Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj

Nowości podatkowe

RSS
niedostępny

Nominalna wartość niespłaconych pożyczek, składających się na wierzytelności wniesione do spółki komandytowej jako wkład niepieniężny, stanowi koszt uzyskania przychodu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że nominalna wartość wierzytelności z tytułu niespłaconych pożyczek jako wkład do spółki komandytowej w postaci wartości nominalnej, nieuwzględniającej odsetek, stanowi koszt uzyskania przychodów dla wspólnika w razie zbycia przez spółkę ogółu praw i obowiązków wynikających z udziału w spółce komandytowej.

Zwolnienie z PIT dla osób poniżej 26. roku życia

Sejm przyjął nowelizację ustawy o PIT, wprowadzającą zwolnienie z podatku PIT dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Prezentujemy główne założenia nowelizacji oraz jej spodziewane konsekwencje praktyczne.

niedostępny

Wynagrodzenie zapłacone wynajmującemu za przedterminowe rozwiązanie umowy najmu stanowi koszt podatkowy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że zapłacone przez spółkę komandytową na rzecz wynajmującego wynagrodzenie z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu i uwolnienie się w ten sposób od ciężarów kontraktowych może zostać zaliczone, zgodnie z posiadanym udziałem w zysku spółki komandytowej, do kosztów uzyskania przychodu spółki w rozumieniu ustawy o CIT.

niedostępny

Realizacja kuponów rabatowych przez osoby dokonujące zakupów za pośrednictwem platformy internetowej nie stanowi dla nich przychodu

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że rabaty przyznawane użytkownikom w ramach akcji promocyjnych organizowanych lub współorganizowanych przez spółkę nie stanowią przychodu dla uczestników akcji promocyjnych, a tym samym, na spółce nie ciążą obowiązki płatnika w związku z przyznanymi rabatami, niezależnie od faktu, czy użytkownik z przyznanego rabatu ostatecznie skorzystał, czy też nie.

niedostępny

Wynagrodzenie radcy prawnego za przeniesienie praw autorskich do opinii prawnych należy zakwalifikować jako przychód ze źródła – pozarolnicza działalność gospodarcza.

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że wynagrodzenie radcy prawnego uzyskiwane przez niego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z tytułu rozporządzania prawami autorskimi do opinii prawnych powinno być traktowane dla celów PIT jako przychód ze źródła – pozarolnicza działalność gospodarcza.

niedostępny

Opodatkowanie 23% stawką podatku VAT sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działek gruntu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że w przypadku sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, czynność ta będzie opodatkowana według podstawowej 23% stawki podatku VAT.

niedostępny

Brak możliwości opodatkowania PIT przychodu komandytariusza w związku ze środkami finansowymi wypłaconymi z kapitału zapasowego spółki komandytowo-akcyjnej

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że w polskim systemie podatkowym nie ma możliwości opodatkowania przychodu komandytariusza w związku z wypłatą przez spółkę komandytową na jego rzecz środków pieniężnych zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki komandytowo-akcyjnej, z której przekształcenia powstała spółka komandytowa.

niedostępny

Połączenie spółek przez przejęcie nie powoduje utraty prawa do zwolnienia podatkowego na gruncie ustawy o CIT

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że wskutek przejęcia spółki dominującej przez spółkę przejmującą, ta druga będzie kontynuowała okres nieprzerwanego posiadania udziałów w spółce przejmowanej. Upływ dwuletniego okresu nieprzerwanego posiadania tych udziałów – po dokonanym połączeniu obydwu spółek – nie będzie mieć wpływu na zwolnienie wypłaconych przez spółkę dominującą na rzecz spółki zależnej odsetek z podatku u źródła w Polsce.

niedostępny

Usługi zarządzania kredytem świadczone przez inny podmiot niż kredytodawca nie korzystają ze zwolnienia z podatku VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że usługi zarządzania kredytem świadczone przez bank na rzecz banku hipotecznego nie będą podlegały zwolnieniu z podatku VAT.

Podatkowe Espresso 24/2019

PDF
W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Zawiła operacja dokapitalizowania i wykupu akcji za pomocą tzw. wehikułu inwestycyjnego ma charakter sztuczny; [Express podatkowy]Opinia Rzecznika Generalnego - Różnice w opodatkowaniu wynikające z progresywnej stawki nie są pośrednim ograniczeniem swobody przedsiębiorczości; TSUE - Obniżenie podstawy opodatkowania VAT w przypadku rozwiązania umowy leasingu; Wyrok 7 sędziów NSA - odebranie pisma w placówce pocztowej przez pełnoletniego domownika wywołało skutek doręczenia; [Legislacja] Projekt ustawy wprowadzający obligatoryjny mechanizmem podzielonej płatności został skierowany do Sejmu; [PwC w prasie] Kiedy wydatki na nabycie usług szkoleniowych są limitowane.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Raport "Co się zmienia w cenach transferowych?"


Raport ukazuje zmiany w zakresie podejścia władz skarbowych do kwestii kontroli w obszarze cen transferowych i wyzwań przed jakimi będą musieli stanąć polscy podatnicy. Jest to także głos przedsiębiorców, którzy w anonimowym badaniu PwC podzielili się swoimi obserwacjami na temat zachodzących zmian oraz wskazali jakie kroki podejmą by przygotować się do kontroli w zakresie cen transferowych..

Taxolite

Taxolite to aplikacja wspierająca i usprawniająca pracę zespołów podatkowych, księgowości i finansów w firmie. Co więcej umożliwia także przygotowanie danych w formacie JPK oraz przeprowadzenie ich wstępnej weryfikacji w oparciu o metody analogiczne do stosowanych przez służby skarbowe.

Taxolite jest niezależny od systemów księgowych i finansowych, dlatego też jego implementacja nie wymaga zmian w środowiskach tych systemów.

Taxolite może być zasilany jednocześnie różnymi źródłami danych, oferując użytkownikom szerokie możliwości definiowania i konfigurowania tych źródeł.

Taxolite pozwala na przechowywanie i archiwizacje danych, kalkulacji, raportów oraz innych dokumentów.

Taxolite pozwala na różne warianty wdrożenia tj.  wdrożenie całości lub implementację wybranych funkcjonalności Aplikacji, dzięki czemu pozwala na optymalizację wybranych aspektów podatkowych, najważniejszych dla danej spółki.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

  • Podatkowe Espresso 24/2019
    W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Zawiła operacja dokapitalizowania i wykupu akcji za pomocą tzw. wehikułu inwestycyjnego ma charakter sztuczny; [Express podatkowy]Opinia Rzecznika Generalnego - Różnice w opodatkowaniu wynikające z progresywnej stawki nie są pośrednim ograniczeniem swobody przedsiębiorczości; TSUE - Obniżenie podstawy opodatkowania VAT w przypadku rozwiązania umowy leasingu; Wyrok 7 sędziów NSA - odebranie pisma w placówce pocztowej przez pełnoletniego domownika wywołało skutek doręczenia; [Legislacja] Projekt ustawy wprowadzający obligatoryjny mechanizmem podzielonej płatności został skierowany do Sejmu; [PwC w prasie] Kiedy wydatki na nabycie usług szkoleniowych są limitowane. 182 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2019 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA