Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj

Klienci indywidualni

PwC, 2018-05-16

Zbieranie danych osobowych

Zgodnie z naszą polityką, zbieramy wyłącznie dane osobowe niezbędne dla spełnienia określonych celów i zwracamy się do klientów o podanie danych osobowych jedynie gdy jest to absolutnie konieczne.

W przypadku, gdy musimy przetwarzać dane osobowe w celu świadczenia usług, zwracamy się do klientów o podanie niezbędnych informacji na temat ich wykorzystywania osobom, których dane dotyczą, np. członkom ich rodzin.

Biorąc pod uwagę szeroki zakres usług świadczonych na rzecz klientów indywidualnych (informacje na temat naszych usług są dostępne tutaj), przetwarzamy wiele kategorii danych osobowych, w tym odpowiednio do świadczonych przez nas usług:

W przypadku części usług lub czynności, gdy jest to wymagane prawem lub za zgodą osoby fizycznej, możemy również zbierać dane klasyfikowane do szczególnych kategorii danych osobowych. Co do zasady, zbieramy dane osobowe od naszych klientów lub stron trzecich działając zgodnie z instrukcjami danego klienta.

Wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe są wykorzystywane w następujących celach:

Świadczenie usług profesjonalnych

Świadczymy usługi profesjonalne w szerokim zakresie. Część naszych usług wymaga od nas przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usług doradztwai sporządzania dokumentacji. Na przykład, musimy wykorzystywać dane osobowe w celu świadczenia usług doradztwa podatkowego, w zakresie ubezpieczeń społecznych lub usług prawnych/ podatkowe obsługi cudzoziemców.

Administrowanie, zarządzanie i rozwój działalności i usług

Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia działalności, co obejmuje:

Zarządzanie bezpieczeństwem, jakością i ryzykiem

Posiadamy środki bezpieczeństwa do ochrony informacji własnych i informacji naszych klientów (w tym danych osobowych), co obejmuje wykrywanie zagrożeń dla bezpieczeństwa, badanie ich i rozwiązywanie. Możemy przetwarzać dane osobowe w ramach monitorowania bezpieczeństwa; na przykład, poprzez automatyczne skanowanie pozwalające na wykrycie szkodliwych wiadomości.

Usługi świadczone na rzecz klientów sprawdzane są pod kątem jakości, co obejmuje przetwarzanie danych osobowych przechowywanych w dokumentacji danego klienta. Posiadamy polityki i procedury monitorowania jakości naszych usług i zarządzania ryzykiem w związku z akceptacją zleceń od klientów. Zbieramy i przechowujemy dane osobowe w ramach procedur dotyczących dokumentowania zleceń od naszych klientów i ich akceptacji.

Przedstawianie informacji o PwC i zakresie naszych usług

Zgodnie z obowiązującym prawem, wykorzystujemy dane kontaktowe klienta w celu przedstawienia naszym zdaniem ważnych i interesujących informacji o PwC i naszych usługach (na przykład aktualnych informacji branżowych, czy też informacji o innych usługach lub zaproszeniach na eventy).

Stosowanie się do wymogów przepisów i regulacji prawnych lub wymogów organizacji zawodowej, do której należymy 

Jak każdy dostawca usług profesjonalnych, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania obowiązków wynikających z prawa, regulacji i wymogów organizacji zawodowych. Prowadzimy odpowiednią dokumentację w celu wykazania, że usługi są wykonywane zgodnie z tymi zobowiązaniami, dokumentacja ta może obejmować dane osobowe.

Podstawa prawna przetwarzania

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w tej części oświadczenia jest konieczne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (na przykład, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania usługi) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych jest konieczne do spełnienia obowiązku wynikającego z prawa, np. przepisów podatkowych wynikających z konieczności wykazania lub udokumentowania świadczenia usług profesjonalnych, przetwarzanie odbywa się na podstawie tego obowiązku prawnego.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w innych celach określonych powyżej, działamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub zgody, w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą.

Przechowywanie danych

Przetwarzane przez nas dane osobowe są przechowywane przez okres uznany za konieczny dla spełnienia celu, w jakim zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych).

W przypadku braku konkretnych wymogów prawnych, regulacyjnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie świadczenia usług wynosi maksymalnie 10 lat.

© 2019 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA