Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj

Nowości podatkowe

RSS
niedostępny

Zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków na niemiecki podatek od nabycia nieruchomości zapłacony w związku z nabyciem udziałów w niemieckiej spółce

Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że nie można zgodzić się ze stanowiskiem spółki, że kwota niemieckiego podatku od nabycia nieruchomości stanowi dla niej koszt uzyskania przychodu inny niż wydatek na nabycie udziałów.

niedostępny

Brak możliwości stosowania zwolnienia z opodatkowania w PIT do pracowników tymczasowych podnoszących kwalifikacje zawodowe

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że zwolnienie z opodatkowania przychodu, stanowiącego wartość świadczeń w postaci szkoleń dla pracowników tymczasowych, a w konsekwencji zwolnienie z obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C, stanowiłoby naruszenie obowiązującego w tej mierze prawa.

niedostępny

Przesłanki zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorariów wypłacanych pracownikom za stworzenie utworu

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał wyrok w przedmiocie możliwości zastosowania 50% kosztów podatkowych do honorarium pracowników-twórców. Jest to kolejny korzystny dla podatników wyrok w tym zakresie.

Składanie sprawozdań finansowych (e-SFS). Czy jesteś gotowy na zmiany?

PDF
Nowelizacja ustawy o rachunkowości, która weszła w życie w dniem 1 października 2018 r. wprowadziła obowiązek sporządzania przez spółki elektronicznych sprawozdań finansowych w określonym formacie i strukturze logicznej ("e-SFS"). Zmiany wprowadzają nie tylko inne zasady sporządzania sprawozdań finansowych, ale także sposób ich podpisywania i przekazywania do Krajowego Rejestru Sądowego.

niedostępny

Skutki podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową w PIT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok, w którym wskazał, że na dzień przekształcenia spółki w spółkę osobową wartość niepodzielonych zysków przekazanych na kapitał zapasowy będzie stanowić dla wspólników, przychód z kapitałów pieniężnych.

niedostępny

Skutki podatkowe na gruncie ustawy o CIT połączenia spółki kapitałowej ze spółką osobową

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wydał wyrok, w którym wskazał, że konsekwencje połączenia spółki kapitałowej ze spółką osobową należy ustalać w oparciu o art. 12 ust. 4 pkt 4 oraz art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o CIT, których istotą jest brak opodatkowania kapitałów własnych spółki posiadającej osobowość prawną.

niedostępny

Wyłączenie spod opodatkowania PCC transakcji nabycia nieruchomości

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie opodatkowania PCC transakcji nabycia nieruchomości w zakresie, w jakim jest ona objęta VAT.

niedostępny

Wydatki na pakiety medyczne dla członków rodzin pracowników i dla byłych pracowników spółki

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup pakietów medycznych dla członków rodzin pracowników i dla byłych pracowników spółki (emerytów).

niedostępny

Przychodów z dywidend nie uwzględnia się w kalkulacji proporcji alokacji kosztów pośrednich

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie uwzględnienia przychodu z dywidend w kalkulacji proporcji kosztów pośrednich alokowanych do kosztów uzyskania przychodów z zysków kapitałowych.

Podatkowe Espresso 42/2018

PDF
W numerze: [Orzeczenie tygodnia] TSUE: Rozłożone na raty płatności a moment świadczenia; [Express podatkowy] Bezpłatne udostępnianie przez pracodawcę noclegów pracownikom w czasie oddelegowania skutkuje powstaniem po ich stronie przychodu z nieodpłatnych świadczeń; Kwestia różnic kursowych z tytułu dokonanych transferów sald w walutach obcych w systemie cash pooling; Opinia Rzecznika Generalnego - Uprawnienie państwa przyjmującego do cofnięcia zwolnienia przyznanego w innym państwie członkowskim; [Legislacja] Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych w Dzienniku Ustaw; [PwC w mediach] Część odsetek nie powiększy wartości początkowej środka trwałego.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Raport "Co się zmienia w cenach transferowych?"


Raport ukazuje zmiany w zakresie podejścia władz skarbowych do kwestii kontroli w obszarze cen transferowych i wyzwań przed jakimi będą musieli stanąć polscy podatnicy. Jest to także głos przedsiębiorców, którzy w anonimowym badaniu PwC podzielili się swoimi obserwacjami na temat zachodzących zmian oraz wskazali jakie kroki podejmą by przygotować się do kontroli w zakresie cen transferowych..

Taxolite

Taxolite to aplikacja wspierająca i usprawniająca pracę zespołów podatkowych, księgowości i finansów w firmie. Co więcej umożliwia także przygotowanie danych w formacie JPK oraz przeprowadzenie ich wstępnej weryfikacji w oparciu o metody analogiczne do stosowanych przez służby skarbowe.

Taxolite jest niezależny od systemów księgowych i finansowych, dlatego też jego implementacja nie wymaga zmian w środowiskach tych systemów.

Taxolite może być zasilany jednocześnie różnymi źródłami danych, oferując użytkownikom szerokie możliwości definiowania i konfigurowania tych źródeł.

Taxolite pozwala na przechowywanie i archiwizacje danych, kalkulacji, raportów oraz innych dokumentów.

Taxolite pozwala na różne warianty wdrożenia tj.  wdrożenie całości lub implementację wybranych funkcjonalności Aplikacji, dzięki czemu pozwala na optymalizację wybranych aspektów podatkowych, najważniejszych dla danej spółki.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

  • Składanie sprawozdań finansowych (e-SFS). Czy jesteś gotowy na zmiany?
    Nowelizacja ustawy o rachunkowości, która weszła w życie w dniem 1 października 2018 r. wprowadziła obowiązek sporządzania przez spółki elektronicznych sprawozdań finansowych w określonym formacie i strukturze logicznej ("e-SFS"). Zmiany wprowadzają nie tylko inne zasady sporządzania sprawozdań finansowych, ale także sposób ich podpisywania i przekazywania do Krajowego Rejestru Sądowego. 184 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2018 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA