Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj
Strona główna Osoby związane z klientami korporacyjnymi Osoby związane z naszymi klientami korporacyjnymi

Osoby związane z naszymi klientami korporacyjnymi

PwC, 2018-05-16

Zbieranie danych osobowych

Zgodnie z naszą polityką, zbieramy wyłącznie dane osobowe niezbędne dla spełnienia określonych celów i zwracamy się do klientów o podanie danych osobowych tylko gdy jest to absolutnie konieczne.

W przypadku, gdy musimy przetwarzać dane osobowe w celu świadczenia usług profesjonalnych, zwracamy się do klientów o podanie niezbędnych informacji na temat ich wykorzystywania osobom, których dane dotyczą. Klienci mogą skorzystać z odpowiednich części niniejszego oświadczenia lub odesłać osoby, których dane dotyczą do niniejszego dokumentu, jeśli uznają to za stosowne.

Co do zasady, zbieramy dane osobowe od naszych klientów lub osób trzecich działając zgodnie z instrukcjami danego klienta. Dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, nazwę pracodawcy, stanowisko kontaktu, numer telefonu, adres e-mail i inne służbowe dane kontaktowe.

Wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe są wykorzystywane w następujących celach:

Świadczenie naszych usług

Świadczymy usługi profesjonalne w szerokim zakresie (informacje na temat naszych usług są dostępne tutaj). Część naszych usług wymaga od nas przetwarzania danych osobowych.

Na przykład w ramach badania sprawozdań finansowych analizujemy dane dotyczące wynagrodzeń oraz aby móc wykonywać usługi w zakresie global mobility i świadczeń pracowniczych, często musimy wykorzystywać dane osobowe.

Administrowanie, zarządzanie i rozwój działalności i usług

Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia działalności, co obejmuje:

Zarządzanie bezpieczeństwem, jakością i ryzykiem

Posiadamy środki bezpieczeństwa do ochrony informacji własnych i informacji naszych klientów (w tym danych osobowych), co obejmuje wykrywanie zagrożeń dla bezpieczeństwa, badanie ich i rozwiązywanie. Możemy przetwarzać dane osobowe w ramach monitorowania bezpieczeństwa; na przykład, poprzez automatyczne skanowanie pozwalające na wykrycie szkodliwych wiadomości.

Usługi świadczone na rzecz klientów sprawdzane są pod kątem jakości, co obejmuje przetwarzanie danych osobowych przechowywanych w dokumentacji danego klienta. Posiadamy polityki i procedury monitorowania jakości naszych usług i zarządzania ryzykiem w związku z akceptacją zleceń od klientów. Zbieramy i przechowujemy dane osobowe w ramach procedur dotyczących zleceń od naszych klientów i ich akceptacji.

Stosowanie się do wymogów przepisów i regulacji prawnych lub wymogów organizacji zawodowej, do której należymy

Jak każdy dostawca usług profesjonalnych, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania obowiązków wynikających z prawa, regulacji i wymogów organizacji zawodowych. Prowadzimy odpowiednią dokumentację w celu wykazania, że usługi są wykonywane zgodnie z tymi zobowiązaniami, dokumentacja ta może obejmować dane osobowe.

Podstawa prawna przetwarzania

W przypadku, gdy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania obowiązku wynikającego
z prawa, który wymaga przetwarzania danych osobowych, np. w zakresie spełnienia obowiązków podatkowych lub wykazania albo udokumentowania świadczenia usług profesjonalnych, podstawą przetwarzania danych osobowych osób fizycznych związanych z naszymi klientami korporacyjnymi jest obowiązek wynikający z tego prawa.

Podstawą przetwarzania danych osobowych osób fizycznych powiązanych z naszymi klientami biznesowymi może być również  prawnie uzasadniony interes administratora danych (np. świadczenie usług na rzecz pracodawcy osoby, której dane dotyczą) lub zgody, w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwrócono się do osoby, której dane dotyczą.

Przechowywanie danych

Przetwarzane przez nas dane osobowe są przechowywane przez okres uznany za konieczny do spełnienia celu, w jakim zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych).

W przypadku braku konkretnych wymogów prawnych, regulacyjnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie świadczenia usług wynosi maksymalnie 10 lat.

© 2019 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA