Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj

Nowości podatkowe

RSS

e-Sprawozdania Finansowe a podpis elektroniczny

Konsekwencją wprowadzenia elektronicznej formy sprawozdań finansowych jest zmiana sposobu ich podpisywania i składania zarówno do Krajowego Rejestru Sądowego, jak i do Urzędu Skarbowego.

niedostępny

Opodatkowanie otrzymanego odszkodowania oraz sposób jego udokumentowania

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że jeżeli płatności o charakterze odszkodowawczym nie będą miały bezpośredniego związku z żadną czynnością, mającą charakter świadczenia ze strony podmiotu zobowiązanego, wówczas kwota otrzymanych płatności nie będzie opodatkowana w VAT.

niedostępny

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wyniku zawieszenia lub likwidacji działalności przez osobę fizyczną, a następnie ponowne rozpoczęcie ich wykonywania, bez względu na to, czy działalność jest o tym samym czy innym profilu , powoduje, że mamy do czynienia z tym samym podatnikiem posługującym się tym samym Numerem Identyfikacji Podatkowej.

niedostępny

Ustalenie przychodu z tytułu odsetek wypłaconych przez towarzystwo ubezpieczeniowe

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wydał wyrok, w którym wskazał, że wbrew stanowisku spółki, zasądzenie kwoty stanowiącej równowartość czynszu dzierżawnego jest niczym innym jak odszkodowaniem.

Podatkowe Espresso 2/2019

PDF
W numerze: [Orzeczenie tygodnia] TSUE - Warunki objęcia przez umowę o rozbiórkę odpłatnego świadczenia usług oraz odpłatnej dostawy towarów; [Express podatkowy] Opodatkowanie PIT sprzedaży kamienicy wykorzystywanej jako hotel; Brak obowiązku poboru podatku u źródła od kwoty partycypacji uzyskanej od niemieckiego partycypanta; Brak zwolnienia z VAT usług w zakresie realizowania transakcji w bankomatach; [Legislacja] Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków; [PwC w prasie] Licencja na oprogramowanie konsekwentnie z limitem.

niedostępny

Brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków spółki będących konsekwencją uzyskania przez wierzyciela wyroku ze skargi paulińskiej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że ponoszenie wydatków za inny podmiot nie jest kosztem podatkowym.

Projekt nowelizacji Kodeksu Karnego Skarbowego – zaostrzenie kar za przestępstwa skarbowe

PDF
W dniu 9 stycznia 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji Kodeksu Karnego Skarbowego. Nowy projekt wpisuje się w dotychczasową politykę ogólnego zwiększenia represyjności systemu fiskalnego, którego przejawem było m.in. poszerzenie uprawnień Krajowej Administracji Skarbowej w ściganiu przestępstw podatkowych, wprowadzenie zmian do kodeksu karnego (w tym zwłaszcza tzw. zbrodni vatowskiej), a wreszcie wniesienie w ostatnim czasie do Sejmu ustawy o Odpowiedzialności Podmiotów Zbiorowych pod groźbą kary.

niedostępny

Uznanie spółki maltańskiej za zagraniczną spółkę kontrolowaną

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że pojęcie "udział" w świetle art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy o PIT należy rozumieć szerzej niż wynika to z kontekstu, w jakim zwrot ten jest wykorzystywany w kodeksie spółek handlowych. Chodzi tu mianowicie o każdy określony poziom zaangażowania kapitałowego polskiego podatnika w zagranicznej spółce, którego osiągnięcie oznacza, że podatnik wywierać będzie istotny wpływ na funkcjonowanie tej spółki.

niedostępny

Koszty opłat z tytułu licencji znaku towarowego kosztem podatkowym

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w zakresie ustalenia, czy koszty opłat z tytułu licencji na używanie znaku towarowego stanowią koszty, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji czy te koszty mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów podatnika w pełnej wysokości.

niedostępny

Otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowanie przychodem podatkowym

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że kwota pieniężna otrzymana przez spółkę od ubezpieczyciela z tytułu powstałej szkody nie może być uznana za pożytek, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o CIT, ponieważ stanowi ona odszkodowanie będące wykonaniem świadczenia z umowy ubezpieczenia, a nie zwrot wydatków poniesionych przez spółkę, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Raport "Co się zmienia w cenach transferowych?"


Raport ukazuje zmiany w zakresie podejścia władz skarbowych do kwestii kontroli w obszarze cen transferowych i wyzwań przed jakimi będą musieli stanąć polscy podatnicy. Jest to także głos przedsiębiorców, którzy w anonimowym badaniu PwC podzielili się swoimi obserwacjami na temat zachodzących zmian oraz wskazali jakie kroki podejmą by przygotować się do kontroli w zakresie cen transferowych..

Taxolite

Taxolite to aplikacja wspierająca i usprawniająca pracę zespołów podatkowych, księgowości i finansów w firmie. Co więcej umożliwia także przygotowanie danych w formacie JPK oraz przeprowadzenie ich wstępnej weryfikacji w oparciu o metody analogiczne do stosowanych przez służby skarbowe.

Taxolite jest niezależny od systemów księgowych i finansowych, dlatego też jego implementacja nie wymaga zmian w środowiskach tych systemów.

Taxolite może być zasilany jednocześnie różnymi źródłami danych, oferując użytkownikom szerokie możliwości definiowania i konfigurowania tych źródeł.

Taxolite pozwala na przechowywanie i archiwizacje danych, kalkulacji, raportów oraz innych dokumentów.

Taxolite pozwala na różne warianty wdrożenia tj.  wdrożenie całości lub implementację wybranych funkcjonalności Aplikacji, dzięki czemu pozwala na optymalizację wybranych aspektów podatkowych, najważniejszych dla danej spółki.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

  • Podatkowe Espresso 2/2019
    W numerze: [Orzeczenie tygodnia] TSUE - Warunki objęcia przez umowę o rozbiórkę odpłatnego świadczenia usług oraz odpłatnej dostawy towarów; [Express podatkowy] Opodatkowanie PIT sprzedaży kamienicy wykorzystywanej jako hotel; Brak obowiązku poboru podatku u źródła od kwoty partycypacji uzyskanej od niemieckiego partycypanta; Brak zwolnienia z VAT usług w zakresie realizowania transakcji w bankomatach; [Legislacja] Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków; [PwC w prasie] Licencja na oprogramowanie konsekwentnie z limitem. 223 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2019 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA