Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj

Nowości podatkowe

RSS

Exit tax w PIT

PDF
14 listopada 2018 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o PIT, która przewiduje m.in. wdrożenie do polskiego systemu podatkowego podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, tzw. exit tax.

niedostępny

Zwrot wspólnikowi części wkładu wniesionego do spółki komandytowej w postaci pieniężnej bez przychodu podatkowego

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że otrzymanie przez wspólnika zwrotu części wkładu wniesionego do spółki komandytowej w postaci pieniężnej nie spowoduje powstanie po jego stronie przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

niedostępny

Rozliczenie podatku VAT od wydatków związanych z organizacją pikniku dla pracowników i innych podmiotów niezwiązanego z działalnością gospodarczą spółki

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie opodatkowania w VAT usługi organizacji pikniku przez pracodawcę na rzecz jego pracowników i ich rodzin.

niedostępny

Odpowiedź MF na interpelację poselską dotyczącą obowiązków w zakresie dokumentacji cen transferowych

W dniu 14 listopada 2018 r., Minister Finansów udzielił odpowiedzi na interpelację poselską, w której stwierdził, że z uwagi na fakt, że podatnicy niemający siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi podatkowemu od dochodów osiąganych na terytorium Polski, w tym za pośrednictwem zagranicznego zakładu, istnieje konieczność prawidłowego przypisania dochodów do takiego zakładu.

niedostępny

Możliwość stosowania odwróconego VAT w odniesieniu do robót wykonywanych na infrastrukturze sieci energetycznej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał orzeczenie, w którym uznał, że przy nabywaniu przez spółkę na rzecz właściciela infrastruktury sieci energetycznej usług polegających na wykonywaniu robót na infrastrukturze od podmiotu zewnętrznego, zachodzi konieczność stosowania przez nią mechanizmu odwróconego VAT.

niedostępny

Opodatkowanie zysków kapitałowych wypracowanych przez spółkę przekształconą

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w przedmiocie opodatkowania zysków wypracowanych przez spółkę przekształconą i przekazanych na kapitał inny niż kapitał zakładowy do dnia 31 grudnia 2014 r., jeżeli przekształcenie nastąpiło po tej dacie.

niedostępny

Opłaty transakcyjne pobierane przez pośredników sprzedających bilety na przewóz osób i działających na zasadzie agencyjnej są częścią wynagrodzenia za świadczenie złożone

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok, w którym wskazał, że świadczenie złożone, które nabywają klienci, powinno być opodatkowane w sposób jednolity, w szczególności wszystkie jego elementy składowe powinny być objęte taką samą stawką podatku VAT.

niedostępny

Przychodu z dywidend nie uwzględnia się w proporcjonalnej alokacji kosztów pośrednich

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie ustalenia, czy przychody z tytułu dywidend należy uwzględniać w kalkulacji dla potrzeb proporcjonalnej alokacji kosztów pośrednich na podstawie art. 15 ust. 2 i 2b ustawy o CIT.

niedostępny

Wydatki na know-how nieobjęte ograniczeniem dla usług niematerialnych

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie ustalenia, czy wydatki na nabycie praw korzystania z marki oraz know-how stanowią koszty objęte ograniczeniem z art. 15e ustawy o CIT.

niedostępny

Kwalifikacja podatkowa zapewniania noclegów zleceniobiorcom przez agencję pracy tymczasowej

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w zakresie stosowania rozróżnienia w kontekście źródła przychodów, w przypadku zapewniania przez pracodawcę noclegów pracownikom i zleceniobiorcom.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Raport "Co się zmienia w cenach transferowych?"


Raport ukazuje zmiany w zakresie podejścia władz skarbowych do kwestii kontroli w obszarze cen transferowych i wyzwań przed jakimi będą musieli stanąć polscy podatnicy. Jest to także głos przedsiębiorców, którzy w anonimowym badaniu PwC podzielili się swoimi obserwacjami na temat zachodzących zmian oraz wskazali jakie kroki podejmą by przygotować się do kontroli w zakresie cen transferowych..

Taxolite

Taxolite to aplikacja wspierająca i usprawniająca pracę zespołów podatkowych, księgowości i finansów w firmie. Co więcej umożliwia także przygotowanie danych w formacie JPK oraz przeprowadzenie ich wstępnej weryfikacji w oparciu o metody analogiczne do stosowanych przez służby skarbowe.

Taxolite jest niezależny od systemów księgowych i finansowych, dlatego też jego implementacja nie wymaga zmian w środowiskach tych systemów.

Taxolite może być zasilany jednocześnie różnymi źródłami danych, oferując użytkownikom szerokie możliwości definiowania i konfigurowania tych źródeł.

Taxolite pozwala na przechowywanie i archiwizacje danych, kalkulacji, raportów oraz innych dokumentów.

Taxolite pozwala na różne warianty wdrożenia tj.  wdrożenie całości lub implementację wybranych funkcjonalności Aplikacji, dzięki czemu pozwala na optymalizację wybranych aspektów podatkowych, najważniejszych dla danej spółki.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

  • Exit tax w PIT
    14 listopada 2018 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o PIT, która przewiduje m.in. wdrożenie do polskiego systemu podatkowego podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, tzw. exit tax. 278 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2018 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA