Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj

Nowości podatkowe

RSS
niedostępny

Skutki podatkowe w PIT dla wspólnika spółki jawnej w przypadku wystąpienia ze spółki jednego z jej wspólników

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że brak jest podstaw, aby w momencie wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej przypisać pozostającemu w spółce wspólnikowi przychód w postaci wartości świadczenia w naturze albo nieodpłatnego świadczenia.

niedostępny

Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT dla dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wydał wyrok, w którym wskazał, że obowiązek podatkowy powstaje w momencie przekazania towaru przewoźnikowi, a nie w momencie odbioru towaru przez nabywcę od kuriera.

niedostępny

Rekompensata na pokrycie strat poniesionych przez przedsiębiorstwo komunikacji za wykonanie przewozów organizowanych wypłacona przez związek gmin

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wydał wyrok, w którym wskazał, że jeśli wysokość dotacji kształtowana jest m.in. przez czynniki, które nie mają żadnego związku ze świadczoną usługą, np. reklamy umieszczane na pojazdach, pokrycie strat poniesionych przez spółkę nie stanowi podstawy opodatkowania w VAT.

niedostępny

Wydatki związane z wydaniem towarów w celu uregulowania zobowiązań kosztem podatkowym

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w sprawie ustalenia, czy spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu związanych z wydaniem towarów w celu uregulowania swoich zobowiązań, w tym z tytułu kar umownych, tak jak w przypadku ich sprzedaży.

niedostępny

Metoda ustalenia wartości początkowej nieruchomości wprowadzanej do ewidencji działalności gospodarczej

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w zakresie ustalania wartości początkowej środków trwałych.

niedostępny

Instytucja pożyczkowa działająca na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim może zaliczyć do swoich kosztów podatkowych kwoty nieściągalnych wierzytelności

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że spółka będąca instytucją pożyczkową w rozumieniu znowelizowanej ustawy o kredycie konsumenckim będzie uprawniona do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kwot głównych niespłaconych, wymagalnych i nieprzedawnionych wierzytelności, wynikających z zawartych przez nią umów pożyczek, jeżeli te wierzytelności zostaną odpisane jako nieściągalne oraz nieściągalność tych pożyczek zostanie udokumentowana w sposób określony w art. 16 ust. 2 ustawy o CIT.

niedostępny

Kwalifikacja i kalkulacja przychodu przy usługach dropshippingu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie podstawy opodatkowania przedsiębiorcy działającego na zasadzie dropshippingu.

Podatkowe Espresso 32/2018

PDF
W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Zasady ustalania terminu przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów z lat, w których wykazana była strata podatkowa; [Express podatkowy] Przekazanie przez spółkę komandytową występującemu z niej wspólnikowi udziałów w spółce -córce (sp. z o.o.) jest objęte art. 14 ust. 2e; Usługa prowadzenia rejestru ubezpieczonych stanowiła usługę zwolnioną z VAT; Konsekwencje w CIT operacji wymiany udziałów składającej się z kilku transakcji; [Legislacja] Projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyjęty przez Radę Ministrów; [PwC w mediach] Faktor może uwolnić się od odpowiedzialności za niezapłacony VAT.

niedostępny

Zasady ustalania terminu przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów z lat, w których wykazana była strata podatkowa

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że jeżeli prawo do kwestionowania straty przedawnia się z upływem 5 lat od końca roku, w którym została ona wykazana, to dokumenty księgowe za rok, w którym wykazano stratę, powinny być przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku, w którym ta strata podatkowa została wykazana.

Odszkodowanie otrzymane przez przedsiębiorcę strefowego nie jest zwolnione z podatku CIT

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem, w którym Mariusz Wcisło, konsultant w dziale prawnopodatkowym PwC, analizuje wyrok w przedmiocie zaliczenia odszkodowania do dochodów objętych zwolnieniem strefowym.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Raport "Co się zmienia w cenach transferowych?"


Raport ukazuje zmiany w zakresie podejścia władz skarbowych do kwestii kontroli w obszarze cen transferowych i wyzwań przed jakimi będą musieli stanąć polscy podatnicy. Jest to także głos przedsiębiorców, którzy w anonimowym badaniu PwC podzielili się swoimi obserwacjami na temat zachodzących zmian oraz wskazali jakie kroki podejmą by przygotować się do kontroli w zakresie cen transferowych..

Taxolite

Taxolite to aplikacja wspierająca i usprawniająca pracę zespołów podatkowych, księgowości i finansów w firmie. Co więcej umożliwia także przygotowanie danych w formacie JPK oraz przeprowadzenie ich wstępnej weryfikacji w oparciu o metody analogiczne do stosowanych przez służby skarbowe.

Taxolite jest niezależny od systemów księgowych i finansowych, dlatego też jego implementacja nie wymaga zmian w środowiskach tych systemów.

Taxolite może być zasilany jednocześnie różnymi źródłami danych, oferując użytkownikom szerokie możliwości definiowania i konfigurowania tych źródeł.

Taxolite pozwala na przechowywanie i archiwizacje danych, kalkulacji, raportów oraz innych dokumentów.

Taxolite pozwala na różne warianty wdrożenia tj.  wdrożenie całości lub implementację wybranych funkcjonalności Aplikacji, dzięki czemu pozwala na optymalizację wybranych aspektów podatkowych, najważniejszych dla danej spółki.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

  • Podatkowe Espresso 32/2018
    W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Zasady ustalania terminu przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów z lat, w których wykazana była strata podatkowa; [Express podatkowy] Przekazanie przez spółkę komandytową występującemu z niej wspólnikowi udziałów w spółce -córce (sp. z o.o.) jest objęte art. 14 ust. 2e; Usługa prowadzenia rejestru ubezpieczonych stanowiła usługę zwolnioną z VAT; Konsekwencje w CIT operacji wymiany udziałów składającej się z kilku transakcji; [Legislacja] Projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyjęty przez Radę Ministrów; [PwC w mediach] Faktor może uwolnić się od odpowiedzialności za niezapłacony VAT. 244 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2018 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA