Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj

Nowości podatkowe

RSS
niedostępny

Wyrok TSUE - Stawka VAT dla świadczeń złożonych

W dniu 18 stycznia 2018 r. TSUE wydał wyrok, w którym orzekł jak należy opodatkować jedno świadczenie złożone z dwóch odrębnych elementów.

niedostępny

Komisja Europejska proponuje większą elastyczność w zakresie stawek VAT i ograniczenie biurokracji dla małych przedsiębiorstw

W dniu 18 stycznia 2017 r. Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy, które mają zapewnić państwom członkowskim większą elastyczność w ustalaniu stawek podatku od wartości dodanej (VAT) i stworzyć lepsze otoczenie podatkowe, korzystne dla prężnego rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

niedostępny

Prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego związanego z samochodem służbowym

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretaję indywidualnę w zakresie prawa do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego w związku z nabyciem i eksploatacją samochodów osobowych.

niedostępny

Sprzedaż przez powiat mienia nabytego z mocy prawa nie podlega opodatkowaniu VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok w przedmiocie konsekwencji w VAT sprzedaży zabudowanego gruntu przez powiat.

niedostępny

Przejęcie kredytu za wynagrodzeniem nie skutkuje powstaniem przychodu po stronie przejemcy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał na konsekwencje podatkowe przejęcia długu za wynagrodzeniem.

niedostępny

Moment ustalenia przychodu dla umowy sprzedaży udziałów

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w którym wskazał zakres znaczeniowy pojęcia przychód należny, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o PIT (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r.)

niedostępny

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie skutków podatkowych przekształcenia prowadzonej przez podatnika jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę akcyjną.

Podatkowe Espresso 3/2018

PDF
W numerze: W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Wyrok TSUE w sprawie podlegania przepisom o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy; [Express podatkowy] Przychód z odpłatnego wydania przez spółkę pakietów startowych powstaje w momencie zapłaty za ten zestaw; Brak czynnika ludzkiego nie wklucza uznania danego zespół składników za ZCP; Zwrot pracownikowi kosztów związanych z używaniem samochodu prywatnego do celów służbowych nie stanowi jego przychodu [Legislacja] Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (split payment) - publikacja w Dzienniku Ustaw; [PwC w Prasie] Dla kogo niższy PIT.

niedostępny

Skutki podatkowe zwrotu pracownikowi kosztów związanych z używaniem samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że kwota wypłacana tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika w związku z użyciem prywatnego samochodu w jazdach lokalnych nie jest jego przychodem ze stosunku pracy.

niedostępny

Przychód wspólnika spółki osobowej powstałej z przekształcenia SKA

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie prawidłowego rozpoznawania przychodu powstałego na skutek przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej (SKA) powstałej przed 1 stycznia 2014 r. w spółkę osobową.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Raport "Co się zmienia w cenach transferowych?"


Raport ukazuje zmiany w zakresie podejścia władz skarbowych do kwestii kontroli w obszarze cen transferowych i wyzwań przed jakimi będą musieli stanąć polscy podatnicy. Jest to także głos przedsiębiorców, którzy w anonimowym badaniu PwC podzielili się swoimi obserwacjami na temat zachodzących zmian oraz wskazali jakie kroki podejmą by przygotować się do kontroli w zakresie cen transferowych..

Taxolite

Taxolite to aplikacja wspierająca i usprawniająca pracę zespołów podatkowych, księgowości i finansów w firmie. Co więcej umożliwia także przygotowanie danych w formacie JPK oraz przeprowadzenie ich wstępnej weryfikacji w oparciu o metody analogiczne do stosowanych przez służby skarbowe.

Taxolite jest niezależny od systemów księgowych i finansowych, dlatego też jego implementacja nie wymaga zmian w środowiskach tych systemów.

Taxolite może być zasilany jednocześnie różnymi źródłami danych, oferując użytkownikom szerokie możliwości definiowania i konfigurowania tych źródeł.

Taxolite pozwala na przechowywanie i archiwizacje danych, kalkulacji, raportów oraz innych dokumentów.

Taxolite pozwala na różne warianty wdrożenia tj.  wdrożenie całości lub implementację wybranych funkcjonalności Aplikacji, dzięki czemu pozwala na optymalizację wybranych aspektów podatkowych, najważniejszych dla danej spółki.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

  • Podatkowe Espresso 3/2018
    W numerze: W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Wyrok TSUE w sprawie podlegania przepisom o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy; [Express podatkowy] Przychód z odpłatnego wydania przez spółkę pakietów startowych powstaje w momencie zapłaty za ten zestaw; Brak czynnika ludzkiego nie wklucza uznania danego zespół składników za ZCP; Zwrot pracownikowi kosztów związanych z używaniem samochodu prywatnego do celów służbowych nie stanowi jego przychodu [Legislacja] Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (split payment) - publikacja w Dzienniku Ustaw; [PwC w Prasie] Dla kogo niższy PIT. 227 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2018 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA