Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj
Strona główna Komentarze Nowe zasady opodatkowania VAT dla e-commerce

Nowe zasady opodatkowania VAT dla e-commerce

PwC, 2017-12-06
W dniu 5 grudnia 2017 r. Komisja Europejska przyjęła nowe regulacje w zakresie pakietu VAT dot. handlu elektronicznego, opodatkowania sektora cyfrowego i współpracy administracyjnej w zakresie zwalczania oszustw w VAT.


Nowy system ułatwi konsumentom i przedsiębiorstwom, w szczególności nowo powstałym przedsiębiorcom (start-upom) oraz firmom sektora MŚP, kupowanie i sprzedawanie towarów za granicę w Internecie. Pomoże także państwom członkowskim odzyskać szacowane obecnie na 5 miliardów euro straty z VAT-u ponoszone każdego roku na sprzedaży internetowej. Powstanie również wspólna unijna lista rajów podatkowych.


Porozumienie zostało osiągnięte przez ministrów gospodarki i finansów państw członkowskich UE podczas ich spotkania w Brukseli, zaledwie rok po złożeniu przez Komisję ambitnych wniosków.


Nowe przepisy zapewnią, że podatek VAT będzie płacony w państwie członkowskim konsumenta końcowego, co doprowadzi do bardziej sprawiedliwego podziału dochodów podatkowych między państwa członkowskie UE. Pomogą one umocnić nowe podejście do poboru VAT w UE, już istniejące w odniesieniu do sprzedaży e-usług, oraz wypełnić główne zobowiązanie wynikające ze strategii na rzecz jednolitego rynku cyfrowego (DSM) dla Europy.


W pierwszej kolejności, bo już w 2019 r. zmiany przejdą funkcjonujące już przepisy o tzw. VAT-MOSS. Tak określane są regulacje, które od 2015 r. pozwalają unijnym firmom rozliczać sprzedaż usług telekomunikacyjnych, elektronicznych i nadawczych na rzecz konsumenta w kraju swojej siedziby, ale według reguł i stawek daniny obowiązujących w państwie odbiorcy. Unia chce uprościć obecne zasady i pozwolić sprzedawcom, zarejestrowanym w portalu, wystawiać faktury zgodnie z przepisami obowiązującymi w ich kraju.


Nowy system (OSS) obejmujący wszystkie wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów i każde świadczenie usług na rzecz unijnej osoby fizycznej, zostanie wprowadzony w 2021 roku, by zapewnić państwom odpowiedni czas na aktualizację systemów informatycznych stanowiących podstawę systemu.


Nowe reguły nie obejmą firm handlujących na niewielką skalę, w szczególności dopiero rozpoczynających działalność. Jeśli ich sprzedaż transgraniczna nie przekroczy 10 tys. euro rocznie, przedsiębiorstwa te będą mogły stosować krajowe regulacje o VAT.


Nowy system ma także prowadzić do zniesienia zwolnienia dla małych przesyłek, wartych do 22 euro i sprowadzanych spoza Unii Europejskiej. Podobne preferencje nie obowiązują w handlu wewnątrzwspólnotowym. Jednocześnie planowane jest utworzenie nowego portalu przeznaczonego dla podmiotów spoza Unii, dostarczających do Europy przesyłki o małej wartości (do 150 euro).


Nowe przepisy wyznaczają następujący harmonogram:


Zgodnie z propozycjami Komisji Europejskiej państwa członkowskie mają czas do 31 grudnia 2018 r. i 31 grudnia 2020 r. na przeniesienie stosownych przepisów dyrektywy do krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych. Rozporządzenie o współpracy administracyjnej będzie miało zastosowanie od 1 stycznia 2021 r.

Źródło: Komisja Europejska


© 2018 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA