Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj
Taxonline

Nowości podatkowe

RSS
niedostępny

Odszkodowanie związane z zakazem działalności konkurencyjnej stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem, w którym Aleksandra Bembnista, starszy konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC, analizuje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w przedmiocie podatkowej kwalifikacji odszkodowania uzyskanego w związku z klauzulą o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu łączącej podatnika ze spółką umowy o zarządzanie.

niedostępny

Obowiązki płatnika w związku z przejęciem pracowników

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną, dotyczącą obowiązków płatnika w przypadku przejęcia pracowników w trybie przepisów Kodeksu Pracy, w czasie trwania roku podatkowego. W analizowanej sprawie zaliczka została pobrana przez podmiot przejmowany, ale odprowadzona już przez podmiot przejmujący.

niedostępny

Kwalifikacja przejazdów samochodem służbowym dla celów podatkowych

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził, że przejazdy Prezesa Zarządu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania swoich obowiązków w ramach pełnionej funkcji i z powrotem, powierzonym samochodem służbowym nie będzie stanowiło dla niego przychodu z działalności wykonywanej osobiście, o ile przejazdy te będą odbywać się wyłącznie w celach służbowych. Zatem z tego tytułu na spółce nie ciążą obowiązki płatnika.

niedostępny

Korekta podstawy opodatkowania VAT w związku z przedterminowym zakończeniem umowy leasingu

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem, w którym Marcin Brzezin, menedżer, oraz Barbara Wachowska, konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC, analizują konsekwencje w VAT otrzymania rekompensaty w związku z przedwczesnym zakończeniem umowy leasingu z przyczyn leżących po stronie korzystającego.

niedostępny

Sejm uchwalił ustawę o administracji podatkowej

W dniu 31 lipca br. Prezydent podpisał ustawę o administracji podatkowej. Ustawa zastąpi obowiązującą obecnie ustawę z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych.

niedostępny

Podatkowe konsekwencje dobrowolnego umorzenia udziałów

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził, że nie dojdzie do powstania przychodu po stronie spółki w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów posiadanych przez wspólnika w kapitale tej spółki bez wynagrodzenia i za jego zgodą. Umorzenie takie nie będzie więc podlegać po stronie spółki opodatkowaniu podatkiem CIT.

niedostępny

Sposób dokumentowania wydatków a możliwość ujęcia ich w kosztach podatkowych

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną, w której wypowiedział się w kwestii możliwości ujęcia w kosztach podatkowych wydatków, udokumentowanych fakturami przechowywanymi w formie elektronicznej, w przypadku zniszczenia oryginałów faktur. Organ podatkowy podkreślił, że brak jest przepisów dotyczących formy przechowywania dokumentów potwierdzających poniesienie kosztu.

niedostępny

Podstawa opodatkowania VAT w przypadku udzielania kredytów i pożyczek

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem, w którym Bartłomiej Kołodziej, doradca podatkowy i starszy menedżer w Dziale Prawno-Podatkowym PwC, analizuje wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie określenia podstawy opodatkowania VAT w przypadku prowadzenia przez bank działalności pośrednictwa finansowego w zakresie udzielania kredytów.

niedostępny

Podatkowe konsekwencje w PIT refundacji pracownikowi uzasadnionej wizyty u okulisty i zakupu okularów

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym refundacja wizyty pracownika u okulisty, oraz zakup koniecznych okularów korekcyjnych podlegają zwolnieniu z PIT, również w sytuacji, gdy pracownik posiada jeszcze ważne okresowe badania lekarskie. Zapraszamy do zapoznania się z argumentacją organu.

niedostępny

Możliwość zaliczenia nadwyżki VAT naliczonego nad należnym na poczet zobowiązań należących do właściwości innego organu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wydał wyrok, w którym potwierdził, że istnieje możliwość zaliczenia nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym na poczet zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości i podatku akcyzowego należących do właściwości innego organu podatkowego.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Share deal a asset deal - jak to wygląda w podatkach?

 

Share deal i asset deal mają różne następstwa podatkowe, co ma znaczący wpływ na opłacalność transakcji zarówno po stronie sprzedającego jak i kupującego. Jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji transakcji, zarówno sprzedający jak i kupujący, powinni przeanalizować, jakie następstwa podatkowe może mieć share deal lub asset deal w przypadku planowanej konkretnej transakcji. Obydwie formy sprzedaży / nabycia biznesu mają bowiem różne następstwa podatkowe, co ma znaczący wpływ na opłacalność transakcji zarówno po stronie sprzedającego jak i kupującego.

Nowelizacja ustawy o CIT

 

Przedstawiamy przygotowaną przez PwC kompilację przepisów ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, uwzględniającą zmiany wprowadzone ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Publikacja nie może być jednak traktowana jako oficjalny tekst jednolity. Nie powinni Państwo opierać swoich działań/decyzji na treści informacji zawartych w tej publikacji bez uprzedniego uzyskania profesjonalnej porady.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

  • Zmiany w podatku od nieruchomości od stycznia 2016 r.
    W dniu 20 lipca 2015 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, modyfikującą również przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Główne zmiany dotyczą nowych zasad obciążenia podatkiem od nieruchomości tzw. części wspólnych budynków, w których wyodrębniono własność lokali oraz preferencji podatkowych dla przedmiotów opodatkowania niewykorzystywanych przez podatnika ze względów technicznych. Pozostałe zmiany dotyczą m.in. właścicieli garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych. 117 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2015 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwy "PwC" i "PricewaterhouseCoopers" odnoszą się do firm wchodzących w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited. Każda z firm stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA