Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj

Nowości podatkowe

RSS
niedostępny

Przychody i koszty wynikające z czynności podejmowanych poza terytorium SSE korzystają ze zwolnienia strefowego

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że zwolnieniu podatkowemu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT podlegają nie tylko przychody i koszty uzyskania przychodów będące bezpośrednio wynikiem działalności na terenie SSE, ale także przychody i koszty ich uzyskania, wynikające z czynności podejmowanych poza strefą, niezbędnych dla całego procesu produkcji i funkcjonalnie z nim powiązanych, których wykonanie poza strefą jest obiektywnie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione.

Podatkowe Espresso 39/2019

PDF
W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Podstawą do wstrzymania zwrotu podatku jest wyłącznie istnienie w obrocie prawnym postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu; [Express podatkowy] Opinia Rzecznika Generalnego TSUE: Spółka zależna spółki z państwa trzeciego, nie jest jej stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej; Limit kosztów finansowania dłużnego stosuje się do nadwyżki ponad kwotę 3 mln; Koszty usług zarządzania projektami inwestycyjno-budowlanymi jako bezpośrednio związane z wytworzeniem nie podlegają limitowaniu z art. 15e ustawy o CIT; [Legislacja] Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym po pierwszym czytaniu.

niedostępny

Wierzytelności umorzone i odpisane jako nieściągalne podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych w kwocie brutto

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w zakresie możliwości rozpoznania kosztów podatkowych z tytułu umorzenia wierzytelności lub odpisania ich jako nieściągalne w kwocie brutto (obejmującej podatek VAT).

Zniesienie limitu ZUS od 1 stycznia 2020 – znowu prawdopodobne

12 listopada 2019 r. do Sejmu trafił projekt ustawy, przewidującej zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (ZUS), powyżej którego obecnie nie ma obowiązku ich uiszczania. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2020 r. Zmiana była zapowiadana od wielu miesięcy, wydawałoby się, że ostatecznie odstąpiono ostatecznie od tej zmiany po wypowiedziach czołowych przedstawicieli Rzadu. Jednak do Sejmu wpłynął formalny projekt poselski. Tym razem uzasadnieniem zmiany jest organicznie administracji pracodawców w zakresie ZUS. Podsumowujemy konsekwencje planowanej zmiany dla pracowników i pracodawców.

niedostępny

Cesja praw i obowiązków z umowy przedwstępnej a konieczność wystawienia faktury korygującej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że spółka nie ma obowiązku wystawienia faktury korygującej dokumentującej otrzymanie zaliczki w przypadku cesji praw i obowiązków z umowy przedwstępnej.

niedostępny

Opłaty za hosting nie podlegają podatkowi u źródła

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w zakresie zaliczenia do świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1-4 ustawy o CIT usług związanych z tworzeniem, rozwojem i utrzymaniem aplikacji, udzielenia licencji oraz przeniesienia praw do aplikacji komputerowych oraz usług hostingu.

niedostępny

Nieodpłatne wyjazdy organizowane dla pracowników, ich rodzin i osób niebędących pracownikami stanowią nieodpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok, w którym wskazał, że nieodpłatne wyjazdy organizowane przez spółkę dla pracowników oraz członków ich rodzin, stanowią nieodpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT. A skoro tak, to spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na zakup towarów i usług związanych z organizacją wyjazdów, z wyjątkiem usług noclegowych i gastronomicznych.

Podatkowe Espresso 38/2019

PDF
W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Opłaty za świadczenie usług hostingu nie podlegają podatkowi u źródła; [Express podatkowy] TSUE - Opodatkowanie produktów energetycznych zużywanych w elektrociepłowni zakładu, w którym zostały one wytworzone; Opinia Rzecznika Generalnego - Brak bezpośredniej skuteczności przepisu z dyrektywy VAT zwalniającego świadczenie niektórych usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym; Zagadnienie na uchwałę NSA - Klasyfikacja statystyczna (PKWiU) - element stanu faktycznego czy element normy prawnej? [Legislacja] Zniesienie limitu 30-krotności składek na ZUS.

niedostępny

Obciążenie nierzetelnego najemcy kosztami mediów i kosztami pośrednimi za okres bezprawnego zajmowania lokalu nie podlega opodatkowaniu VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w zakresie wyłączenia z opodatkowania VAT kosztów pośrednich i kosztów mediów związanych z korzystaniem z nieruchomości przez nierzetelnego najemcę w okresie od dnia następującego po dniu wyznaczonym na opuszczenie lokalu do dnia rzeczywistego opuszczenia lokalu.

niedostępny

Wpłaty podstawowe i dodatkowe z tytułu PPK stanowią przychód dla delegowanych pracowników, który podlega opodatkowaniu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie obowiązków płatnika związanych z uczestnictwem pracowników w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Raport "Co się zmienia w cenach transferowych?"


Raport ukazuje zmiany w zakresie podejścia władz skarbowych do kwestii kontroli w obszarze cen transferowych i wyzwań przed jakimi będą musieli stanąć polscy podatnicy. Jest to także głos przedsiębiorców, którzy w anonimowym badaniu PwC podzielili się swoimi obserwacjami na temat zachodzących zmian oraz wskazali jakie kroki podejmą by przygotować się do kontroli w zakresie cen transferowych..

Taxolite

Taxolite to aplikacja wspierająca i usprawniająca pracę zespołów podatkowych, księgowości i finansów w firmie. Co więcej umożliwia także przygotowanie danych w formacie JPK oraz przeprowadzenie ich wstępnej weryfikacji w oparciu o metody analogiczne do stosowanych przez służby skarbowe.

Taxolite jest niezależny od systemów księgowych i finansowych, dlatego też jego implementacja nie wymaga zmian w środowiskach tych systemów.

Taxolite może być zasilany jednocześnie różnymi źródłami danych, oferując użytkownikom szerokie możliwości definiowania i konfigurowania tych źródeł.

Taxolite pozwala na przechowywanie i archiwizacje danych, kalkulacji, raportów oraz innych dokumentów.

Taxolite pozwala na różne warianty wdrożenia tj.  wdrożenie całości lub implementację wybranych funkcjonalności Aplikacji, dzięki czemu pozwala na optymalizację wybranych aspektów podatkowych, najważniejszych dla danej spółki.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

  • Podatkowe Espresso 39/2019
    W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Podstawą do wstrzymania zwrotu podatku jest wyłącznie istnienie w obrocie prawnym postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu; [Express podatkowy] Opinia Rzecznika Generalnego TSUE: Spółka zależna spółki z państwa trzeciego, nie jest jej stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej; Limit kosztów finansowania dłużnego stosuje się do nadwyżki ponad kwotę 3 mln; Koszty usług zarządzania projektami inwestycyjno-budowlanymi jako bezpośrednio związane z wytworzeniem nie podlegają limitowaniu z art. 15e ustawy o CIT; [Legislacja] Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym po pierwszym czytaniu. 125 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2019 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA