ustawa wprowadzi pomoc publiczną na ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne oraz restrukturyzację. Zasadniczo pomoc będzie udzielana poprzez preferencyjne pożyczki, z wyjątkiem restrukturyzacji, w której finansowanie będzie mogło być udzielane inaczej, np. poprzez obejmowanie akcji, udziałów lub obligacji restrukturyzowanych przedsiębiorstw.

Projektowana ustawa umożliwi Polskiemu Funduszowi Rozwoju finansowanie działań mających na celu zapobieganie lub łagodzenie skutków sytuacji kryzysowych, w szczególności skutków rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.

Inne zmiany


Regulacje zawieszające i ograniczające


© 2020 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA