Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj
Strona główna Komentarze Od 2020 r. pliki JPK także na żądanie prezesa UOKiK

Od 2020 r. pliki JPK także na żądanie prezesa UOKiK

PwC, 2019-12-05
22 listopada 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia określającego sposób przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów już od 1 stycznia 2020 r.Szczegóły zmian

Znowelizowana ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych przyznała Prezesowi UOKiK prawo do żądania przekazania części lub całości ksiąg podatkowych prowadzonych przez przedsiębiorców, czyli tzw. plików JPK na żądanie.

Nowe uprawnienia Prezesa UOKiK wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i pozwalają wystąpić z powyższym żądaniem, także do podmiotów, które nie są stronami transakcji handlowej.

Opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia zawiera przepisy wykonawcze do ustawy przyznającej Prezesowi UOKiK nowe uprawnienia.

Na mocy nowych przepisów przedsiębiorcy są zobowiązani do przekazania jednolitych plików kontrolnych na żądanie Prezesa UOKiK na dwa sposoby:

W projekcie wskazano także wymogi techniczne, które musi spełniać informatyczny nośnik danych. Należą do nich:

Należy podkreślić, iż ani ustawa wprowadzająca nowe uprawnienia dla Prezesa UOKiK ani projekt rozporządzenia nie wskazują, jakie sankcje będą groziły za nieprzekazanie plików JPK na żądanie organu antymonopolowego.

Niemniej jednak kary pieniężne za nieudzielenie informacji żądanych przez Prezesa Urzędu lub udzielenie informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd mogą być bardzo dotkliwe i wynosić do 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, ale nie więcej niż równowartość 50 mln euro.

Co istotne, powyższe kary pieniężne mają zastosowanie także w przypadku podmiotów, które nie są stronami transakcji handlowej.

Przepisy rozporządzenia mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Kontakt


Marcin Sidelnik
Partner
tel: +48 502 184 961
email

Agnieszka Kurzeja
Starszy menedżer
tel:+48 519 507 308
email
© 2020 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA