Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj
Strona główna Aktualności Różnicowanie stawek VAT dla ciastek ze względu na ich termin przydatności do spożycia - wyrok TSUE z 9 listopada 2017 r.

Różnicowanie stawek VAT dla ciastek ze względu na ich termin przydatności do spożycia - wyrok TSUE z 9 listopada 2017 r.

Maciej Dybaś, Jacek Hawrysz, Patrycja Łukasiewicz, 2017-11-10
Zgodnie z wyrokiem TSUE, polskie przepisy uzależniające stosowanie obniżonej stawki VAT do wyrobów ciastkarskich i ciastek świeżych od kryterium ich terminu przydatności do spożycia, nie są sprzeczne z przepisami Dyrektywy VAT - o ile nie różnicują stawki VAT dla produktów podobnych.

2017-11-09 Trybunał Sprawiedliwości UE

Jak wskazał TSUE, zasada neutralności podatkowej sprzeciwiałaby się bowiem przepisom krajowym przewidującym różne stawki VAT dla produktów podobnych – w przypadku których termin przydatności nie okazałby się czynnikiem decydującym przy wyborze dokonywanym przez  przeciętnego konsumenta.

Wyrok ten nie rozstrzyga jednoznacznie kwestii stosowania stawki VAT dla wyrobów ciastkarskich i ciastek świeżych, których termin przydatności przekracza 45 dni – jak wyjaśnił TSUE, to do sądu krajowego należy teraz obowiązek oceny, czy produkty te są podobne do wyrobów o terminie przydatności wynoszącym mniej niż 45 dni.

Treść wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-499/16 AZ z dnia 9 listopada 2017 r.

Kontakt:


Maciej Dybaś, menedżer w Dziale Doradztwa Prawnopodatkowego PwC, e-mail
Jacek Hawrysz, Konsultant w w Dziale Doradztwa Prawnopodatkowego PwC, e-mail


Szczegółowy opis wyroku

Sprawa dotyczyła polskiej spółki produkującą wyroby ciastkarskie, między innymi croissanty z nadzieniem w różnych smakach oraz bułki słodkie z nadzieniem w różnych polewach, których data minimalnej trwałości przekracza 45 dni.


W 2010 r. wyroby AZ zostały sklasyfikowane jako „suchary i herbatniki; konserwowane wyroby ciastkarskie i ciastka” w rozumieniu przepisów krajowych w sprawie klasyfikacji statystycznej towarów z 2008 r. Jednakże w 2013 r. wyroby te zostały zaklasyfikowane przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie (Polska) według innej klasyfikacji do grupy odpowiadającej według uregulowań krajowych, tzn. „wyrobom ciastkarskim i ciastkom, świeżym”.


Spółka zwróciła się do organu podatkowego w celu ustalenia, czy może ona stosować obniżoną stawkę VAT wynoszącą 8% do dostaw spornych wyrobów, mimo zakwalifikowania ciastek do grupy „wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże”, w związku z tym, że mają mają datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia przekraczające 45 dni.


Organ nie przychylił się do tego stanowiska. Sąd był podobnego zdania.  Podkreślił przy tym, że dodatki zawarte w składzie wyrobów ciastkarskich, np. w postaci konserwantów przedłużających okres trwałości tych wyrobów, mają wpływ na wybory przeciętnego konsumenta. Zdaniem tego sądu, jako że zarówno prawodawca Unii, jak i ustawodawca krajowy uznali termin przydatności do spożycia za element istotny dla ochrony konsumenta, produkty o różnych terminach przydatności do spożycia mogą zostać ważnie uznane za niepodobne.


Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował się zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:


„Czy przyjęte w przypadku wyrobów ciastkarskich i ciastek uzależnienie stawki ich opodatkowania jedynie od kryterium »daty minimalnej trwałości« lub »terminu przydatności do spożycia« narusza zasadę neutralności VAT i zakaz różnicowania sytuacji towarów.


Zdaniem TSUE, skoro kryterium związane z określoną liczbą dni trwałości precyzyjnie określa zakres danej kategorii, należy stwierdzić, że owo selektywne stosowanie obniżonej stawki VAT do określonego i swoistego aspektu towarów objętych jedną z kategorii rzeczonego załącznika III jest co do zasady zgodne z art. 98 dyrektywy VAT.


Jeśli chodzi o ocenę podobieństwa danych towarów lub usług, która ostatecznie należy do sądu krajowego, z orzecznictwa Trybunału wynika, że zasadniczo należy uwzględniać punkt widzenia przeciętnego konsumenta. Towary lub usługi są podobne, gdy wykazują analogiczne właściwości i zaspokajają te same potrzeby konsumenta, według kryterium porównywalności w użytkowaniu, i gdy istniejące różnice nie wpływają w znaczący sposób na decyzję przeciętnego konsumenta. Do sądu odsyłającego należy zatem wszczęcie konkretnego badania w celu stwierdzenia, czy okoliczność, że data ważności została określona w ten sposób, iż okres trwałości nie przekracza 45 dni, jest decydująca z punktu widzenia przeciętnego polskiego konsumenta podczas dokonywania przez niego wyboru zakupu ciastek i wyrobów ciastkarskich.

© 2018 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA