Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj
Taxonline

Nowości podatkowe

RSS
niedostępny

Wydatki ponoszone przez spółkę w związku z podróżami jej prezesa jako koszt podatkowy

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną, w której uznał, że spółka ma prawo ująć w kosztach uzyskania przychodu wydatki, ponoszone na paliwo i noclegi prezesa swojego zarządu, niebędącego jej pracownikiem, w związku z podróżami o charakterze biznesowym.

niedostępny

Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłacanych pracownikom nagród rocznych

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził, że w sytuacji gdy wypłata nagród rocznych nastąpiła w terminie wynikającym z regulacji dotyczących wynagrodzeń obowiązujących w spółce, wydatki na wypłatę nagrody rocznej mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie, gdy przedmiotowe świadczenia są należne, tj. w ostatnim miesiącu roku, za który przysługuje nagroda. Natomiast składki od tych nagród podlegałyby zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w tym samym miesiącu, jeśli zostałyby opłacone nie później niż do 15. dnia miesiąca, w którym wypłacono nagrodę.

Automatyczna wymiana informacji o interpretacjach podatkowych pomiędzy KE i państwami UE od 1 stycznia 2017 r.

PDF
6 października 2015 r. Ministrowie Finansów państw członkowskich UE uzgodnili zmiany Dyrektywy 2011/16/EU dotyczącej współpracy pomiędzy organami podatkowymi poszczególnych państw. Dyrektywa nakłada obowiązek automatycznej wymiany informacji w zakresie transgranicznych interpretacji podatkowych oraz uprzednich porozumień cenowych (APA).

niedostępny

Praca w UE: Podatki i składki – Litwa

Przedstawiamy kolejny artykuł dotyczący rozliczeń dochodów osiąganych w poszczególnych państwach Unii Europejskiej. Przypominamy, że nasz cykl oparty jest na przygotowanym przez PwC Raporcie "Praca w UE - podatki i składki". W dzisiejszym artykule system podatkowy Litwy podsumowuje Agata Deptuch, menedżer i doradca podatkowy w dziale Prawno-Podatkowym PwC. Link do pełnej wersji Raportu znajdą Państwo w treści artykułu.

niedostępny

Kwalifikacja na gruncie VAT usług oceny ryzyka

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał wyrok, w którym uznał, że usługa polegająca na wsparciu banku w procesie zapobiegania oszustwom i wyłudzeniom kredytowym nie podlega zwolnieniu z VAT. Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem, w którym Aleksandra Plichta, doradca podatkowy i starszy konsultant, oraz Marcin Brzezin, doradca podatkowy i menedżer w Dziale Prawno-Podatkowym PwC, analizują argumentację sądu w oparciu o istniejące orzecznictwo.

Ulga B+R – nowe zasady wspierania innowacyjności

PDF
Uchwalona przez Senat ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności przewiduje możliwość odliczenia przez przedsiębiorców wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową – ulga B+R. Warunkiem skorzystania z ulgi B+R będzie poniesienie wydatków mieszczących się w ustawowo zdefiniowanej działalności badawczo-rozwojowej i tylko do ściśle określonej wartości od 10 do 30% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Więcej informacji w załączniku.

Podatkowe espresso 34/2015

PDF
W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Opłata motywacyjna od umowy o nieokreślonym okresie trwania może zostać zaliczona do kosztów jednorazowo; [Express podatkowy] Skutki podatkowe przekazania pracownikowi zestawu produktów związanych z promocją spółki; Usługa polegająca na udzielaniu porad prawnych za pośrednictwem serwisu internetowego nie jest usługą elektroniczną; Kwalifikacja podatkowa wydatków na zapłatę kar umownych z tytułu wcześniejszego rozwiązania umów; [Legislacja] Prezydent podpisał nowelizację Ordynacji podatkowej wprowadzającą Jednolity Plik Kontrolny; Prezydent podpisał nowelizację Ordynacji podatkowej; OECD zakończyła pracę nad projektem BEPS.

OECD opublikowała projekt zaleceń BEPS

PDF
5 października 2015 r. Organizacja Współpracy i Rozwoju (OECD) opublikowała zalecenia zmierzające do ujednolicenia przepisów podatkowych obowiązujących w Państwach Członkowskich. Zalecenia mają na celu zapobieganie transferowi należności podatkowych do innych państw. Szczegóły w załączniku.

niedostępny

Prezydent podpisał nowelizację Ordynacji podatkowej

Ustawa ma na celu racjonalizację i uproszenie procedur podatkowych i ułatwienie kontaktów podatników z organami. Wśród celów nowelizacji wymienia się również bardziej efektywny pobór podatków. Ustawa implementuje do polskiego porządku prawnego postanowienia unijnej dyrektywy w sprawie współpracy administracji w dziedzinie opodatkowania.

niedostępny

Pojęcie „usług kulturalnych” na gruncie VAT

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym Michał Tokarz, doradca podatkowy i starszy konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC, analizuje wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie skutków w VAT przeniesienia praw autorskich do komentarzy, czy podręczników z zakresu prawa i ekonomii. W opinii sądu, przedmiotowe czynności mogą stano-wić usługą kulturalną w rozumieniu VAT.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Share deal a asset deal - jak to wygląda w podatkach?

 

Share deal i asset deal mają różne następstwa podatkowe, co ma znaczący wpływ na opłacalność transakcji zarówno po stronie sprzedającego jak i kupującego. Jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji transakcji, zarówno sprzedający jak i kupujący, powinni przeanalizować, jakie następstwa podatkowe może mieć share deal lub asset deal w przypadku planowanej konkretnej transakcji. Obydwie formy sprzedaży / nabycia biznesu mają bowiem różne następstwa podatkowe, co ma znaczący wpływ na opłacalność transakcji zarówno po stronie sprzedającego jak i kupującego.

Nowelizacja ustawy o CIT

 

Przedstawiamy przygotowaną przez PwC kompilację przepisów ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, uwzględniającą zmiany wprowadzone ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Publikacja nie może być jednak traktowana jako oficjalny tekst jednolity. Nie powinni Państwo opierać swoich działań/decyzji na treści informacji zawartych w tej publikacji bez uprzedniego uzyskania profesjonalnej porady.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

Znajdziesz nas także tutaj:
© 2015 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwy "PwC" i "PricewaterhouseCoopers" odnoszą się do firm wchodzących w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited. Każda z firm stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA