Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj

Nowości podatkowe

RSS
niedostępny

TSUE - Zwolnienie usług świadczonych przez niezależne grupy osób swoim członkom w zakresie ubezpieczeń

W dniu 21 września 2017 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-605/15 (Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie).

niedostępny

Czynność polegająca na przekazaniu majątku likwidacyjnego spółki z o.o. na rzecz wspólników nie podlega opodatkowaniu CIT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał konsekwencje podatkowe wydania składników majątkowych spółki jej wspólnikom w przypadku jej likwidacji.

niedostępny

Opodatkowanie umowy cash poolingu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której uznał za prawidłowe stanowisko spółek, zgodnie z którym czynności realizowane w ramach cash poolingu (w szczególności transfery środków pieniężnych pomiędzy spółkami a innymi uczestnikami systemu) nie będą podlegać opodatkowaniu PCC.

niedostępny

Wynagrodzenie za przejęcie długu z tytułu zaciągniętego przez spółkę komandytową kredytu jest neutralne podatkowo

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w przedmiocie skutków podatkowych otrzymania wynagrodzenia w zamian za przejęcie długu.

niedostępny

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o VAT wprowadzający mechanizm podzielonej płatności od 1 kwietnia 2018 roku

Rząd przyjął wczoraj projekt nowelizacji ustawy VAT, teraz zajmie się nim Sejm. Metoda podzielonej płatności (split payment) ma wejść w życie 1 kwietnia 2018 r.

niedostępny

Uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu linii technologicznej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której uznał za prawidłowe stanowisko spółki, zgodnie z którym była ona uprawniona do odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu importu linii technologicznej, pomimo iż nie była jej właścicielem. Ponadto transakcja wniesienia aportem linii technologicznej nie powinna być traktowana jako odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju.

Podatkowe Espresso 32/2017

PDF
W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Wyrok WSA w Gliwicach w sprawie zaliczenia składek z tytułu umowy ubezpieczenia pracowników do kosztów podatkowych; [Express podatkowy] TSUE - Możliwość odliczenia VAT przy usługach budowlanych dotyczących obiektu należącego do osoby trzeciej; Wykonywanie badań psychologicznych pracownika jest zwolnione z podatku VAT; Wzajemne poręczenia udzielane przez podmioty powiązane mogą stanowić nieodpłatne świadczenia opodatkowane na podstawie ustawy o CIT; [Legislacja] Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzający mechanizm podzielonej płatności - przyjęty przez Radę Ministrów.

niedostępny

Osoba prawna, chcąca ubiegać się o status przedstawiciela podatkowego, nie musi istnieć przez ponad 24 miesiące

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok, w którym potwierdził brak konieczności istnienia podmiotu przez min. 24 miesiące, by mógł on być uznany za przedstawiciela podatkowego, w rozumieniu znowelizowanych przepisów ustawy o VAT.

niedostępny

Projekt przewidujący wymianę tradycyjnych kas fiskalnych na kasy online - konsultacje społecznie ustawy o VAT oraz ustawy Prawo o miarach

W dniu 18 września 2017 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach. Projekt został skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

niedostępny

Utrata prawa do opłacania podatku dochodowego w formie karty podatkowej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretacje indywidualnej, w której wskazał, że przychody otrzymywane przez osoby należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub innych organów stanowiących osób prawnych należy uznać za przychody z działalności wykonywanej osobiście, a nie do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Raport "Co się zmienia w cenach transferowych?"


Raport ukazuje zmiany w zakresie podejścia władz skarbowych do kwestii kontroli w obszarze cen transferowych i wyzwań przed jakimi będą musieli stanąć polscy podatnicy. Jest to także głos przedsiębiorców, którzy w anonimowym badaniu PwC podzielili się swoimi obserwacjami na temat zachodzących zmian oraz wskazali jakie kroki podejmą by przygotować się do kontroli w zakresie cen transferowych..

Taxolite

Taxolite to aplikacja wspierająca i usprawniająca pracę zespołów podatkowych, księgowości i finansów w firmie. Co więcej umożliwia także przygotowanie danych w formacie JPK oraz przeprowadzenie ich wstępnej weryfikacji w oparciu o metody analogiczne do stosowanych przez służby skarbowe.

Taxolite jest niezależny od systemów księgowych i finansowych, dlatego też jego implementacja nie wymaga zmian w środowiskach tych systemów.

Taxolite może być zasilany jednocześnie różnymi źródłami danych, oferując użytkownikom szerokie możliwości definiowania i konfigurowania tych źródeł.

Taxolite pozwala na przechowywanie i archiwizacje danych, kalkulacji, raportów oraz innych dokumentów.

Taxolite pozwala na różne warianty wdrożenia tj.  wdrożenie całości lub implementację wybranych funkcjonalności Aplikacji, dzięki czemu pozwala na optymalizację wybranych aspektów podatkowych, najważniejszych dla danej spółki.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

  • Podatkowe Espresso 32/2017
    W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Wyrok WSA w Gliwicach w sprawie zaliczenia składek z tytułu umowy ubezpieczenia pracowników do kosztów podatkowych; [Express podatkowy] TSUE - Możliwość odliczenia VAT przy usługach budowlanych dotyczących obiektu należącego do osoby trzeciej; Wykonywanie badań psychologicznych pracownika jest zwolnione z podatku VAT; Wzajemne poręczenia udzielane przez podmioty powiązane mogą stanowić nieodpłatne świadczenia opodatkowane na podstawie ustawy o CIT; [Legislacja] Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzający mechanizm podzielonej płatności - przyjęty przez Radę Ministrów. 180 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2017 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA