Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj

Nowości podatkowe

RSS
niedostępny

Wydatki ponoszone przez spółkę wynajmującą lokale w galerii handlowej w związku z zawartymi umowami najmu podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym podkreślił, że racjonalność określonego działania nie może być oceniana w oderwaniu od prowadzonej przez podmiot działalności gospodarczej.

niedostępny

Skutki podatkowe w PIT zmiany umowy spółki komandytowej ustalającej nowe zasady udziału w zyskach

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie powstania przychodu w PIT w kontekście dokonanej przez wspólników zmiany umowy spółki komandytowej ustalającej nowe zasady ich udziału w zyskach.

niedostępny

Skutki podatkowe w PIT otrzymania kwoty „podatku VAT” w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wydał wyrok, w którym wskazał, że okoliczność, w której w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej strony transakcji ustaliły, iż równowartość podatku należnego zostanie wypłacona w innej formie, tj. gotówką, nie zmienia charakteru tej należności, nadal jest to podatek VAT należny.

niedostępny

Usługi serwisowe wykonywane przez bank związane z zarządzaniem i obsługą sekurytyzowanych wierzytelności kredytowych są zwolnione z VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie zastosowania zwolnień w VAT do usług serwisowych czy usług sekurytyzacji.

Podatkowe Espresso 19/2018

PDF
W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Firma świadcząca prace adaptacyjne na rzecz wynajmującego nieruchomość nie jest jego podwykonawcą w rozumieniu art. 17 ustawy o VAT; [Express podatkowy] Rozliczenia między liderem konsorcjum i konsorcjantami nie stanowią usługi w rozumieniu; Przesłanki uznania kary umownej za opóźnienie w wykonaniu umowy za koszt uzyskania przychodów PIT: Wydatki na zakup wyposażenia zapewniającego zatrudnionym bezpieczne warunki korzystania z motocykli stanowią koszty uzyskania przychodu; [Legislacja] Projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych - dopracowanie nowelizacji z 2017 r. - przyjęcie przez Sejm; [PwC w prasie] Ujemne wyniki firmy pod lupą fiskusa.

niedostępny

Danina solidarnościowa i obowiązkowe składki na nowy fundusz nie tylko od milionerów

Na stronie Ministerstwa Finansów został opublikowany komunikat zawierający szczegóły dotyczące Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na specjalny fundusz osób niepełnosprawnych w największym stopniu zrzucą się najbogatsi, ale nowe obciążenie podatkowe dotknie każdego podatnika.

niedostępny

Straty spowodowane likwidacją wartości niematerialnych i prawnych kosztem podatkowym

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie ujęcia strat w postaci niezamortyzowanej początkowej wartości niematerialnych i prawnych jako kosztów uzyskania przychodów.

niedostępny

Realizacja umowy koncesji długoterminowym projektem z zakresu infrastruktury publicznej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie ustalenia, czy usługa polegająca na zaprojektowaniu, sfinansowaniu, wybudowaniu i eksploatacji ogólnodostępnych parkingów, będąca przedmiotem umowy koncesji pomiędzy spółką z o.o. a jednostką samorządu terytorialnego, stanowi długoterminowy projekt z zakresu infrastruktury publicznej.

niedostępny

Skutki podatkowe uczestnictwa w programie premiowym

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że gdyby ustawodawca miał zamiar zawęzić stosowanie przepisu art. 24 ust. 11 ustawy o PIT (w stanie prawnym na 2015 r.) tylko do sytuacji, w której osoby uprawnione do objęcia akcji zostały wskazane w uchwale walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki będącej emitentem, dałby temu wyraz poprzez wyraźne określenie podmiotu, od którego ta uchwała ma pochodzić.

niedostępny

Skutki podatkowe zawarcia i wykonywania umowy cash poolingu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że zawarcie i realizacja umowy cash poolingu przez podatnika nie będzie prowadzić do opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych spółek uczestniczących w strukturze cash poolingu.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Raport "Co się zmienia w cenach transferowych?"


Raport ukazuje zmiany w zakresie podejścia władz skarbowych do kwestii kontroli w obszarze cen transferowych i wyzwań przed jakimi będą musieli stanąć polscy podatnicy. Jest to także głos przedsiębiorców, którzy w anonimowym badaniu PwC podzielili się swoimi obserwacjami na temat zachodzących zmian oraz wskazali jakie kroki podejmą by przygotować się do kontroli w zakresie cen transferowych..

Taxolite

Taxolite to aplikacja wspierająca i usprawniająca pracę zespołów podatkowych, księgowości i finansów w firmie. Co więcej umożliwia także przygotowanie danych w formacie JPK oraz przeprowadzenie ich wstępnej weryfikacji w oparciu o metody analogiczne do stosowanych przez służby skarbowe.

Taxolite jest niezależny od systemów księgowych i finansowych, dlatego też jego implementacja nie wymaga zmian w środowiskach tych systemów.

Taxolite może być zasilany jednocześnie różnymi źródłami danych, oferując użytkownikom szerokie możliwości definiowania i konfigurowania tych źródeł.

Taxolite pozwala na przechowywanie i archiwizacje danych, kalkulacji, raportów oraz innych dokumentów.

Taxolite pozwala na różne warianty wdrożenia tj.  wdrożenie całości lub implementację wybranych funkcjonalności Aplikacji, dzięki czemu pozwala na optymalizację wybranych aspektów podatkowych, najważniejszych dla danej spółki.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

  • Podatkowe Espresso 19/2018
    W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Firma świadcząca prace adaptacyjne na rzecz wynajmującego nieruchomość nie jest jego podwykonawcą w rozumieniu art. 17 ustawy o VAT; [Express podatkowy] Rozliczenia między liderem konsorcjum i konsorcjantami nie stanowią usługi w rozumieniu; Przesłanki uznania kary umownej za opóźnienie w wykonaniu umowy za koszt uzyskania przychodów PIT: Wydatki na zakup wyposażenia zapewniającego zatrudnionym bezpieczne warunki korzystania z motocykli stanowią koszty uzyskania przychodu; [Legislacja] Projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych - dopracowanie nowelizacji z 2017 r. - przyjęcie przez Sejm; [PwC w prasie] Ujemne wyniki firmy pod lupą fiskusa. 231 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2018 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA