Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj
Taxonline

Nowości podatkowe

RSS
niedostępny

Korzystny wyrok WSA: Zryczałtowany przychód z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych obejmuje również koszty paliwa

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał wyrok, w którym uznał, że wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przypisanego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT obejmuje wszelkie świadczenia wynikające z tego tytułu, w tym również wartość paliwa. Wyrok jest korzystny dla podatników i stanowi przełamanie dominującej dotychczas negatywnej linii interpretacyjnej organów podatkowych.

niedostępny

Przeznaczenie samochodu do wynajmu i prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście prawa do pełnego odliczenia VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok, w którym uznał, że przeznaczenie auta do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu, jak i do prowadzenia działalności powoduje konieczność prowadzenia ewidencji przebiegu. Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem, w którym Maciej Goc, konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC, polemizuje ze stanowiskiem sądu, analizując bieżące tendencje orzecznicze.

niedostępny

Opublikowano projekt Rozporządzenia MF w sprawie warunków stosowania procedur sprawdzających oraz przypadków stosowania umowy FATCA

Jak czytamy w uzasadnieniu, konieczność wydania rozporządzenia związana jest ze zdiagnozowaną potrzebą uszczegółowienia warunków stosowania procedur sprawdzających określonych w załączniku I do umowy FATCA, a także wskazania przypadków, w których możliwy jest wybór określonych sposobów postępowania stosownie do postanowień tego załącznika. Przedmiotowe rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 grudnia 2015 r., czyli z dniem wejścia w życie ustawy upoważniającej.

niedostępny

Trwają prace nad nowelizacją PIT: projekt dotyczący zryczałtowanego 65% PIT dla niektórych odpraw i odszkodowań po pierwszym czytaniu w Sejmie

Projekt zakłada opodatkowanie zryczałtowanym 65% podatkiem dochodowym przekraczających określony próg odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji oraz odpraw dla członków zarządu spółek z udziałem podmiotów publicznych. Dziś odbyło się jego pierwsze czytanie. Aby nowe przepisy mogły skutecznie wejść w życie od 1 stycznia 2016 r., konieczne jest ich uchwalenie do 30 listopada. Obecnie trwają prace w Komisji Finansów Publicznych.

niedostępny

Odsetki od kredytu refinansowego jako koszt podatkowy

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem, w którym Maciej Synowicz, konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC, analizuje wyrok WSA w Warszawie, w zakresie możliwości uznania za koszt podatkowy odsetek od kredytu, zaciągniętego w celu refinansowania istniejącego zadłużenia spółki. W wydanym wyroku sąd położył nacisk na konieczność właściwego wykazania związku wydatku poniesionego z tytułu odsetek z uzyskiwanym przez spółkę przychodem.

niedostępny

Nowe przepisy o cenach transferowych opublikowane w Dzienniku Ustaw

W dniu 23 listopada w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 9 września 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza szereg istotnych zmian i nowych wymogów do regulacji z zakresu cen transferowych.

niedostępny

Interpretacja ogólna MF: Sprzedaż nieruchomości przez Lasy Państwowe nie podlega opodatkowaniu PCC

Minister Finansów w wydanej interpretacji ogólnej wyjaśnił rozbieżności interpretacyjne, wskazując, że przepis ustawy o lasach, na podstawie którego przedsiębiorstwo Lasy Państwowe dokonuje sprzedaży nieruchomości, stanowi przepis dotyczący gospodarki nieruchomościami, w związku z czym transakcje sprzedaży dokonane na jego podstawie nie podlegają opodatkowaniu PCC. Stanowisko przyjęte w interpretacji jest zbieżne z poglądami prezentowanymi w orzecznictwie NSA.

niedostępny

Zasady opodatkowania VAT wysyłki towarów dokonywanej za pośrednictwem sklepu internetowego

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wydał interpretację indywidualną, w której podzielił stanowisko podatnika, iż w przypadku wysyłki towarów oferowanych przez spółkę – biorąc pod uwagę przepisy ustawy o VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. – koszt dostawy należy wykazać w osobnej pozycji na fakturze i opodatkować stawką właściwą dla towaru, będącego przedmiotem dostawy.

niedostępny

Określenie roku podatkowego spółek wchodzących w skład PGK po jej rozwiązaniu

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną, w której podzielił stanowisko podatnika, iż w przypadku utraty przez grupę spółek statusu podatkowej grupy kapitałowej na gruncie przepisów wynikających z ustawy o CIT, rok podatkowy poszczególnych spółek będących członkami grupy rozpocznie się w dniu następnym po utracie statusu PGK i będzie co do zasady trwał do ostatniego dnia przyjętego przez spółkę roku podatkowego.

niedostępny

Odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę wypłacone na podstawie ugody sądowej jako koszt podatkowy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym potwierdził, że wypłacone z tytułu zawartej ugody sądowej odszkodowanie w związku ze zwolnieniem pracownika, może stanowić koszt uzyskania przychodu spółki. Korzystne dla podatnika rozstrzygnięcie zostało wydane w wyniku zaskarżenia niekorzystnego wyroku WSA.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Share deal a asset deal - jak to wygląda w podatkach?

 

Share deal i asset deal mają różne następstwa podatkowe, co ma znaczący wpływ na opłacalność transakcji zarówno po stronie sprzedającego jak i kupującego. Jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji transakcji, zarówno sprzedający jak i kupujący, powinni przeanalizować, jakie następstwa podatkowe może mieć share deal lub asset deal w przypadku planowanej konkretnej transakcji. Obydwie formy sprzedaży / nabycia biznesu mają bowiem różne następstwa podatkowe, co ma znaczący wpływ na opłacalność transakcji zarówno po stronie sprzedającego jak i kupującego.

Nowelizacja ustawy o CIT

 

Przedstawiamy przygotowaną przez PwC kompilację przepisów ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, uwzględniającą zmiany wprowadzone ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Publikacja nie może być jednak traktowana jako oficjalny tekst jednolity. Nie powinni Państwo opierać swoich działań/decyzji na treści informacji zawartych w tej publikacji bez uprzedniego uzyskania profesjonalnej porady.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

  • HRSpot 21/2015
    W skrócie;: [Obciążenia pracownicze] Zwrot kosztów przejazdu pracownika z dobrowolnego spotkania pracowniczego nie stanowi przychodu pracownika w rozumieniu ustawy o PIT; [Prawo pracy] Jak zmiana wymiaru czasu pracy wpływa na ilość przysługujących dni urlopu wypoczynkowego. 143 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2015 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwy "PwC" i "PricewaterhouseCoopers" odnoszą się do firm wchodzących w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited. Każda z firm stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA