Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj

Nowości podatkowe

RSS
niedostępny

Dyrektor spółki maltańskiej zwolniony z podatku PIT w Polsce

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretacje indywidualną w zakresie opodatkowania dochodu obywatela i mieszkańca Polski, z tytułu pełnienia funkcji dyrektora zarządzającego spółką z siedzibą na terenie Republiki Malty.

niedostępny

Obowiązki płatnika w związku z przyznaniem pracownikom bonów żywnościowych

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w przedmiocie konsekwencji podatkowych dla pracodawcy wydawania pracownikom bonów żywieniowych na podstawie przepisów prawa pracy i BHP.

niedostępny

Zakres prawa do odliczenia VAT z tytułu zakupu przez gminę usługi przewozu środkami komunikacji miejskiej, a także budowy, utrzymania i remontów torowisk tramwajowych

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał wyrok w przedmiocie obniżenia kwoty podatku VAT należnego z tytułu świadczenia opodatkowanej VAT usługi komunikacji miejskiej.

niedostępny

Warunki spełnienia przesłanki nieodpłatności świadczenia w stosunku do nagród wydawanych w ramach konkursu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok, w którym wskazał, że definicja nieodpłatnego świadczenia nie wyklucza tego, iż otrzymujący świadczenie musi podjąć jakieś działania, aby świadczenie otrzymać.

niedostępny

Zmniejszenie udziału kapitałowego wspólnika w spółce osobowej nie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego po jego stronie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w przedmiocie skutków podatkowych zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce osobowej.

niedostępny

Skutki podatkowe wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki z o.o.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym w przypadku wniesienia przez niego przedsiębiorstwa aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie powstanie zobowiązanie podatkowe w PIT.

niedostępny

Skutki podatkowe przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną przed dniem 31 grudnia 2013 r.

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w przedmiocie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną przed dniem 31 grudnia 2013 r.

niedostępny

Fiskus wspiera zdrowy styl życia pracowników

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację, w której potwierdził możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wspólnika spółki osobowej wydatków, poniesionych na programy propagujące zdrowy styl życia, przeznaczone dla pracowników spółki.

niedostępny

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości środków sfinansowanych częściowo dotacją

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której uznał za prawidłowe stanowisko spółki, zgodnie z którym jest ona uprawniona do zaliczenia odpisów amortyzacyjnych od części wartości początkowej środków trwałych sfinansowanych zwróconą dotacją do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, w którym spółka została wezwana do zapłaty i dokonała zwrotu części dotacji.

niedostępny

Zasady dokonywania korekty odpisów amortyzacyjnych przy zmianie wartości początkowej środka trwałego

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydal wyrok, w przedmiocie zmiany wartości początkowej środka trwałego.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Raport "Co się zmienia w cenach transferowych?"


Raport ukazuje zmiany w zakresie podejścia władz skarbowych do kwestii kontroli w obszarze cen transferowych i wyzwań przed jakimi będą musieli stanąć polscy podatnicy. Jest to także głos przedsiębiorców, którzy w anonimowym badaniu PwC podzielili się swoimi obserwacjami na temat zachodzących zmian oraz wskazali jakie kroki podejmą by przygotować się do kontroli w zakresie cen transferowych..

Taxolite

Taxolite to aplikacja wspierająca i usprawniająca pracę zespołów podatkowych, księgowości i finansów w firmie. Co więcej umożliwia także przygotowanie danych w formacie JPK oraz przeprowadzenie ich wstępnej weryfikacji w oparciu o metody analogiczne do stosowanych przez służby skarbowe.

Taxolite jest niezależny od systemów księgowych i finansowych, dlatego też jego implementacja nie wymaga zmian w środowiskach tych systemów.

Taxolite może być zasilany jednocześnie różnymi źródłami danych, oferując użytkownikom szerokie możliwości definiowania i konfigurowania tych źródeł.

Taxolite pozwala na przechowywanie i archiwizacje danych, kalkulacji, raportów oraz innych dokumentów.

Taxolite pozwala na różne warianty wdrożenia tj.  wdrożenie całości lub implementację wybranych funkcjonalności Aplikacji, dzięki czemu pozwala na optymalizację wybranych aspektów podatkowych, najważniejszych dla danej spółki.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

  • Podatkowe Espresso 28/2017
    W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Wyłączenie z nabywanego zespołu składników środków pieniężnych i wierzytelności nie przekreśla możliwości uznania tego zespołu za przedsiębiorstwo; [Express podatkowy] Transakcja wymiany udziałów może być transakcją wielostronną; Moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawa opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych na gruncie ustawy o VAT; Ocena, które jednostki budżetowe podlegają centralizacji rozliczeń VAT w ramach powiatu; [Legislacja] Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego – konsultacje społeczne; [PwC w mediach] Fiskus zwalczając optymalizacje, może też uderzyć w uczciwych. 183 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2017 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA