Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj

Nowości podatkowe

RSS
niedostępny

Powstanie przychodu z tytułu otrzymania finansowania od podmiotu zajmującego się odzyskiwaniem wierzytelności

Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie powstania przychodu po stronie spółki, która przekazała odzyskiwanie wierzytelności podmiotowi wyspecjalizowanemu.

niedostępny

Bezpośrednie stosowanie zwolnienia z VAT wynikające z przepisów unijnych do usług nauki pływania świadczonych przez podmiot komercyjny

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że charakter komercyjny działalności nie stoi na przeszkodzie, żeby uznać, że spółka realizuje cele publiczne. Jeśli świadczy usługi edukacyjne realizujące cele publiczne, może skorzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 112.

Poddatkowe Espresso 16/2018

PDF
W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Odliczenie uzupełniającej kwoty VAT wynikającej z decyzji określającej wysokość zobowiązania; [Express podatkowy] Jeżeli podatnik z konkretną usługą otrzymuje dofinansowanie, to dopłata ta obok ceny jest elementem podstawy opodatkowania; Ustalenie przychodów i kosztów uzyskania przychodów zagranicznej spółki kontrolowanej; Wydatki poniesione z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy najmu mogą stanowić koszty uzyskania przychodu; [Nowości legislacyjne] Projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych - dopracowanie nowelizacji z 2017 r. - I czytanie; [PwC w prasie] Sam CIT nie powie wszystkiego o spółce.

niedostępny

Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

niedostępny

Ustalenie kosztów odpłatnego zbycia z tytułu sprzedaży za pośrednictwem pośrednika udziałów spółki z o.o.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziałów.

niedostępny

Przesłanki uznania za koszty uzyskania przychodu wydatków poniesionych z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy najmu

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że wydatki podatnika mające na celu utrzymanie się na rynku można zaliczyć w poczet kosztów podatkowych.

niedostępny

Uwzględnienie w podstawie opodatkowania wartości otrzymanego przez gminę dofinansowania ze środków programu operacyjnego

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym określił warunki uznania bezpośredniego związku dotacji z wykonaną przez gminę usługą.

niedostępny

Opodatkowania wynagrodzenia za sprawowanie funkcji prokurenta w polskiej spółce kapitałowej, otrzymanego przez rezydenta podatkowego Niemiec

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że wynagrodzenie podatnika za sprawowanie funkcji prokurenta, otrzymywane od polskiej spółki kapitałowej na podstawie uchwały zarządu spółki, należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł.

niedostępny

Nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu nie powoduje po stronie przedsiębiorstwa wodociągowego powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że ustawodawca definiując umowę przesyłu nie wskazał, że jej nieodłącznym elementem jest odpłatność.

niedostępny

Wpływ zmiany kredytodawcy (na nierezydenta nie będącego bankiem) na opodatkowanie odsetek w Polsce

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że zmiana po stronie kredytodawcy nie wpływa na zastosowanie art. 11 ust. 3 polsko-luksemburskiej u.p.o.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Raport "Co się zmienia w cenach transferowych?"


Raport ukazuje zmiany w zakresie podejścia władz skarbowych do kwestii kontroli w obszarze cen transferowych i wyzwań przed jakimi będą musieli stanąć polscy podatnicy. Jest to także głos przedsiębiorców, którzy w anonimowym badaniu PwC podzielili się swoimi obserwacjami na temat zachodzących zmian oraz wskazali jakie kroki podejmą by przygotować się do kontroli w zakresie cen transferowych..

Taxolite

Taxolite to aplikacja wspierająca i usprawniająca pracę zespołów podatkowych, księgowości i finansów w firmie. Co więcej umożliwia także przygotowanie danych w formacie JPK oraz przeprowadzenie ich wstępnej weryfikacji w oparciu o metody analogiczne do stosowanych przez służby skarbowe.

Taxolite jest niezależny od systemów księgowych i finansowych, dlatego też jego implementacja nie wymaga zmian w środowiskach tych systemów.

Taxolite może być zasilany jednocześnie różnymi źródłami danych, oferując użytkownikom szerokie możliwości definiowania i konfigurowania tych źródeł.

Taxolite pozwala na przechowywanie i archiwizacje danych, kalkulacji, raportów oraz innych dokumentów.

Taxolite pozwala na różne warianty wdrożenia tj.  wdrożenie całości lub implementację wybranych funkcjonalności Aplikacji, dzięki czemu pozwala na optymalizację wybranych aspektów podatkowych, najważniejszych dla danej spółki.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

  • Poddatkowe Espresso 16/2018
    W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Odliczenie uzupełniającej kwoty VAT wynikającej z decyzji określającej wysokość zobowiązania; [Express podatkowy] Jeżeli podatnik z konkretną usługą otrzymuje dofinansowanie, to dopłata ta obok ceny jest elementem podstawy opodatkowania; Ustalenie przychodów i kosztów uzyskania przychodów zagranicznej spółki kontrolowanej; Wydatki poniesione z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy najmu mogą stanowić koszty uzyskania przychodu; [Nowości legislacyjne] Projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych - dopracowanie nowelizacji z 2017 r. - I czytanie; [PwC w prasie] Sam CIT nie powie wszystkiego o spółce. 243 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2018 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA