Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj
Taxonline

Nowości podatkowe

RSS
niedostępny

Kosztem uzyskania przychodu w związku z cesją wierzytelności pożyczkowych jest nie tylko kwota należności głównej, ale również odsetki

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym potwierdził możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych nie tylko należności głównej, ale również odsetek ze sprzedanej wierzytelności.

niedostępny

Ryczałt za nocleg w kabinie ciągnika siodłowego jest kosztem uzyskania przychodu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretacje indywidualną, w której wskazał zakres możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów należności wypłacanych pracownikom w związku z odbywaniem przez nich podróży służbowych.

niedostępny

Możliwość ustalania różnic kursowych od tzw. własnych środków pieniężnych na operacji wymiany (przewalutowania) EURO na PLN

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie określenia przesłanek powstania różnic kursowych w rozumieniu ustawy o CIT.

Nowe obowiązki nałożone na instytucje finansowe – projekt ustawy o wykorzystaniu sektora finansowego w przeciwdziałaniu wyłudzeniom skarbowym

PDF
W dniu 20 marca 2017 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w uzasadnieniu, celem ustawy jest przede wszystkim przeciwdziałanie wyłudzeniom skarbowym w obszarze podatku od towarów i usług (VAT) poprzez wykorzystanie w tym celu podmiotów z sektora finansowego, tzn. banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOKów).

niedostępny

Pytanie prejudycjalne do TSUE: Skutki podatkowe w VAT przekazania przez spółkę akcyjną nieruchomości akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji

W dniu 22 marca 2017 r. NSA skierował do TSUE pytanie prejudycjalne w zakresie konsekwencji na gruncie ustawy o VAT przekazania nieruchomości spółce powiązanej w zamian za umorzenie akcji.

niedostępny

Zwolnienie z opodatkowania w CIT środków bezzwrotnej pomocy, pochodzącej ze środków unijnych, jak również odsetki uzyskane od lokat bankowych tworzonych ze środków europejskich

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w zakresie określenia podstawy zwolnienia z opodatkowania w CIT odsetek od dochodów uzyskiwanym na skutek lokowania na bankowych rachunkach terminowych środków z programów unijnych.

niedostępny

Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami podpisana przez Prezydenta

W dniu 20 marca 2017 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Podatkowe Espresso 12/2017

PDF
W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Wyrok TSUE w sprawie zaległości z tytułu VAT przy zwolnieniu z długów w wyniku postępowania upadłościowego; [Express podatkowy] Wynagrodzenie radcy prawnego za przeniesienie praw autorskich do opinii stanowi przychód z działalności gospodarczej, Pracowników częściowo wykonujących prace badawczo-rozwojowe można uznać za zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R w rozumieniu uCIT, Ustalanie dochodu z tytułu sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących ZCP [Legislacja]; Projekt nowelizacji ustaw przeciw wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych w konsultacjach [PwC w prasie] Umowa przenosząca własność rzeczy lub praw na Skarb Państwa w zamian za zaległości podatkowe nie generuje przychodu.

niedostępny

Wprowadzenie art. 15 ust. 4i ustawy o CIT regulującego kwestię korekty kosztów, miało charakter zmiany doprecyzowującej

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał skutki nowelizacji ustawy o CIT w kontekście rozliczania faktur korygujących.

niedostępny

Zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia udziałów w spółce z o.o. powstałej z przekształcenia spółki komandytowej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wydał wyrok, w którym potwierdził, że kosztem podatkowym w przypadku zbycia udziałów w spółce kapitałowej będzie kwota odpowiadająca wartości bilansowej przekształconej spółki komandytowej na dzień przekształcenia w spółkę z o.o. powiększona o koszty bezpośrednio związane z nabyciem udziałów.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Raport "Co się zmienia w cenach transferowych?"


Raport ukazuje zmiany w zakresie podejścia władz skarbowych do kwestii kontroli w obszarze cen transferowych i wyzwań przed jakimi będą musieli stanąć polscy podatnicy. Jest to także głos przedsiębiorców, którzy w anonimowym badaniu PwC podzielili się swoimi obserwacjami na temat zachodzących zmian oraz wskazali jakie kroki podejmą by przygotować się do kontroli w zakresie cen transferowych..

Taxolite

Taxolite to aplikacja wspierająca i usprawniająca pracę zespołów podatkowych, księgowości i finansów w firmie. Co więcej umożliwia także przygotowanie danych w formacie JPK oraz przeprowadzenie ich wstępnej weryfikacji w oparciu o metody analogiczne do stosowanych przez służby skarbowe.

Taxolite jest niezależny od systemów księgowych i finansowych, dlatego też jego implementacja nie wymaga zmian w środowiskach tych systemów.

Taxolite może być zasilany jednocześnie różnymi źródłami danych, oferując użytkownikom szerokie możliwości definiowania i konfigurowania tych źródeł.

Taxolite pozwala na przechowywanie i archiwizacje danych, kalkulacji, raportów oraz innych dokumentów.

Taxolite pozwala na różne warianty wdrożenia tj.  wdrożenie całości lub implementację wybranych funkcjonalności Aplikacji, dzięki czemu pozwala na optymalizację wybranych aspektów podatkowych, najważniejszych dla danej spółki.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

Znajdziesz nas także tutaj:
© 2017 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwy "PwC" i "PricewaterhouseCoopers" odnoszą się do firm wchodzących w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited. Każda z firm stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA