Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj
Taxonline

Nowości podatkowe

RSS
niedostępny

Zastosowanie przepisów o niedostatecznej kapitalizacji w przypadku kapitalizacji odsetek

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem, w którym Danuta Iwan, konsultantka w Dziale Prawnopodatkowym PwC analizuje wyrok w przedmiocie kapitalizacji po 1 stycznia 2015 r. odsetek od pożyczki, która została faktycznie otrzymana przez podatnika przed tą datą.

niedostępny

Transakcja wymiany udziałów może dotyczyć nabycia udziałów od kilku wspólników w ramach transakcji z nimi zawieranych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok w przedmiocie warunków uznania transakcji za wymianę udziałów w rozumieniu ustawy o CIT.

niedostępny

Zasady ustalenia kosztów uzyskania przychodów w spółce komandytowej

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną w przedmiocie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w spółce komandytowej.

niedostępny

Skutki podatkowe w zakresie rozliczenia straty przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego w spółkę z o.o.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok w zakresie możliwości rozliczenia straty zakładu budżetowego przekształconego w spółkę z o.o.

niedostępny

Zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów z tytułu umorzenia przymusowego, automatycznego i dobrowolnego udziałów nabytych w drodze wymiany udziałów

Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok w przedmiocie ustalenia kosztów podatkowych w związku z odpłatnym umorzeniem udziałów.

niedostępny

Wyrok TSUE: Działalność prowadzona przez podmiot prawa publicznego w charakterze organu władzy publicznej a znaczące zakłócenia konkurencji

W dniu 19 stycznia 2017 r., Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie C-344/15 w przedmiocie warunków uznania podmiotu prawa publicznego za podmiot stanowiący konkurencję dla podmiotów prywatnych.

niedostępny

Przesłanki objęcia zwolnieniem z VAT nielegalnych gier losowych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym potwierdził, że ani koncesjonowanie usług, ani objęcie ich szczególną pieczą państwa, nie dają podstawy do odmiennego traktowania pod względem VAT usług udostępniania urządzeń do gier.

niedostępny

Opodatkowanie CIT usług reprezentacji

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną, w której uznał za prawidłowe stanowisko spółki, zgodnie z którym w przypadku reprezentowania spółki oraz spółek komandytowych przez członków zarządu spółki holdingowej nie powstaje przychód z tytułu uzyskania nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

niedostępny

Wyrok TSUE: Podmioty praw do zwielokrotniania utworów nie świadczą usług na rzecz producentów czystych nośników

W dniu 18 stycznia 2017 r., Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie C-37/16 w przedmiocie uznania za świadczenie usług przez twórców, artystów wykonawców oraz inne uprawnione podmioty na rzecz producentów i importerów magnetofonów i innych podobnych urządzeń oraz czystych nośników, od których organizacje zbiorowego zarządzania pobierają na ich rzecz, ale we własnym imieniu, opłaty od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży.

niedostępny

Przychód ze sprzedaży samochodu wykupionego od leasingodawcy

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wydał interpretację indywidualną, w której uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym wykupienie samochodu po zakończeniu okresu umowy leasingu nie zmienia faktu, że zapłacone do czasu zakończenia umowy raty leasingowe stanowią koszty uzyskania przychodów. Ponadto, gdy zakupiony po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego samochód nie będzie przez podatnika wykorzystywany w działalności gospodarczej i nie zostanie zaliczony do składników majątku firmy, to przychód uzyskany ze sprzedaży tego samochodu nie będzie stanowił przychodu z działalności gospodarczej.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Raport "Co się zmienia w cenach transferowych?"


Raport ukazuje zmiany w zakresie podejścia władz skarbowych do kwestii kontroli w obszarze cen transferowych i wyzwań przed jakimi będą musieli stanąć polscy podatnicy. Jest to także głos przedsiębiorców, którzy w anonimowym badaniu PwC podzielili się swoimi obserwacjami na temat zachodzących zmian oraz wskazali jakie kroki podejmą by przygotować się do kontroli w zakresie cen transferowych..

Taxolite

Taxolite to aplikacja wspierająca i usprawniająca pracę zespołów podatkowych, księgowości i finansów w firmie. Co więcej umożliwia także przygotowanie danych w formacie JPK oraz przeprowadzenie ich wstępnej weryfikacji w oparciu o metody analogiczne do stosowanych przez służby skarbowe.

Taxolite jest niezależny od systemów księgowych i finansowych, dlatego też jego implementacja nie wymaga zmian w środowiskach tych systemów.

Taxolite może być zasilany jednocześnie różnymi źródłami danych, oferując użytkownikom szerokie możliwości definiowania i konfigurowania tych źródeł.

Taxolite pozwala na przechowywanie i archiwizacje danych, kalkulacji, raportów oraz innych dokumentów.

Taxolite pozwala na różne warianty wdrożenia tj.  wdrożenie całości lub implementację wybranych funkcjonalności Aplikacji, dzięki czemu pozwala na optymalizację wybranych aspektów podatkowych, najważniejszych dla danej spółki.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

  • Podatkowe Espresso 3/2017
    W numerze: [Orzeczenie tygodnia] TSUE - Podmioty praw do zwielokrotniania utworów nie świadczą usług na rzecz producentów czystych nośników;[CIT] Wyrok WSA w Warszawie w sprawie momentu zaliczenia do kosztów podatkowych wypłaconych premii; [VAT] Dotacja otrzymana przez uniwersytet z NCBiR nie jest opodatkowana VAT i nie generuje prawa do odliczenia podatku; [CIT] Wypłata środków z kapitału zapasowego spółki hiszpańskiej na rzecz spółki polskiej jest dochodem z udziału w zyskach osób prawnych; [Legislacja] Wyjaśnienia Ministra Finansów w sprawie zmian legislacyjnych od 01.01.2017 r.; [PwC w mediach] Odstąpienie od umowy sprzedaży oznacza ponowne przeniesienie własności 255 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2017 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwy "PwC" i "PricewaterhouseCoopers" odnoszą się do firm wchodzących w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited. Każda z firm stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA