Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj

Nowości podatkowe

RSS

Wyrok TSUE – leasing zwrotny nie daje prawa do odliczenia

W dniu 27 marca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok z którego wynika, że leasing zwrotny powinien być traktowany jak jednolita zwolniona z VAT usługa finansowa, która nie daje prawa do odliczenia podatku naliczonego (sygn. akt C-201/18, Mydibel).

niedostępny

Brak konieczności poboru i zapłaty podatku u źródła od płatności dokonywanych w ramach jednego podmiotu z tytułu odsetek od depozytów zdeponowanych w oddziale przez spółkę macierzystą

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że na oddziale spółki macierzystej nie spoczywa obowiązek poboru i zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od płatności o charakterze wewnątrzzakładowym, dokonywanych przez oddział na rzecz spółki macierzystej z tytułu odsetek od depozytów w oddziale przez tę spółkę.

niedostępny

Zasady rozpoznawania kosztów podatkowych z tytułu wynagrodzenia wspólnika w związku dobrowolnym umorzeniem udziałów

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że nie można uznać, że kosztem uzyskania przychodów w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów SPV będzie wartość nominalna udziałów podlegających umorzeniu.

niedostępny

Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT dla świadczonych usług turystyki w związku z otrzymanymi zaliczkami

Ustawodawca nie przewidział dla usług turystyki szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego. A zatem, obowiązek podatkowy dla tych usług powstaje zgodnie z zasadami ogólnymi.

Podatkowe Espresso 15/2019

PDF
[Orzeczenie tygodnie] TSUE – Odmowa prawa do odliczenia podatku VAT w przypadku braku podejrzeń o popełnieniu oszustwa; [Express podatkowy]; Koszty uzyskania przychodu przy wynagrodzeniu wspólnika z tytułu umorzenia udziałów w SPV objętych w zamian za aport; Przesłanki uznania dostawy zespołu zabudowanych nieruchomości za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie VAT; Kurs właściwy dla przeliczenia kwot wyrażonych w walutach obcych w sytuacji dokonywania korekty przychodów lub kosztów; [Legislacja] Sejm przyjął nowelizacje ustawy o VAT wprowadzającą rozszerzony rejestr VAT ; [PwC w prasie] IP Box: Fiskus wyjaśni, kto i kiedy ma prawo do 5 proc. CIT lub PIT.

Innovation Box – opublikowano projekt wyjaśnień dotyczący stosowania nowej ulgi podatkowej

12 kwietnia 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji ws. nowej ulgi podatkowej obowiązującej od 1 stycznia 2019 r., tzw. Innovation Box (IP Box), wraz z projektem wyjaśnień dotyczących jej stosowania ulgi.

niedostępny

Zakup poczęstunku dla pracowników kosztem podatkowym

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że zakup poczęstunków podczas wewnętrznych spotkań o charakterze szkoleniowo-organizacyjnym w zakresie, w jakim dotyczy pracowników, osób z którymi spółka zawarła umowy zlecenia oraz podwykonawców, może stanowić koszty uzyskania przychodów.

niedostępny

Zastosowanie 50% kosztów do przychodu związanego z tworzeniem programów komputerowych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w sprawie przesłanek zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu do części wynagrodzenia za przeniesienie na pracodawcę autorskich praw majątkowych do programów komputerowych.

niedostępny

Przelew wierzytelności z jednoczesnym przeniesieniem przedmiotu leasingu na nowego finansującego

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie skutków podatkowych cesji wierzytelności z umowy leasingu operacyjnego z jednoczesnym przeniesieniem przedmiotu leasingu na nowego finansującego.

niedostępny

Ministerstwo Finansów opublikowało nowe wzory zbiorczej deklaracji PCC-4

W dniu 15.04.2019 r. na stronie rządowego centrum legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia dotyczącego nowych wzorów zbiorczej deklaracji PCC-4.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Raport "Co się zmienia w cenach transferowych?"


Raport ukazuje zmiany w zakresie podejścia władz skarbowych do kwestii kontroli w obszarze cen transferowych i wyzwań przed jakimi będą musieli stanąć polscy podatnicy. Jest to także głos przedsiębiorców, którzy w anonimowym badaniu PwC podzielili się swoimi obserwacjami na temat zachodzących zmian oraz wskazali jakie kroki podejmą by przygotować się do kontroli w zakresie cen transferowych..

Taxolite

Taxolite to aplikacja wspierająca i usprawniająca pracę zespołów podatkowych, księgowości i finansów w firmie. Co więcej umożliwia także przygotowanie danych w formacie JPK oraz przeprowadzenie ich wstępnej weryfikacji w oparciu o metody analogiczne do stosowanych przez służby skarbowe.

Taxolite jest niezależny od systemów księgowych i finansowych, dlatego też jego implementacja nie wymaga zmian w środowiskach tych systemów.

Taxolite może być zasilany jednocześnie różnymi źródłami danych, oferując użytkownikom szerokie możliwości definiowania i konfigurowania tych źródeł.

Taxolite pozwala na przechowywanie i archiwizacje danych, kalkulacji, raportów oraz innych dokumentów.

Taxolite pozwala na różne warianty wdrożenia tj.  wdrożenie całości lub implementację wybranych funkcjonalności Aplikacji, dzięki czemu pozwala na optymalizację wybranych aspektów podatkowych, najważniejszych dla danej spółki.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

  • Podatkowe Espresso 15/2019
    [Orzeczenie tygodnie] TSUE – Odmowa prawa do odliczenia podatku VAT w przypadku braku podejrzeń o popełnieniu oszustwa; [Express podatkowy]; Koszty uzyskania przychodu przy wynagrodzeniu wspólnika z tytułu umorzenia udziałów w SPV objętych w zamian za aport; Przesłanki uznania dostawy zespołu zabudowanych nieruchomości za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie VAT; Kurs właściwy dla przeliczenia kwot wyrażonych w walutach obcych w sytuacji dokonywania korekty przychodów lub kosztów; [Legislacja] Sejm przyjął nowelizacje ustawy o VAT wprowadzającą rozszerzony rejestr VAT ; [PwC w prasie] IP Box: Fiskus wyjaśni, kto i kiedy ma prawo do 5 proc. CIT lub PIT. 183 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2019 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA