Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj
Strona główna Komentarze Ważne zmiany w ustawie PIT w zakresie opodatkowania programów motywacyjnych

Ważne zmiany w ustawie PIT w zakresie opodatkowania programów motywacyjnych

PwC, 2017-11-10
W dniu 27.10.2017 r. Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o PIT Projekt zawiera istotne zmiany dotyczące opodatkowania przychodów uzyskiwanych w ramach programów motywacyjnych opartych m.in. na akcjach oraz pochodnych instrumentach finansowych. Proces legislacyjny nie jest jeszcze zakończony. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że od 1 stycznia 2018 zmiany te wejdą w życie w obecnie przewidzianym kształcie.

Programy motywacyjne oparte na akcjach

Za rewolucyjną zmianę należy uznać rozszerzenie możliwości odroczenia opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu nabycia lub objęcia akcji do momentu ich sprzedaży na akcje spółek z obszaru poza UE/EOG (np. z USA, Szwajcarii). Od 1 stycznia 2018 r. z preferencji tej będą mogli skorzystać podatnicy nabywający akcje spółek, których siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium państw, z którymi Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Preferencją nadal nie są objęte spółki z o.o., które przyznają osobom uprawnionym udziały.

Nowością w ustawie o PIT jest wprowadzenie definicji programu motywacyjnego.

Doprecyzowano również, że opodatkowanie dochodu uzyskanego z tytułu nabycia lub objęcia akcji ma miejsce dopiero w momencie odpłatnego zbycia tych akcji.

Najważniejsze zmiany w stosunku do obecnie  obowiązującego stanu prawnego dotyczą:

W dalszym ciągu jednak ustawodawca nie wypowiedział się wprost w zakresie kwalifikacji przychodu oraz zasad ustalania kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do programów akcyjnych, które nie spełniają warunków umożliwiających skorzystanie z ww. preferencji.

Co to dla mnie oznacza?

Konsekwencją nowelizacji  może być zmiana kwalifikacji podatkowej przychodów uzyskiwanych w ramach programów akcyjnych.  Kwalifikacja ta będzie kluczowa dla ustalenia prawidłowego źródła przychodu w stosunku do dochodu uzyskanego już w 2018 r.

W związku z tym szczegółowa analiza zasad istniejącego programu powinna być dokonana, w celu identyfikacji ewentualnych obowiązków podatkowych płatnika.

Programy motywacyjne oparte na pochodnych instrumentach finansowych

Zgodnie z projektem zmian do ustawy o PIT, w przypadku uzyskania przychodów z realizacji praw z papierów wartościowych lub z pochodnych instrumentów finansowych uzyskanych w następstwie objęcia lub nabycia tych praw jako świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie, są one zaliczane do tego źródła przychodów, w ramach którego to świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie zostało uzyskane.

Jednocześnie ustawodawca wprowadził możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych przychodu z realizacji praw z papierów wartościowych lub z pochodnych instrumentów finansowych, co ma zapobiec podwójnemu opodatkowaniu. Do tej pory przepisy ustawy o PIT wykluczały taką możliwość.

Co to dla mnie oznacza?

Wejście w życie przepisów ustawy PIT w nowym brzmieniu może spowodować zakwalifikowanie przychodów uzyskanych z udziału w programach motywacyjnych opartych na pochodnych instrumentach finansowych lub związanych z realizacją papierów wartościowych do przychodów opodatkowanych według progresywnej skali podatkowej (18% i 32%), zamiast według stawki 19% właściwej dla przychodów z kapitałów pieniężnych. W rezultacie, w pewnych przypadkach na spółkach mogą ciążyć obowiązki płatnika w zakresie tych programów.

Jakie działania należy podjąć?

Zarówno podmioty polskie, jak i zagraniczne, które oferują pracownikom część wynagrodzenia zmiennego w formie akcji lub pochodnych instrumentów finansowych powinny przeanalizować ich prawną i podatkową kwalifikację pod rządami nowych przepisów. Zmiana przepisów to również dobry moment na wprowadzenie nowego programu motywacyjnego w spółkach lub zmianę już istniejącego. Zwracamy Państwa uwagę, iż dotychczas uzyskane interpretacje indywidualne mogą stracić moc ochronną. Po wejściu w życie zmian do ustawy PIT konieczne może okazać się również wystąpienie do dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dla spółki lub podatnika w zakresie kwalifikacji podatkowej PIT dochodów ze starego lub nowego programu.

Proces legislacyjny

Projekt ustawy PIT wraz z uzasadnieniem jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji

Kontakt:

Mariusz Ignatowicz
Partner
Tel.: +48 22 746 4795
Email

Joanna Narkiewicz-Tarłowska
Dyrektor, Zespół ds. Podatków Pracowniczych
Tel.: +48 502 18 4764
Email 

Sylwia Bachmat
Menedżer, Zespół ds. Podatków Pracowniczych
Tel.: +48 519 504 123
Email

Grzegorz Ogórek
Menedżer
Tel.: +48 502 184 410
Email

© 2018 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA