Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj

Nowości podatkowe

RSS
niedostępny

Zakup przez uczelnię udziału we współwłasności nieruchomości na cele statutowe podlega wyłączeniu z opodatkowania PCC

WSA we Wrocławiu wydał wyrok w przedmiocie zakupu przez uczelnię publiczną udziału we współwłasności nieruchomości z planowanym przeznaczeniem tej nieruchomości na cele statutowe, w kontekście wyłączenia z opodatkowania PCC na podstawie art. 2 pkt 1 lit. F ustawy o PCC.

Brak czynnika ludzkiego nie wyklucza uznania danego zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem, w którym Mateusz Ziaja starszy konsultant w Dziale prawnopodatkowym PwC analizuje wyrok w przedmiocie możliwości uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa zespołu składników nieobejmujących czynnika ludzkiego.

niedostępny

Udzielenie spółce osobowej nieoprocentowanej pożyczki przez wspólników a PIT

WSA we Wrocławiu wydał wyrok w przedmiocie skutków podatkowych dla wspólników udzielenia przez nich spółce jawnej nieoprocentowanej pożyczki.

niedostępny

Zakres prawa do odliczenia VAT od wydatków poniesionych przez gminę na przebudowę targowiska

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie kwalifikacji opłat eksploatacyjnych oraz opłat rezerwacyjnych pobieranych przez gminę.

Podatkowe Espresso 17/2018

PDF
W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów będących przedmiotem późniejszej dostawy; [Express podatkowy] Zbycie ogółu praw i obowiązków wynikających z udziału w spółce osobowej jest traktowane jak odpłatne zbycie praw majątkowych; Korzyść z nieodpłatnego świadczenia uzyskana przez spółkę osobową stanowi dla wspólników przychód z pozarolniczej działalności; Jednorazową wartością transakcji w umowie dzierżawy na czas nieokreślony jest wartość czynszu dzierżawnego za jeden okres; [PwC w prasie] Fiskus i ZUS lekko łupią Polaków.

niedostępny

Zakres przedmiotowy pojęcia „jednorazowa wartość transakcji”

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał wyrok w zakresie możliwości przekroczenia ustawowego limitu transakcji, mogących stanowić koszt podatkowy podatnika przy płatności miesięcznego czynszu dzierżawy.

niedostępny

Możliwość zaliczenia wydatków poniesionych na zakup literatury fachowej do kosztów kwalifikowanych

Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której uznał, że przedsiębiorca, który ponosi koszty zakupu materiałów takich jak literatura fachowa, może skorzystać z ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową.

Wyrok NSA dotyczący kwalifikacji podatkowej „odsetek” w ramach międzynarodowej struktury cash poolingu

PDF
W październikowym wyroku NSA (II FSK 2537/15) sąd wskazał, że relacje pomiędzy zakładem a przedsiębiorstwem macierzystym powinny być traktowane jako relacje między niezależnymi podmiotami. Dla rozliczeń podatkowych, także tych dotyczących spółki macierzystej, należy traktować zakład jako odrębny podmiot. W konsekwencji sąd uznał, że „odsetki” naliczane na rzecz oddziału oraz „odsetki” obciążające oddział z tytułu środków pieniężnych transferowanych w ramach systemu cash poolingu będą stanowić odpowiednio przychód i koszt oddziału w rozumieniu ustawy o CIT rozpoznawany na zasadzie kasowej.

niedostępny

Zaliczenie opłaty ostrożnościowej przez bank do kosztów podatkowych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że opłata ostrożnościowa uiszczona przez bank za IV kwartał 2016 r. powinna być rozpatrywana w kontekście art. 15 ust. 1 ustawa o CIT, skoro brak jest przepisu wyłączającego tę opłatę z katalogu kosztów podatkowych.

niedostępny

Możliwość zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że podatniczka będzie mogła wpisać do ewidencji środków trwałych taką wartość początkową środków trwałych, jaka figurowała uprzednio w ewidencji środków trwałych męża oraz naliczać odpisy amortyzacyjne z uwzględnieniem odpisów naliczonych przez męża.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Raport "Co się zmienia w cenach transferowych?"


Raport ukazuje zmiany w zakresie podejścia władz skarbowych do kwestii kontroli w obszarze cen transferowych i wyzwań przed jakimi będą musieli stanąć polscy podatnicy. Jest to także głos przedsiębiorców, którzy w anonimowym badaniu PwC podzielili się swoimi obserwacjami na temat zachodzących zmian oraz wskazali jakie kroki podejmą by przygotować się do kontroli w zakresie cen transferowych..

Taxolite

Taxolite to aplikacja wspierająca i usprawniająca pracę zespołów podatkowych, księgowości i finansów w firmie. Co więcej umożliwia także przygotowanie danych w formacie JPK oraz przeprowadzenie ich wstępnej weryfikacji w oparciu o metody analogiczne do stosowanych przez służby skarbowe.

Taxolite jest niezależny od systemów księgowych i finansowych, dlatego też jego implementacja nie wymaga zmian w środowiskach tych systemów.

Taxolite może być zasilany jednocześnie różnymi źródłami danych, oferując użytkownikom szerokie możliwości definiowania i konfigurowania tych źródeł.

Taxolite pozwala na przechowywanie i archiwizacje danych, kalkulacji, raportów oraz innych dokumentów.

Taxolite pozwala na różne warianty wdrożenia tj.  wdrożenie całości lub implementację wybranych funkcjonalności Aplikacji, dzięki czemu pozwala na optymalizację wybranych aspektów podatkowych, najważniejszych dla danej spółki.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

  • Podatkowe Espresso 17/2018
    W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów będących przedmiotem późniejszej dostawy; [Express podatkowy] Zbycie ogółu praw i obowiązków wynikających z udziału w spółce osobowej jest traktowane jak odpłatne zbycie praw majątkowych; Korzyść z nieodpłatnego świadczenia uzyskana przez spółkę osobową stanowi dla wspólników przychód z pozarolniczej działalności; Jednorazową wartością transakcji w umowie dzierżawy na czas nieokreślony jest wartość czynszu dzierżawnego za jeden okres; [PwC w prasie] Fiskus i ZUS lekko łupią Polaków. 167 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2018 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA