Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj

Nowości podatkowe

RSS
niedostępny

Zakup przez pracodawcę polisy OC dla pracowników odbywających zagraniczną podróż służbową

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok, w którym wskazał, że jeśli świadczenie z tytułu polisy jest w interesie pracodawcy oraz nie jest dobrowolne, lecz jest narzucane każdemu pracownikowi i stanowi wymóg, aby móc wziąć udział w pracach pomiarowych spółki, to nie stanowi przychodu pracownika.

niedostępny

Brak opodatkowania VAT nakładanych na kontrahentów kar pieniężnych

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że kara umowna ma charakter czynności jednostronnej i nie wiąże się z otrzymaniem jakiegokolwiek świadczenia. Zapłata tej kary nie jest też związana ze zobowiązaniem się otrzymującego daną kwotę do wykonania czynności, powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji.

E…jak Enigma stosowania art. 15e Ustawy o CIT w Specjalnej Strefie Ekonomicznej - wreszcie rozwikłana?

O tym, że działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej („SSE”) potrafi przysporzyć wielu dylematów wie niemal każdy inwestor strefowy. Od 1 stycznia 2018 r. dołączyła do nich kolejna kwestia – czy wprowadzony do Ustawy o CIT przepis art. 15e stosować należy również do kosztów działalności zwolnionej z opodatkowania prowadzonej na terenie SSE.

niedostępny

Diety i inne należności wypłacane zleceniobiorcy w związku z podróżą odbywaną w ramach umowy zlecania

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że zleceniobiorcy nie są pracownikami zleceniodawcy - wykonują pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Nie można więc do nich stosować kryteriów wynikających z regulacji kodeksu pracy czy innych regulacji związanych ze stosunkiem pracy.

Podatkowe Espresso 19/2019

PDF
W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Opinia Rzecznika Generalnego - Brak prawa do odmowy odliczenia VAT w stosunku do podatnika uczestniczącego w łańcuchu żywnościowym; [Express podatkowy]Zwrot kosztów dojazdu członka rady nadzorczej prywatnym samochodem na posiedzenie korzysta ze zwolnienia z PIT; Przejęcie spółki nie wpływa na bieg okresu posiadania udziałów w kontekście zwolnienia odsetkowego; Kwalifikacja sprzedaży ruchomości stanowiących wyposażenie hotelu jako zbycia ZCP na gruncie VAT; [Legislacja] Rada ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

niedostępny

Sukcesja generalna przy przekształceniu spółki z o.o. w spółkę osobową

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że za błędne należy uznać wywodzenie stosowania ograniczeń z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT, mających zastosowanie wobec spółek kapitałowych, do powstałej w wyniku jej przekształcenia spółki osobowej.

Wypłacane raty leasingowe, wykup końcowy lub wypłata odszkodowania nie stanowi zwróconych innych wydatków, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o CIT

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem, w którym Stanisław Kędzierski analizuje wyrok w przedmiocie skutków zawarcia umowy leasingu.

Wyrok TSUE w polskiej sprawie dotyczącej kart paliwowych

15 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-235/18 Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH.

niedostępny

Miejsce opodatkowania usług polegających na udostępnianiu planów dietetycznych oferowanych konsumentom na odległość

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że spółka, która oferuje konsumentom plany dietetyczne na odległość na rynku włoskim będzie podlegała opodatkowaniu jedynie na terytorium Polski.

niedostępny

Zwrot kosztów dojazdu prywatnym samochodem osobowym członka rady nadzorczej na posiedzenia

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że ustawodawca wyodrębnił dwa rodzaje podróży uzasadniające zwolnienie przychodów uzyskanych za czas podróży, mianowicie "podróż służbową" oraz "podróż osoby niebędącej pracownikiem", a zatem niezasadne jest utożsamianie tych dwóch rodzajów podróży.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Raport "Co się zmienia w cenach transferowych?"


Raport ukazuje zmiany w zakresie podejścia władz skarbowych do kwestii kontroli w obszarze cen transferowych i wyzwań przed jakimi będą musieli stanąć polscy podatnicy. Jest to także głos przedsiębiorców, którzy w anonimowym badaniu PwC podzielili się swoimi obserwacjami na temat zachodzących zmian oraz wskazali jakie kroki podejmą by przygotować się do kontroli w zakresie cen transferowych..

Taxolite

Taxolite to aplikacja wspierająca i usprawniająca pracę zespołów podatkowych, księgowości i finansów w firmie. Co więcej umożliwia także przygotowanie danych w formacie JPK oraz przeprowadzenie ich wstępnej weryfikacji w oparciu o metody analogiczne do stosowanych przez służby skarbowe.

Taxolite jest niezależny od systemów księgowych i finansowych, dlatego też jego implementacja nie wymaga zmian w środowiskach tych systemów.

Taxolite może być zasilany jednocześnie różnymi źródłami danych, oferując użytkownikom szerokie możliwości definiowania i konfigurowania tych źródeł.

Taxolite pozwala na przechowywanie i archiwizacje danych, kalkulacji, raportów oraz innych dokumentów.

Taxolite pozwala na różne warianty wdrożenia tj.  wdrożenie całości lub implementację wybranych funkcjonalności Aplikacji, dzięki czemu pozwala na optymalizację wybranych aspektów podatkowych, najważniejszych dla danej spółki.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

  • Podatkowe Espresso 19/2019
    W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Opinia Rzecznika Generalnego - Brak prawa do odmowy odliczenia VAT w stosunku do podatnika uczestniczącego w łańcuchu żywnościowym; [Express podatkowy]Zwrot kosztów dojazdu członka rady nadzorczej prywatnym samochodem na posiedzenie korzysta ze zwolnienia z PIT; Przejęcie spółki nie wpływa na bieg okresu posiadania udziałów w kontekście zwolnienia odsetkowego; Kwalifikacja sprzedaży ruchomości stanowiących wyposażenie hotelu jako zbycia ZCP na gruncie VAT; [Legislacja] Rada ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. 256 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2019 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA