Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj
Strona główna Komentarze Nowe wzory formularzy podatkowych PIT

Nowe wzory formularzy podatkowych PIT

PwC, 2019-10-30
22 października 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie PIT. Projekt zakłada zmianę niektórych formularzy PIT poprzez dostosowanie ich do ostatnich nowelizacji ustawy o PIT. Przygotowaliśmy krótkie podsumowanie zaprojektowanych zmian.

Informacja PIT-11

Zmiana wzoru informacji PIT-11 wynika z wprowadzonego od sierpnia 2019 r. zwolnienia części przychodu uzyskiwanego przez osoby poniżej 26 roku życia, czyli tzw. ulgi dla młodych. Nowy wzór PIT-11 przewiduje obowiązek wykazania przychodów objętych ulgą odrębnie od przychodów podlegających opodatkowaniu.

Zaprojektowany formularz ma ułatwić podatnikom prawidłowe złożenie zeznania za 2019 r. Szczególnie jest to ważne w odniesieniu do podatników, którzy są zatrudnieni przez co najmniej dwa podmioty. Zmieniony wzór informacji ma umożliwić weryfikację, czy na etapie rozliczenia rocznego nie doszło do przekroczenia limitu zwolnienia. Każdy płatnik bowiem może zastosować limit w odniesieniu do wynagrodzenia, które sam wypłaca. W efekcie podatnik zatrudniony w kilku miejscach może w trakcie roku wykorzystać zwolnienie wielokrotnie, co musi jednak skorygować w rozliczeniu rocznym.

Oświadczenia PIT-2, PIT-2a, PIT-3

Ustawodawca w trakcie 2019 r. znowelizował również przepisy ustawy o PIT w zakresie skali podatkowej (obniżenie stawki PIT z 18% do 17%) oraz kwoty pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. Konieczna zatem okazała się modyfikacja algorytmu pozwalającego na obliczenie przysługującej kwoty zmniejszającej podatek w taki sposób, aby zachować dotychczasową wysokość kwoty wolnej od podatku. Przy obliczaniu zaliczek kwota zmniejszająca podatek od dnia 1 października 2019 r. wynosi 525, 12 zł.

W konsekwencji ustawodawca uznał za niezbędne wprowadzenie zmiany w treści oświadczeń składanych przez podatników płatnikom dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na PIT (PIT-2, PIT-2A i PIT-3), uwzględniając w nich zmianę kwoty zmniejszającej podatek.

Nowe wzory oświadczeń będą miały zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r.

Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy – PIT-4R

Główna zmiana w stosunku do obecnie obowiązującego wzoru deklaracji PIT–4R polega na wprowadzeniu obowiązku - w przypadku korygowania uprzednio złożonej deklaracji - wskazania przez płatnika podstawy prawnej składanej korekty.
W części B formularza zrezygnowano z obowiązku podawania numeru REGON w związku ze zniesionym obowiązkiem posługiwania się przez przedsiębiorców numerem REGON.

Rozporządzenie wprowadza także niewielkie zmiany w formularzach PIT-6, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-R oraz PIT-IFT-1/IFT-1R.

Kontakt:

Joanna Narkiewicz-Tarłowska
Dyrektor
tel: +48 502 184 764
email

Jadwiga Chorązka
Dyrektor
tel:+48 502 184 056
email

© 2019 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA