Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj

Nowości podatkowe

RSS

Przesłanki kwalifikowania luksemburskiej spółki SCSp jako spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej na gruncie polskich przepisów

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w przedmiocie kwalifikacji na gruncie polskich przepisów podatkowych dochodów uzyskiwanych z transparentnej spółki luksemburskiej.

niedostępny

Usługi zakwaterowania i wyżywienia uczniów szkół realizowane za pośrednictwem jednostek organizacyjnych gminy (bursy) stanowią czynności niepodlegające opodatkowaniu w VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok, w którym wskazał że gmina, wykonując za pośrednictwem jednostek organizacyjnych działających jako bursy, czynności zakwaterowania i wyżywienia uczniów szkół stanowiących jednostki budżetowe gminy, działa jako organ władzy publicznej.

niedostępny

Sposób i moment zaliczenia wydatków na reklamę i wyposażenie do kosztów podatkowych

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w przedmiocie momentu i sposobu zaliczenia wydatków w poczet kosztów podatkowych.

niedostępny

Płatności za towary stanowiące własność spółki powiązanej dokonywane na rachunek bankowy spółki kapitałowej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której uznał za prawidłowe stanowisko spółki, zgodnie z którym pieniądze wpływające na rachunek spółki kapitałowej nie są pieniędzmi otrzymanymi w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Pieniądze te nie podlegają więc zaliczeniu jako przychód spółki kapitałowej.

niedostępny

Zyski przekształcanej w 2015 r. spółki z o.o. w spółkę osobową przekazane na kapitał zapasowy w latach 2008-2014 nie są dochodem wspólników spółki przekształconej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wydał wyrok w sprawie ustalania dochodu wspólników spółki przekształconej w przypadku gromadzenia zysków z lat ubiegłych na kapitale zapasowych spółki przekształcanej.

niedostępny

Czynności dokonywane przez jednostki budżetowe powiatu w ramach wykonywania władzy publicznej nie podlegają opodatkowaniu w VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał wyrok, w którym wskazał, że wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji przez jednostki budżetowe powiatu, nie stanowi czynności podlegających opodatkowaniu w VAT.

niedostępny

Moment zaliczenia wydatków z tytułu wynagrodzeń pracowników do kosztów podatkowych

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał moment ujęcia w kosztach podatkowych spółki wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom.

niedostępny

Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną w rozumieniu polsko-amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie kwalifikacji podmiotowej polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz uznania go za osobę prawną w rozumieniu polsko-amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

niedostępny

Zwrócona wnoszącemu aport do spółki kwota podatku należnego, wynikająca z faktury dokumentującej wniesienie aportu, nie stanowi przychodu

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w przedmiocie zaliczenia do przychodu podatkowego kwot uzyskanych w związku ze zwrotem podatku należnego.

niedostępny

Określenie źródła przychodu oraz sposobu opodatkowania PIT umowy spółki cichej

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym określił sposób opodatkowania przychodu wspólnika spółki cichej.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Raport "Co się zmienia w cenach transferowych?"


Raport ukazuje zmiany w zakresie podejścia władz skarbowych do kwestii kontroli w obszarze cen transferowych i wyzwań przed jakimi będą musieli stanąć polscy podatnicy. Jest to także głos przedsiębiorców, którzy w anonimowym badaniu PwC podzielili się swoimi obserwacjami na temat zachodzących zmian oraz wskazali jakie kroki podejmą by przygotować się do kontroli w zakresie cen transferowych..

Taxolite

Taxolite to aplikacja wspierająca i usprawniająca pracę zespołów podatkowych, księgowości i finansów w firmie. Co więcej umożliwia także przygotowanie danych w formacie JPK oraz przeprowadzenie ich wstępnej weryfikacji w oparciu o metody analogiczne do stosowanych przez służby skarbowe.

Taxolite jest niezależny od systemów księgowych i finansowych, dlatego też jego implementacja nie wymaga zmian w środowiskach tych systemów.

Taxolite może być zasilany jednocześnie różnymi źródłami danych, oferując użytkownikom szerokie możliwości definiowania i konfigurowania tych źródeł.

Taxolite pozwala na przechowywanie i archiwizacje danych, kalkulacji, raportów oraz innych dokumentów.

Taxolite pozwala na różne warianty wdrożenia tj.  wdrożenie całości lub implementację wybranych funkcjonalności Aplikacji, dzięki czemu pozwala na optymalizację wybranych aspektów podatkowych, najważniejszych dla danej spółki.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

  • Podatkowe Espresso 35/2017
    W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Wyrok NSA w sprawie skutków w PIT dla wspólników pozostających w spółce jawnej w przypadku wypłaty występującemu wspólnikowi tylko części wkładu; [Express podatkowy] Moment rozpoznania kosztu z tytułu sprzedaży nieruchomośc; Spółka może odliczyć podatek z tytułu wydatków powstałych w związku z wykorzystywaniem przez pracowników samochodów służbowych; Opinia Rzecznika Generalnego TSUE - Nie można obniżyć kwoty odsetek z tytułu zwłoki w zwrocie VAT z przyczyn niezwiązanych z działaniem podatnika; [Legislacja] Projekt zmiany ustawy o CIT, umożliwiający publikację niektórych danych podatkowych, przyjęty przez Radę Ministrów; [PwC w mediach] Polski rynek e-papierosów: Szara strefa zamiast kolejnych inwestycji. 175 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2017 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA