Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj
Strona główna Komentarze Czy uproszczona APA pozwoli uniknąć limitu dla zaliczenia w koszty uzyskania przychodu wydatków na usługi?

Czy uproszczona APA pozwoli uniknąć limitu dla zaliczenia w koszty uzyskania przychodu wydatków na usługi?

Maria Olczyk-Cyranowska, 2018-03-12
W świetle nowego art. 15e Ustawy o CIT, od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje limit dla zaliczenia w koszty uzyskania przychodu (KUP) wydatków poniesionych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi na niektóre usługi niematerialne (tj. różnego rodzaju usługi wspierające działalność), ale też opłaty za korzystanie z wartości niematerialnych i prawnych (np. znaków towarowych).

Zgodnie z wprowadzoną zmianą, tego typu wydatki będą mogły zostać zakwalifikowane jako koszty uzyskania przychodu w przypadku nie przekroczenia łącznie w danym roku podatkowym wartości 3 mln PLN oraz 5% EBITDA podatnika.

Limit odliczenia kosztów uzyskania przychodu nie będzie miał zastosowania, jeśli podatnik zawrze z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej uprzednie porozumienie cenowe (tzw. APA).

Ostatnio, Ministerstwo Finansów zaapelowało o wstrzymanie się ze składaniem wniosków APA, albowiem pracuje nad wprowadzeniem uproszczonej procedury zawierania porozumień cenowych
Jak wynika z doniesień prasowych, uproszczona procedura będzie dotyczyła usług o niskiej wartości dodanej (tj. takich, które stanowią transakcje poboczne w stosunku do głównej działalności danego podatnika). Planowana procedura ma mieć uproszczony charakter, tj. wiązać się z mniejszą ilością obowiązków związanych z przygotowaniem wniosku przez podatnika, niższą opłatą niż dotychczas oraz krótszym czasem rozpatrywania wniosków. Z tego co na razie wiadomo, projekt uproszczonej procedury ma zostać przedstawiony przez Ministerstwo Finansów do końca marca br. Czas na uzyskanie APA w toku uproszczonej procedury szacowany jest na 3 miesiące, a kształt wniosku ograniczać się do zaledwie formularza z załącznikami.

Z kolei uzyskanie uprzedniego porozumienia cenowego dla bardziej skomplikowanych transakcji o wysokim stopniu ryzyka będzie nadal odbywać się w ramach obecnie funkcjonującej procedury zawierania APA. Procedura ta, jest także na te chwilę jedynym sposobem na zaliczenie w KUP całości wydatków podniesionych na wartości niematerialne i prawne takie jak np. opłaty licencyjne.

Ponieważ prace nad projektem przepisów są dopiero w początkowej fazie (brak jest na chwilę obecną nawet wzmianki w wykazie prac rządu) oraz z uwagi na ograniczony zakres możliwości skorzystania z uproszczonej procedury, warto już dziś rozważyć ewentualność wszczęcia procedury APA. Przepisy proceduralne stanowią, iż APA może obejmować swoim zakresem okres od dnia złożenia wniosku o APA.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów,  odpowiednie przepisy przejściowe powinny umożliwić przeniesienie wniosków dotyczących wskazanych rodzajów usług do procedury uproszczonej.

Autorka jest menedżerem w Dziale prawnopodatkowym PwC

© 2018 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA