Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj
Taxonline

Nowości podatkowe

RSS
niedostępny

Nagrody dla pracowników sfinansowane z zysku netto mogą stanowić koszt podatkowy

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem, w którym Marek Chmura, konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC, analizuje wyrok krakowskiego WSA w zakresie możliwości ujęcia w kosztach podatkowych wydatków na nagrody da pracowników sfinansowane z zysku netto spółki. W tym zakresie wciąż występują rozbieżności interpretacyjne, również w ramach orzecznictwa NSA. Sprawa ma być rozstrzygnięta w najbliższym czasie uchwałą w składzie 7 sędziów.

niedostępny

Cło: Zawiadomienie o zbliżającym się terminie wygaśnięcia niektórych środków antydumpingowych

W dniu 14 maja 2015 roku, Komisja Europejska opublikowała zawiadomienie o zbliżającym się terminie wygaśnięcie niektórych środków antydumpingowych.

niedostępny

Kara umowna, naliczona za niezawinione opóźnienie wykonania zleconych prac może być kosztem podatkowym

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną, w której uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym może on zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, karę umowną nałożoną na niego na podstawie umowy, tytułem opóźnienia w pracach. Organ podzielił pogląd, iż w przypadku zaistnienia niezawinionych okoliczności nie dochodzi do zwłoki, wyłączającej możliwość ujęcia wydatku w kosztach podatkowych.

HRSpot 10/2015

PDF
W numerze: [Obciążenia pracownicze] Poświadczenie certyfikatu A-1 wyklucza możliwość rozliczenia całości diet; Zwrot kosztów podróży jest przychodem członka rady nadzorczej; [Prawo pracy] Wiążący charakter uchwały rady nadzorczej o przyznaniu prawa do nagrody jubileuszowej; Rozwiązanie układu zbiorowego pracy a prawo do odprawy.

Praca w Unii Europejskiej – Podatki i Składki: rozpoczynamy nowy cykl artykułów w taxonline

Rozpoczynamy cykl artykułów, opartych na opublikowanym w marcu 2015 r. raporcie Praca w UE – Podatki i Składki. Będziemy w nim prezentować podstawowe zasady opodatkowania i oskładkowania pracy w poszczególnych państwach. Mamy nadzieję, że przygotowane przez ekspertów PwC opracowania okażą się dla Państwa interesujące, a także zachęcą do lektury pełnej wersji Raportu. W pierwszym artykule cyklu zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi uwagami dotyczącymi kwestii podatkowych związanych z wykonywaniem przez obywateli polskich pracy w innych krajach Unii Europejskiej.

niedostępny

Pozyskiwanie danych kontaktowych potencjalnych klientów dla instytucji finansowych w kontekście zwolnienia z VAT

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem, w którym Marcin Brzezin, doradca podatkowy i menedżer, oraz Aleksandra Plichta, doradca podatkowy oraz starszy konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC, analizują wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, w przedmiocie konsekwencji w VAT pozyskiwania danych kontaktowych klientów dla instytucji finansowych.

Podatkowe Espresso 20/2015

PDF
W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Przesłanki zwolnienia z CIT zagranicznych funduszy inwestycyjnych [Express podatkowy] Brak obowiązku umieszczania numeru ISBN na fakturach sprzedaży; Słone paluszki nie korzystają z preferencyjnej stawki VAT; Wydatki związane z procesem sądowym mogą stanowić koszt podatkowy; Zawiadomienie o zbliżającym się terminie wygaśnięcia niektórych środków antydumpingowych [Legislacja] Zmiany w Ordynacji podatkowej przyjęte przez Radę Ministrów; Opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego

niedostępny

Szpital ma obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem, w którym Bartłomiej Bieńkowski, doradca podatkowy i starszy konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC, analizuje interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w przedmiocie obowiązku ewidencjonowania na kasach fiskalnych przez podmioty świadczące usługi medyczne, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.

niedostępny

Zmiany w Ordynacji podatkowej przyjęte przez Radę Ministrów

W dniu 19 maja br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w Ordynacji podatkowej. Projekt nie zawiera przepisów mających przeciwdziałać unikaniu opodatkowania, które znajdowały się w jego pierwotnej wersji.

niedostępny

Wydatki związane z procesem sądowym mogą stanowić koszt podatkowy

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził możliwość zaliczenia wydatków związanych z postępowaniem sądowym w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Share deal a asset deal - jak to wygląda w podatkach?

 

Share deal i asset deal mają różne następstwa podatkowe, co ma znaczący wpływ na opłacalność transakcji zarówno po stronie sprzedającego jak i kupującego. Jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji transakcji, zarówno sprzedający jak i kupujący, powinni przeanalizować, jakie następstwa podatkowe może mieć share deal lub asset deal w przypadku planowanej konkretnej transakcji. Obydwie formy sprzedaży / nabycia biznesu mają bowiem różne następstwa podatkowe, co ma znaczący wpływ na opłacalność transakcji zarówno po stronie sprzedającego jak i kupującego.

Nowelizacja ustawy o CIT

 

Przedstawiamy przygotowaną przez PwC kompilację przepisów ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, uwzględniającą zmiany wprowadzone ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Publikacja nie może być jednak traktowana jako oficjalny tekst jednolity. Nie powinni Państwo opierać swoich działań/decyzji na treści informacji zawartych w tej publikacji bez uprzedniego uzyskania profesjonalnej porady.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

  • HRSpot 10/2015
    W numerze: [Obciążenia pracownicze] Poświadczenie certyfikatu A-1 wyklucza możliwość rozliczenia całości diet; Zwrot kosztów podróży jest przychodem członka rady nadzorczej; [Prawo pracy] Wiążący charakter uchwały rady nadzorczej o przyznaniu prawa do nagrody jubileuszowej; Rozwiązanie układu zbiorowego pracy a prawo do odprawy. 137 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2015 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwy "PwC" i "PricewaterhouseCoopers" odnoszą się do firm wchodzących w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited. Każda z firm stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA