Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj

Nowości podatkowe

RSS

Luka VAT w Polsce w 2017 r., zmniejszy się o ok.13 mld zł.

Luka podatkowa VAT w Polsce może zmniejszyć się w tym roku do poziomu 2% PKB z 2,9% PKB w 2016 r. Według prognozy ekspertów PwC na podstawie danych za I półrocze luka VAT wyniesie ok. 39 mld zł, czyli o 13 mld zł mniej niż w poprzednim roku.

niedostępny

Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z najmu prywatnego

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że do prowadzenia wynajmu kilkunastu garaży nie będzie konieczne założenie działalności gospodarczej przez podatnika.

niedostępny

Opodatkowanie w CIT spółki komandytowo-akcyjnej, której rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której uznał za prawidłowe stanowisko spółki, zgodnie z którym spółka będzie miała obowiązek stosować począwszy od dnia 1 listopada 2014 r..przepisy ustawy o CIT w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o PIT, CIT oraz ustawy o podatku tonażowym.

Podatkowe Espresso 36/2017

PDF
W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Wyrok WSA w sprawie kwalifikowania spółki luksemburskiej jako spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej; [Express podatkowy] TSUE - Obniżenie podstawy opodatkowania w przypadku anulowania, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy leasingu; Uchwała NSA - Orzeczenie TSUE jako podstawa wznowienia postępowania; Moment rozpoznania kosztu z tytułu sprzedaży nieruchomości; [Legislacja] Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym - opodatkowanie elektronicznych papierosów - przyjęty przez Radę Ministrów; [PwC w mediach] Niższe podatki dla innowacyjnych.

niedostępny

Uchwała NSA: Orzeczenie TSUE jako podstawa wznowienia postępowania

Podstawą wznowienia postępowania może być orzeczenie TSUE, wydane w trybie pytania prejudycjalnego, nawet jeżeli to orzeczenie nie zostało doręczone stronie wnoszącej skargę o wznowienie postępowania. (Uchwała NSA z 16 października 2017 r., I FPS 1/17).

niedostępny

E-papierosy będą opodatkowane

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, przedłożony przez Ministra Rozwoju i Finansów. Stawka podatku od płynów do e-papierosów wyniesie 0,5 zł za 1 ml produktu, a nie 0,7 zł za 1 ml. W ostatniej chwili Ministerstwo Finansów zdecydowało się na jej zmniejszenie.

niedostępny

Konwersja wierzytelności własnych stanowi wkład niepieniężny

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w przedmiocie skutków podatkowych konwersji wierzytelności własnych.

Nowa struktura dla ewidencji VAT JPK_VAT (3) – podsumowanie zmian

PDF
13 października 2017 r. Ministerstwo Finansów opublikowało nową wersję struktury logicznej Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) dedykowanego dla ewidencji VAT - JPK_VAT (3). Zgodnie z informacją zamieszczoną przez Ministerstwo Finansów przy udostępnionej nowej strukturze będzie ona obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Ministerstwo Finansów poinformowało również, że pliki JPK_VAT za miesiące wrzesień-grudzień 2017 r. należy przesyłać zgodnie z dotychczas obowiązującą strukturą.

Przesłanki kwalifikowania luksemburskiej spółki SCSp jako spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej na gruncie polskich przepisów

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w przedmiocie kwalifikacji na gruncie polskich przepisów podatkowych dochodów uzyskiwanych z transparentnej spółki luksemburskiej.

niedostępny

Usługi zakwaterowania i wyżywienia uczniów szkół realizowane za pośrednictwem jednostek organizacyjnych gminy (bursy) stanowią czynności niepodlegające opodatkowaniu w VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok, w którym wskazał że gmina, wykonując za pośrednictwem jednostek organizacyjnych działających jako bursy, czynności zakwaterowania i wyżywienia uczniów szkół stanowiących jednostki budżetowe gminy, działa jako organ władzy publicznej.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Raport "Co się zmienia w cenach transferowych?"


Raport ukazuje zmiany w zakresie podejścia władz skarbowych do kwestii kontroli w obszarze cen transferowych i wyzwań przed jakimi będą musieli stanąć polscy podatnicy. Jest to także głos przedsiębiorców, którzy w anonimowym badaniu PwC podzielili się swoimi obserwacjami na temat zachodzących zmian oraz wskazali jakie kroki podejmą by przygotować się do kontroli w zakresie cen transferowych..

Taxolite

Taxolite to aplikacja wspierająca i usprawniająca pracę zespołów podatkowych, księgowości i finansów w firmie. Co więcej umożliwia także przygotowanie danych w formacie JPK oraz przeprowadzenie ich wstępnej weryfikacji w oparciu o metody analogiczne do stosowanych przez służby skarbowe.

Taxolite jest niezależny od systemów księgowych i finansowych, dlatego też jego implementacja nie wymaga zmian w środowiskach tych systemów.

Taxolite może być zasilany jednocześnie różnymi źródłami danych, oferując użytkownikom szerokie możliwości definiowania i konfigurowania tych źródeł.

Taxolite pozwala na przechowywanie i archiwizacje danych, kalkulacji, raportów oraz innych dokumentów.

Taxolite pozwala na różne warianty wdrożenia tj.  wdrożenie całości lub implementację wybranych funkcjonalności Aplikacji, dzięki czemu pozwala na optymalizację wybranych aspektów podatkowych, najważniejszych dla danej spółki.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

  • Podatkowe Espresso 36/2017
    W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Wyrok WSA w sprawie kwalifikowania spółki luksemburskiej jako spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej; [Express podatkowy] TSUE - Obniżenie podstawy opodatkowania w przypadku anulowania, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy leasingu; Uchwała NSA - Orzeczenie TSUE jako podstawa wznowienia postępowania; Moment rozpoznania kosztu z tytułu sprzedaży nieruchomości; [Legislacja] Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym - opodatkowanie elektronicznych papierosów - przyjęty przez Radę Ministrów; [PwC w mediach] Niższe podatki dla innowacyjnych. 177 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2017 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA