Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj
Taxonline

Nowości podatkowe

RSS
niedostępny

Zagadnienie na uchwałę NSA: Status komornika sądowego w świetle przepisów ustawy o VAT

Dnia 1 grudnia 2016 r. NSA przedstawił składowi 7 sędziów NSA do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości w zakresie opodatkowania czynności komorniczych podatkiem VAT.

niedostępny

Konsekwencje w PIT zapłaty za pracownika zaległych składek na ubezpieczenie społeczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wydał wyrok w przedmiocie rozliczenia dochodu w związku z zapłatą zaległych składek na ubezpieczenie społeczne pracownika (a także byłego pracownika) w części, w której obciążają one wynagrodzenie pracownika

niedostępny

Mała ustawa o innowacyjności opublikowana w Dzienniku Ustaw

W dniu 30 listopada 2016 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej.

niedostępny

Zasady zaliczania wydatków na nabycie uprawnień do emisji CO2 do kosztów uzyskania przychodów

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok w przedmiocie sposobu zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na nabycie prawa do emisji CO2, których nie można powiązać z danym rokiem podatkowym.

niedostępny

Kompensata wzajemnych wierzytelności nie wyklucza ubiegania się przez spółkę o zwrot podatku w terminie 25 dni

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w przedmiocie koniecznych do spełnienia warunków w celu otrzymania przyspieszonego zwrotu nadwyżki podatku.

niedostępny

Sposób ustalenia przychodu podatkowego od czynności powierniczych

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną, w której uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym jego przychodem podatkowym będą jedynie środki otrzymane przez spółkę osobową z tytułu należnych prowizji od wypłat środków na rzecz użytkowników portalu.

Dalsze ograniczenie ochrony wynikającej z interpretacji podatkowych – opublikowanie przepisów

PDF
W dniu 29 listopada 2016 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1926 ustawa o zmianie ustaw o PIT, CIT oraz Ordynacji podatkowej, której przepisy, obowiązujące od 1 stycznia 2017 r., dodatkowo ograniczą zakres ochrony gwarantowanej do tej pory przez interpretacje podatkowe wydane przed wprowadzeniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Zgodnie z ustawą, taką ochroną nie będą objęte wynikające z tych interpretacji korzyści podatkowe uzyskane od dnia 1 stycznia 2017 r., jeśli będzie mieć do nich zastosowanie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania.

Podatkowe Espresso 43/2016

PDF
W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Przesłanki odliczenia podatku VAT przez zarejestrowany oddział zagranicznego podmiotu; [Express podatkowy] Odstępne wypłacone na rzecz dzierżawcy stanowi KUP; Cesja wierzytelności na rzecz banku może zostać uznana za czynność tożsamą z uregulowaniem kwot wynikających z faktur; Zbycie wierzytelności odpisanej jako nieściągalna powoduje obowiązek zwiększenia podatku VAT; [Legislacja] Nowelizacja ustaw o PIT i CIT w zakresie opodatkowania FIZ oraz kwoty wolnej od podatku – opublikowana w Dzienniku Ustaw; [PwC w prasie] Odszkodowanie jest przysporzeniem majątkowym.

niedostępny

Zasady ustalenia kosztów podatkowych przy sprzedaży majątku przejętego w wyniku likwidacji spółki kapitałowej

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w przedmiocie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składników majątkowych uzyskanych przez wspólnika w wyniku likwidacji spółki kapitałowej.

niedostępny

Sposób ustalania wartości początkowej środków trwałych wnoszonych do spółki aportem

Sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa wniesionego do spółki w formie wkładu niepieniężnego oraz możliwość rozpoznania kosztów podatkowych.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Raport "Co się zmienia w cenach transferowych?"


Raport ukazuje zmiany w zakresie podejścia władz skarbowych do kwestii kontroli w obszarze cen transferowych i wyzwań przed jakimi będą musieli stanąć polscy podatnicy. Jest to także głos przedsiębiorców, którzy w anonimowym badaniu PwC podzielili się swoimi obserwacjami na temat zachodzących zmian oraz wskazali jakie kroki podejmą by przygotować się do kontroli w zakresie cen transferowych..

Taxolite

Taxolite to aplikacja wspierająca i usprawniająca pracę zespołów podatkowych, księgowości i finansów w firmie. Co więcej umożliwia także przygotowanie danych w formacie JPK oraz przeprowadzenie ich wstępnej weryfikacji w oparciu o metody analogiczne do stosowanych przez służby skarbowe.

Taxolite jest niezależny od systemów księgowych i finansowych, dlatego też jego implementacja nie wymaga zmian w środowiskach tych systemów.

Taxolite może być zasilany jednocześnie różnymi źródłami danych, oferując użytkownikom szerokie możliwości definiowania i konfigurowania tych źródeł.

Taxolite pozwala na przechowywanie i archiwizacje danych, kalkulacji, raportów oraz innych dokumentów.

Taxolite pozwala na różne warianty wdrożenia tj.  wdrożenie całości lub implementację wybranych funkcjonalności Aplikacji, dzięki czemu pozwala na optymalizację wybranych aspektów podatkowych, najważniejszych dla danej spółki.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

  • Dalsze ograniczenie ochrony wynikającej z interpretacji podatkowych – opublikowanie przepisów
    W dniu 29 listopada 2016 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1926 ustawa o zmianie ustaw o PIT, CIT oraz Ordynacji podatkowej, której przepisy, obowiązujące od 1 stycznia 2017 r., dodatkowo ograniczą zakres ochrony gwarantowanej do tej pory przez interpretacje podatkowe wydane przed wprowadzeniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Zgodnie z ustawą, taką ochroną nie będą objęte wynikające z tych interpretacji korzyści podatkowe uzyskane od dnia 1 stycznia 2017 r., jeśli będzie mieć do nich zastosowanie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. 123 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2016 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwy "PwC" i "PricewaterhouseCoopers" odnoszą się do firm wchodzących w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited. Każda z firm stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA