Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj
Strona główna Komentarze Opodatkowanie nagród w zawodach sportowych: informować i nie przepłacać

Opodatkowanie nagród w zawodach sportowych: informować i nie przepłacać

Piotr Kaim, 2012-03-05
Wygrane w zawodach sportowych są opodatkowane 10% podatkiem dochodowym. Jednocześnie ustawodawca przewidział, że nagrody, które nie przekraczają pewnego progu, są objęte całkowitym zwolnieniem. Są to proste regulacje, a jednak – na ich tle – organizatorzy imprez sportowych często popełniają błędy. Pisze o tym Piotr Kaim, doradca podatkowy.

Piotr KaimNa gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), zawody sportowe – jako „konkursy z dziedziny sportu” – mieszczą się w szerszej kategorii „konkursów”. Dlatego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, wygrane (nagrody) osiągane w takich zawodach są opodatkowane podatkiem zryczałtowanym w wysokości 10% wygranej (nagrody). Trzeba dodatkowo zastrzec, że podatek ten dotyczy wyłącznie nagród osiąganych w Polsce oraz w innych krajach należących do UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nagrody w zawodach sportowych organizowanych poza UE i EOG są opodatkowane na zasadach ogólnych, czyli według skali.

Jeżeli zawody odbywają się w Polsce, obowiązek pobrania 10% podatku spoczywa na organizatorze. Innymi słowy, uczestnicy zawodów otrzymują wygrane pomniejszone o podatek, który jest odprowadzany do urzędu skarbowego. Jednocześnie, doświadczeni organizatorzy wiedzą, że w przepisie szczególnym (art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT) ustawodawca przewidział całkowite zwolnienie dla nagród, które mieszczą się w limicie 760 zł. Dlatego takie wygrane są wypłacane w całości.

Zdarza się jednak, że organizatorzy popełniają proste błędy, które – w oczach sportowców – zamieniają się w łyżkę dziegciu, psującą beczkę miodu. Pierwszym błędem jest publikowanie komunikatów organizacyjnych z informacjami o nagrodach, bez informacji o podatkach. Wbrew pozorom nie wszyscy zawodnicy wiedzą, że takie podatki będą potrącane, więc – kiedy przychodzi do wypłaty – czują rozgoryczenie. Sam byłem świadkiem takiej sytuacji, kiedy zdarzyło mi się zagrać w turnieju szachowym.

Jedną z nagród wygrał licealista, który był mocno niepocieszony, że jego wygrana w wysokości 800 zł stopniała do 720 zł. Rozgoryczenie było tym większe, kiedy dowiedział się, że 10% podatek pobierany jest dopiero wtedy, gdy nagroda brutto przekracza 760 zł. Oznacza to, że gdyby została obniżona do takiego właśnie poziomu, wypłata netto byłaby wyższa (760 > 720). Tutaj dochodzimy do drugiego błędu popełnianego przez organizatorów. Polega on na oferowaniu nagród brutto w przedziale 761 zł – 844 zł. Są to nagrody, które – po obowiązkowym potrąceniu podatku – zawsze dają gorszy efekt netto niż nagroda 760 zł, która jest objęta zwolnieniem. Tym sposobem organizator ponosi większe wydatki tylko po to, by uczestnicy zawodów otrzymali mniejsze wypłaty... Wszyscy na tym tracą za wyjątkiem budżetu państwa.

Zdarza się, że organizatorzy popełniają jeszcze jeden błąd, który polega na niepotrzebnym sumowaniu nagród, osiąganych przez jednego zawodnika. Trzeba zatem wyjaśnić, że – dla oceny, czy doszło do przekroczenia 760 zł – każda nagroda powinna być badana osobno. Może się zdarzyć, że w ramach jednego konkursu sportowego, jeden zawodnik wygra kilka nagród na raz (np. nagrodę za pierwsze miejsce, nagrodę publiczności, nagrodę dla najlepszego juniora itd.). Jeżeli żadna z tych nagród nie przekracza 760 zł, to nie ma zryczałtowanego podatku. Także wtedy, gdy suma nagród osiągniętych przez jedną osobę jest powyżej progu. Prawidłowość takiego stanowiska została potwierdzona w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 grudnia 2011 r. (sygn. IPPB2/415-803/11-2/MK1).

Wszystkie te uwagi prowadzą do takiego oto wniosku: Szanowny Organizatorze, informuj (o podatkach) i nie przepłacaj.

Wybór przepisów 

Ustawa o PIT

Art. 21.

1. Wolne od podatku dochodowego są:

68) wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności;

 Art. 30.

1. Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy:

2) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10 % wygranej lub nagrody;

 Autor jest doradcą podatkowym

© 2019 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA