Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj
Taxonline

Nowości podatkowe

RSS
niedostępny

Rozliczenie dotacji na środki trwałe dla celów podatkowych

Istnieje wiele możliwości dofinansowania zakupu nowych składników majątku przedsiębiorstwa. Wiele możliwości dają programy oferujące dotacje ze środków Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, m.in. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój czy lokalnych Programach Operacyjnych. Przygotowanie wniosku o dotację oraz wypełnienie wszelkich formalności związanych z jej rozliczeniem nie są jedynymi obowiązkami przedsiębiorcy. Powinien on również uwzględnić fakt otrzymania dotacji w rozliczeniach podatkowych przedsiębiorstwa. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, w którym eksperci PwC analizują ten problem w ujęciu praktycznym.

niedostępny

Interpretacja ogólna Ministra Finansów: Kwalifikacja podatkowa podmiotów świadczących usługi kulturalne pod kątem zwolnienia z VAT

Minister Finansów wydal interpretację ogólną, w której uznał, że jako podmioty świadczące zwolnione z VAT usługi kulturalne uważa się również (pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów) podmioty wymienione w art. 3 w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

niedostępny

Zasady ujmowania nieściągalnych należności w kosztach podatkowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnik może zaliczyć wierzytelności, które zostaną uznane za nieściągalne, do kosztów uzyskania tylko w przypadku odpowiedniego udokumentowania ich nieściągalności oraz pod warunkiem, że nie uległy przedawnieniu. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, w którym Michał Stępień, starszy konsultant, oraz Krzysztof Bareja, konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC, analizują to zagadnienie na gruncie praktyki i orzecznictwa.

niedostępny

Niezasadne wezwanie do uzupełnienia wniosku o interpretację nie wstrzymuje terminu do jej wydania

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok, w którym stwierdził, że okres wynikający z wadliwego wezwania do uzupełnienia braków pełnomocnictwa jest uwzględniany przy obliczaniu terminu do wydania indywidualnej interpretacji.

HRSpot 8/2015

PDF
[Obciążenia pracownicze] Podatkowe skutki dostarczenia pracownikom artykułów spożywczych; Pakiety medyczne podlegające ZUS [Prawo pracy] Utrata zaufania do pracownika jako przyczyna rozwiązania stosunku pracy; Przywrócenie do pracy działacza związkowego w kontekście nadużycia przez niego prawa.

niedostępny

Niedobory i nadwyżki z inwentaryzacji zapasów a koszty i przychody podatkowe

Ustawa o rachunkowości zobowiązuje jednostki do przeprowadzania w określonych terminach, co do zasady minimum raz w roku (w przypadku np. zapasów), inwentaryzacji. Jej celem jest ustalenie rzeczywistego stanu składników aktywów i pasywów na określony moment i kontrola zgodności stanów tych składników wynikających z ksiąg rachunkowych ze stanami rzeczywistymi ustalonymi w trakcie inwentaryzacji. Należy pamiętać, iż wynik inwentaryzacji, w postaci nadwyżek bądź niedoborów składników majątkowych, ma również wpływ na kalkulację podatku dochodowego. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, w którym Anna Juszczyk, młodszy menedżer w oraz Małgorzata Michalik, starszy konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC, analizują ten problem.

niedostępny

Pierwsze czytanie projektu ustawy o Administracji Podatkowej

W dniu wczorajszym, 22 marca 2015 r. odbyło się I czytanie projektu ustawy. Zdecydowano o skierowaniu projektu do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych. Przypominamy główne założenia projektu.

Podatkowe espresso nr 16/2015

PDF
W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Wyrok TSUE w sprawie polskiej: SKA jest spółką kapitałową w rozumieniu Dyrektywy kapitałowej; [Express podatkowy] Konsekwencje podatkowe w CIT uzyskania odszkodowania w związku z umową ubezpieczenia należności handlowych; Wydatki poniesione przez spółkę z tytułu solidarnej odpowiedzialności za wynagrodzenie podwykonawców mogą stanowić koszty podatkowe; Poręczenia w ramach struktury cash-poolingu nie podlegają opodatkowaniu CIT; Interpretacja ogólna MF w zakresie określenia podmiotów uznawanych za instytucje o charakterze kulturalnym; [Legislacja] Pierwsze czytanie ustawy o Administracji Podatkowej.

niedostępny

Wyrok TSUE w sprawie polskiej: SKA jest spółką kapitałową w rozumieniu Dyrektywy kapitałowej

W dniu dzisiejszym wydany został wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w polskie sprawie Drukarni Multipresse. Trybunał podzielił tezy postawione w opinii Rzecznika Generalnego, stwierdzając, że SKA należy traktować jako spółkę kapitałową na gruncie przepisów tzw. Dyrektywy kapitałowej.

niedostępny

Podatkowe konsekwencje w VAT otrzymania odszkodowania za zminiejszenie wynajmowanej powierzchni

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wydał wyrok, w którym uznał, że odszkodowanie otrzymane za zmniejszenie wynajmowanej powierzchni podlega opodatkowaniu VAT. Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem, w którym Izabela Iliew, konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC analizuje argumenty sądu.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Share deal a asset deal - jak to wygląda w podatkach?

 

Share deal i asset deal mają różne następstwa podatkowe, co ma znaczący wpływ na opłacalność transakcji zarówno po stronie sprzedającego jak i kupującego. Jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji transakcji, zarówno sprzedający jak i kupujący, powinni przeanalizować, jakie następstwa podatkowe może mieć share deal lub asset deal w przypadku planowanej konkretnej transakcji. Obydwie formy sprzedaży / nabycia biznesu mają bowiem różne następstwa podatkowe, co ma znaczący wpływ na opłacalność transakcji zarówno po stronie sprzedającego jak i kupującego.

Nowelizacja ustawy o CIT

 

Przedstawiamy przygotowaną przez PwC kompilację przepisów ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, uwzględniającą zmiany wprowadzone ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Publikacja nie może być jednak traktowana jako oficjalny tekst jednolity. Nie powinni Państwo opierać swoich działań/decyzji na treści informacji zawartych w tej publikacji bez uprzedniego uzyskania profesjonalnej porady.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

  • HRSpot 8/2015
    [Obciążenia pracownicze] Podatkowe skutki dostarczenia pracownikom artykułów spożywczych; Pakiety medyczne podlegające ZUS [Prawo pracy] Utrata zaufania do pracownika jako przyczyna rozwiązania stosunku pracy; Przywrócenie do pracy działacza związkowego w kontekście nadużycia przez niego prawa. 150 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2015 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwy "PwC" i "PricewaterhouseCoopers" odnoszą się do firm wchodzących w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited. Każda z firm stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA