Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj

Nowości podatkowe

RSS

Interpretacja ogólna Ministra Finansów: opłaty reprograficzne nie podlegają opodatkowaniu VAT

Od daniny pobieranej przez organizacje zbiorowego zarządzania (OZZ) od importerów i producentów urządzeń kopiujących nie należy pobierać podatku od towarów i usług. Nie można jej bowiem traktować jako wynagrodzenia za usługę.

Ulga podatkowa dla gier kulturowych w Polsce: co zakłada projekt ustawy?

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji kulturowych gier wideo. Projekt zakłada przyznanie ulgi podatkowej w podatku dochodowym na produkcję kulturowych gier wideo. Projekt ustawy jest obecnie w trakcie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

niedostępny

Właściwe udokumentowanie podwyższonych kosztów podatkowych za pracę twórczą

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że jeżeli czas pracy poświęcony na pracę twórczą jest jedynie elementem pomocniczym, w ustaleniu konkretnej kwoty honorarium za przeniesienie praw autorskich do utworu, możliwe jest zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu.

niedostępny

Raty leasingu operacyjnego bez ograniczenia dla kosztów finansowania dłużnego

Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok, z którego wynika, że ograniczenia wynikające z art. 15c ustawy o CIT nie mają zastosowania do opłat leasingowych ponoszonych w związku z umową leasingu operacyjnego.

niedostępny

Przychody wspólnika cichego należy zakwalifikować jako przychody z innych źródeł

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok, w którym wskazał, że przychody wspólnika cichego należy zakwalifikować jako przychody z innych źródeł, a nie jako przychody z kapitałów pieniężnych, tj. odsetki od pożyczek.

niedostępny

Nabycie usług od amerykańskiej spółki LLC bez podatku źródła

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku wypłaty wynagrodzenia na rzecz spółki LLC z siedzibą w USA za wykonane usług doradczych.

Split payment musi zostać uproszczony przed wprowadzeniem obowiązku jego stosowania

Mechanizm podzielonej płatności, czyli tzw. split payment, pomimo skuteczności w przeciwdziałaniu wyłudzeniom VAT, jest także istotnym obciążeniem administracyjnym dla przedsiębiorców. Wprowadzenie obowiązku stosowania split paymentu powinno zostać poprzedzone zmianami ukierunkowanymi na jego uproszczenie i większą automatyzację – wskazują eksperci PwC.

30 października Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie o zgodności z Konstytucją RP nowelizacji dotyczącej górnego limitu składek na ZUS

PDF
Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych od 1 stycznia 2019 r. nastąpi zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powyżej którego obecnie nie płaci się składek. Jednakże na początku bieżącego roku Prezydent RP skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP powyższych przepisów. 30 października 2018 r. Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie o zgodności powyższej nowelizacji z Konstytucją.

niedostępny

Skutki podatkowe w PIT otrzymania od spółki komandytowej w gotówce równowartości należnego podatku VAT, w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do tej spółki

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wydał wyrok, w którym wskazał, że kwota otrzymana przez wspólnika od spółki, stanowiąca równowartość należnego podatku od towarów i usług, nie będzie przysporzeniem majątkowym po stronie wspólnika o charakterze definitywnym, co wyłącza możliwość zakwalifikowania tejże kwoty jako przychodu tego udziałowca.

niedostępny

Środki pochodzące z dotacji, otrzymywane od lidera konsorcjum na pokrycie kosztów prac badawczych, nie podlegają opodatkowaniu VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok, w którym uznał, że jeśli dotacja otrzymana przez lidera konsorcjum, przekazywana następnie konsorcjantom, ma charakter kosztowy, nie wpływa na cenę końcową efektów badań wykonywanych w ramach projektu, a także brak jest oznaczonego beneficjenta świadczenia, to nie można uznać, że dotacja ta powinna być uwzględniona w podstawie opodatkowania VAT.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Raport "Co się zmienia w cenach transferowych?"


Raport ukazuje zmiany w zakresie podejścia władz skarbowych do kwestii kontroli w obszarze cen transferowych i wyzwań przed jakimi będą musieli stanąć polscy podatnicy. Jest to także głos przedsiębiorców, którzy w anonimowym badaniu PwC podzielili się swoimi obserwacjami na temat zachodzących zmian oraz wskazali jakie kroki podejmą by przygotować się do kontroli w zakresie cen transferowych..

Taxolite

Taxolite to aplikacja wspierająca i usprawniająca pracę zespołów podatkowych, księgowości i finansów w firmie. Co więcej umożliwia także przygotowanie danych w formacie JPK oraz przeprowadzenie ich wstępnej weryfikacji w oparciu o metody analogiczne do stosowanych przez służby skarbowe.

Taxolite jest niezależny od systemów księgowych i finansowych, dlatego też jego implementacja nie wymaga zmian w środowiskach tych systemów.

Taxolite może być zasilany jednocześnie różnymi źródłami danych, oferując użytkownikom szerokie możliwości definiowania i konfigurowania tych źródeł.

Taxolite pozwala na przechowywanie i archiwizacje danych, kalkulacji, raportów oraz innych dokumentów.

Taxolite pozwala na różne warianty wdrożenia tj.  wdrożenie całości lub implementację wybranych funkcjonalności Aplikacji, dzięki czemu pozwala na optymalizację wybranych aspektów podatkowych, najważniejszych dla danej spółki.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

Znajdziesz nas także tutaj:
© 2018 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA