Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj

Nowości podatkowe

RSS

Kwalifikacja podatkowa zawarcia umowy najmu powierzchni reklamowej

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem, w którym Aleksandra Jaroszewska, konsultant w Dziale Prawnopodatkowym PwC analizuje interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą kwalifikacji podatkowej w VAT usługi umieszczenia reklamy na nieruchomości gruntowej.

niedostępny

Przesłanki zaliczenia do kosztów strefowych wydatku z tytułu zakupu od podmiotów zewnętrznych usług dodatkowych do procesu produkcji wyrobów wytwarzanych w SSE

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że nabywanie komponentów wykorzystywanych do produkcji wyrobów strefowych od podmiotów zewnętrznych samo w sobie nie oznacza, że nie zostały one wytworzone w ramach działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE).

niedostępny

Sprzęt komputerowy wykorzystywany do prac biurowych nie stanowi urządzenia przemysłowego

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że w przypadku sprzętu komputerowego, który nie jest w żaden sposób związany z urządzeniem przemysłowym, nie można tego sprzętu komputerowego zakwalifikować jako urządzenia przemysłowego.

niedostępny

Realizacja zobowiązania spółki jawnej w zakresie wypłaty zysku wspólnikom w formie niepieniężnej w stanie prawnym przed 1 stycznia 2015 r.

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w zakresie oceny, czy realizacja zobowiązania spółki jawnej w zakresie wypłaty zysku wspólnikom nie w formie gotówkowej, ale przez przeniesienie na nich nieruchomości stanowiącej własność spółki, rodzi obowiązek podatkowy po stronie spółki.

Ustawa o zasadach wspierania nowych inwestycji przyjęta przez Senat

W dniu 16 maja 2018 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę o zasadach wspierania nowych inwestycji. Ustawa w istotny sposób zmienia system udzielania zwolnień podatkowych, dotychczas znany inwestorom w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych.

niedostępny

Zasady opodatkowania VAT cesji praw i obowiązków z umowy przedwstępnej sprzedaży obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wydał wyrok, w którym wskazał, że brak jest podstaw by wyodrębniać czynność cesji praw i obowiązków z umowy przedwstępnej i stosować do niej inną stawkę VAT.

niedostępny

Opłata ostrożnościowa wpłacona przez bank za IV kwartał 2016 r. może stanowić koszt podatkowy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że opłata ostrożnościowa za IV kwartał 2016 r. może stanowić koszt uzyskania przychodów banku.

niedostępny

Wydatki ponoszone przez spółkę wynajmującą lokale w galerii handlowej w związku z zawartymi umowami najmu podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym podkreślił, że racjonalność określonego działania nie może być oceniana w oderwaniu od prowadzonej przez podmiot działalności gospodarczej.

niedostępny

Skutki podatkowe w PIT zmiany umowy spółki komandytowej ustalającej nowe zasady udziału w zyskach

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie powstania przychodu w PIT w kontekście dokonanej przez wspólników zmiany umowy spółki komandytowej ustalającej nowe zasady ich udziału w zyskach.

niedostępny

Skutki podatkowe w PIT otrzymania kwoty „podatku VAT” w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wydał wyrok, w którym wskazał, że okoliczność, w której w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej strony transakcji ustaliły, iż równowartość podatku należnego zostanie wypłacona w innej formie, tj. gotówką, nie zmienia charakteru tej należności, nadal jest to podatek VAT należny.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Raport "Co się zmienia w cenach transferowych?"


Raport ukazuje zmiany w zakresie podejścia władz skarbowych do kwestii kontroli w obszarze cen transferowych i wyzwań przed jakimi będą musieli stanąć polscy podatnicy. Jest to także głos przedsiębiorców, którzy w anonimowym badaniu PwC podzielili się swoimi obserwacjami na temat zachodzących zmian oraz wskazali jakie kroki podejmą by przygotować się do kontroli w zakresie cen transferowych..

Taxolite

Taxolite to aplikacja wspierająca i usprawniająca pracę zespołów podatkowych, księgowości i finansów w firmie. Co więcej umożliwia także przygotowanie danych w formacie JPK oraz przeprowadzenie ich wstępnej weryfikacji w oparciu o metody analogiczne do stosowanych przez służby skarbowe.

Taxolite jest niezależny od systemów księgowych i finansowych, dlatego też jego implementacja nie wymaga zmian w środowiskach tych systemów.

Taxolite może być zasilany jednocześnie różnymi źródłami danych, oferując użytkownikom szerokie możliwości definiowania i konfigurowania tych źródeł.

Taxolite pozwala na przechowywanie i archiwizacje danych, kalkulacji, raportów oraz innych dokumentów.

Taxolite pozwala na różne warianty wdrożenia tj.  wdrożenie całości lub implementację wybranych funkcjonalności Aplikacji, dzięki czemu pozwala na optymalizację wybranych aspektów podatkowych, najważniejszych dla danej spółki.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

  • Podatkowe Espresso 19/2018
    W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Firma świadcząca prace adaptacyjne na rzecz wynajmującego nieruchomość nie jest jego podwykonawcą w rozumieniu art. 17 ustawy o VAT; [Express podatkowy] Rozliczenia między liderem konsorcjum i konsorcjantami nie stanowią usługi w rozumieniu; Przesłanki uznania kary umownej za opóźnienie w wykonaniu umowy za koszt uzyskania przychodów PIT: Wydatki na zakup wyposażenia zapewniającego zatrudnionym bezpieczne warunki korzystania z motocykli stanowią koszty uzyskania przychodu; [Legislacja] Projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych - dopracowanie nowelizacji z 2017 r. - przyjęcie przez Sejm; [PwC w prasie] Ujemne wyniki firmy pod lupą fiskusa. 231 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2018 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA