Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj
Strona główna Komentarze Wyrok TSUE – odbiór usług budowlanych może decydować o powstaniu obowiązku podatkowego

Wyrok TSUE – odbiór usług budowlanych może decydować o powstaniu obowiązku podatkowego

PwC, 2019-05-10
W dniu 2 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-224/18, z którego - wbrew dotychczasowej praktyce polskich organów podatkowych – wynika, że to formalny odbiór usługi budowlanej może zostać dla celów VAT uznany za moment wykonania usługi. Warunkiem jest jednak, aby formalność odbioru została uwzględniona w umowie i stanowiła materialne zakończenie usługi.

Sprawa dotyczyła polskiej spółki świadczącej usługi budowlane. Jak wynikało z postanowień umów zawieranych przez spółkę, dla określenia momentu zakończenia robót budowlanych kluczowa była ich akceptacja przez odbiorcę (po wykonaniu robót możliwe było ewentualne zgłaszanie poprawek przez odbiorcę).  Spółka zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie określenia momentu, w którym powstaje obowiązek podatkowy dla celów VAT.

Minister Finansów w wydanej na rzecz spółki interpretacji indywidualnej uznał, że postanowienia umowne nie mają znaczenia dla określenia obowiązku podatkowego – decydujący jest moment, w którym usługi zostały faktycznie wykonane. Stanowisko to podtrzymał sąd pierwszej instancji.

NSA zwrócił się jednak do TSUE z pytaniem prejudycjalnym zmierzającym do ustalenia, kiedy powstaje obowiązek podatkowy, jeśli strony transakcji uzgodniły, że dla wypłaty wynagrodzenia za roboty budowlane niezbędna jest ich akceptacja w protokole odbioru.

Rozstrzygnięcie TSUE


Jak wynika z treści wyroku, przepisy unijne nie sprzeciwiają się temu, by to formalny odbiór usługi mógł zostać uznany za moment, w którym usługa została wykonana.

Warunkiem jest jednak, aby formalność odbioru została uzgodniona przez strony umowy – oraz stanowiła materialne zakończenie usługi i ustalała ostatecznie wysokość wynagrodzenia.  


Co to oznacza?


Wyrok ten może oznaczać odwrócenie dotychczasowej praktyki w zakresie określania momentu opodatkowania usług budowlanych.

Do tej pory, zarówno organy podatkowe jak i sądy administracyjne za datę wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej uznawały moment, w którym prace zostały zgłoszone do odbioru przez wykonawcę. W wyroku Trybunał wskazał jednak, że w zakresie określania momentu podatkowego dla VAT możliwe jest przyjęcie daty odbioru prac.

Podatnicy powinni więc przeanalizować zawierane umowy dotyczące świadczenia usług budowlanych pod kątem istnienia zapisów dotyczących zakończenia robót – i rozważyć, czy nie zachodzi konieczność zmiany stosowanych zasad opodatkowania takich usług.

Konsekwencją tego wyroku jest także możliwość wznowienia zakończonych postępowań podatkowych - w ciągu miesiąca od publikacji sentencji orzeczenia TSUE w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Porozmawiajmy


Jeśli chcieliby Państwo porozmawiać na temat znaczenia powyższego wyroku dla prowadzonej działalności gospodarczej, prosimy o kontakt.

Tomasz Kassel
Partner
Tel: +48 502 184 846
email

Tomasz Pabiański
Dyrektor
Tel: +48 502 184 952
email

© 2019 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA