Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj

Nowości podatkowe

RSS
niedostępny

Zaliczenie wydatków związanych z uczestnictwem lekarzy w kongresie medycznym do kosztów podatkowych

Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że wydatki ponoszone w związku z organizacją kongresów medycznych nie mogą być uznane za darowizny i można je zaliczyć w poczet kosztów podatkowych.

niedostępny

Brak opodatkowania VAT otrzymanej dotacji

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał orzeczenie, w którym uznał, że dotacja otrzymana na pokrycie wydatków kwalifikowanych w ramach realizowanego projektu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Projekt rozporządzenia w sprawie wyłączenia lub ograniczenia nowego mechanizmu poboru podatku u źródła

PDF
W dniu 10.12.2018 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o CIT. Resort finansów proponuje wydłużenie terminów związanych ze spełnieniem niektórych obowiązków wynikających z nowych zasad poboru podatku u źródła do dnia 30 czerwca 2019 r. lub 31 grudnia 2019 oraz efektywne wyłączenie płatności do niektórych podmiotów z zakresu stosowania nowych regulacji.

Podatkowe Espresso 43/2018

PDF
W numerze: [Orzeczenie tygodnia] TSUE - Obniżenie podstawy opodatkowania jest możliwe po uprzednim zawiadomieniu o zamiarze umorzenia VAT w celu korekty; [Express podatkowy] Opłacenie pracownikowi w podróży służbowej wydatków na wyżywienie ponad limit diety stanowi przychód ze stosunku pracy; Skutki podatkowe na gruncie ustawy o CIT połączenia spółki kapitałowej ze spółką osobową; Zużycie paliwa na cele osobiste pracowników w związku z udostępnieniem samochodów służbowych podlega ewidencjonowaniu kasą; [Legislacja] Projekt zmian w JPK w konsultacjach; [PwC w mediach] Po 26 latach znów można nie myśleć o rozliczeniu.

niedostępny

Uznanie usług opieki za świadczenie kompleksowe

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że usługi świadczone przez partnera niemieckiego na rzecz polskiej spółki, polegające na nadzorowaniu kontaktów pomiędzy niemieckimi podopiecznymi a polskimi pracownikami, nie stanowią usług opieki, a zatem nie spełniają kryterium zwolnienia podatkowego.

niedostępny

Przychody z licencji na używanie znaków towarowych nie stanowią przychodów z zysków kapitałowych

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie ustalenia, czy przychody z licencji na używanie znaków towarowych wytworzonych przez spółkę powinny być zaliczone czy też nie do przychodów z zysków kapitałowych.

niedostępny

Zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupowych dotyczących wydatków bieżących na utrzymanie hali sportowej

Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym podzielił stanowisko organu, że zaproponowana metoda czasowa obliczania prewspółczynnika dla hali sportowej jest nieprawidłowa. Natomiast sąd nie zgodził się z koncepcją organu, że gmina może stosować wyłącznie metody z rozporządzenia.

niedostępny

Zużycie paliwa przez pracowników na cele osobiste podlega obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej

Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie, w którym uznał, że w ramach interpretacji indywidualnej nie można się powołać na na brak faktycznej możliwości wykonania obowiązków podatkowych.

niedostępny

Opodatkowanie niepodzielonych zysków w momencie przekształcenia spółki

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie ustalenia, czy w przypadku wystąpienia na moment przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową niepodzielonych zysków, przychód jej jedynego udziałowca (spółki z o.o.), korzystał będzie ze zwolnienia z opodatkowania.

niedostępny

Moment rozpoznania kosztu związanego z zawarciem i realizacją transakcji, których przedmiotem są pochodne instrumenty finansowe

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że koszty poniesione przez spółkę w związku z realizacją pochodnych instrumentów finansowych, powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich potrącenia.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Raport "Co się zmienia w cenach transferowych?"


Raport ukazuje zmiany w zakresie podejścia władz skarbowych do kwestii kontroli w obszarze cen transferowych i wyzwań przed jakimi będą musieli stanąć polscy podatnicy. Jest to także głos przedsiębiorców, którzy w anonimowym badaniu PwC podzielili się swoimi obserwacjami na temat zachodzących zmian oraz wskazali jakie kroki podejmą by przygotować się do kontroli w zakresie cen transferowych..

Taxolite

Taxolite to aplikacja wspierająca i usprawniająca pracę zespołów podatkowych, księgowości i finansów w firmie. Co więcej umożliwia także przygotowanie danych w formacie JPK oraz przeprowadzenie ich wstępnej weryfikacji w oparciu o metody analogiczne do stosowanych przez służby skarbowe.

Taxolite jest niezależny od systemów księgowych i finansowych, dlatego też jego implementacja nie wymaga zmian w środowiskach tych systemów.

Taxolite może być zasilany jednocześnie różnymi źródłami danych, oferując użytkownikom szerokie możliwości definiowania i konfigurowania tych źródeł.

Taxolite pozwala na przechowywanie i archiwizacje danych, kalkulacji, raportów oraz innych dokumentów.

Taxolite pozwala na różne warianty wdrożenia tj.  wdrożenie całości lub implementację wybranych funkcjonalności Aplikacji, dzięki czemu pozwala na optymalizację wybranych aspektów podatkowych, najważniejszych dla danej spółki.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

  • Projekt rozporządzenia w sprawie wyłączenia lub ograniczenia nowego mechanizmu poboru podatku u źródła
    W dniu 10.12.2018 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o CIT. Resort finansów proponuje wydłużenie terminów związanych ze spełnieniem niektórych obowiązków wynikających z nowych zasad poboru podatku u źródła do dnia 30 czerwca 2019 r. lub 31 grudnia 2019 oraz efektywne wyłączenie płatności do niektórych podmiotów z zakresu stosowania nowych regulacji. 172 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2018 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA