Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj

Nowości podatkowe

RSS
niedostępny

Możliwość amortyzacji prawa ochronnego do znaku nabytego w trakcie jego zgłoszenia do rejestracji

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem, w którym Maciej Fiedorczuk z Działu Prawnopodatkowego PwC analizuje wyrok w przedmiocie możliwości amortyzacji znaku towarowego w trakcie procedury rejestracyjnej.

niedostępny

Obowiązki płatnika z tytułu wypłaty należności rezydentowi Socjalistycznej Republiki Wietnamu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację, w której wskazał, że przychody uzyskane przez wykonawcę podatnika – mającego miejsce zamieszkania w Socjalistycznej Republice Wietnamu – z tytułu przeniesienia praw autorskich, w związku z wykonaniem wizualizacji projektowanych dla podatnika nieruchomości , , nie będą podlegać w Polsce opodatkowaniu, o ile wykonawca dostarczy podatnikowi certyfikat rezydencji Socjalistycznej Republiki Wietnamu.

niedostępny

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

W dniu 20 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie połączonych Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Komisje rekomendują przyjęcie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w brzmieniu przedstawionym w sprawozdaniu podkomisji.

niedostępny

Konieczność rozpoznania przychodu podatkowego w związku z konwersją wierzytelności na kapitał zakładowy i zapasowy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację, w której wskazał, że wartość wierzytelności odsetkowej otrzymanej przez spółkę na powiększenie jej kapitału zakładowego i zapasowego nie będzie stanowić przychodu podatkowego.

niedostępny

Konsultacje społeczne projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o promocji zatrudnienia

W dniu 14 kwietnia 2017 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Projekt został skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

niedostępny

Koszty uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży akcji uprzywilejowanych

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wypowiedział się w przedmiocie opodatkowania przychodu w przypadku zbycia akcji uprzywilejowanych.

niedostępny

Podziału majątku po zakończeniu procesu likwidacji spółki a CIT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził zwolnienie z opodatkowania w podatku dochodowym środków pieniężnych wypłaconych Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu, jako jedynemu akcjonariuszowi likwidowanej spółki.

niedostępny

Prawo do odliczenia podatku VAT od inwestycji w sieć wodno-kanalizacyjną

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretacje indywidualną, w której wskazał zakres odliczania podatku VAT, w przypadku realizacji inwestycji infrastrukturalnej przez jednostkę samorządową.

niedostępny

Zmiana brzmienia art. 24 ust. 8a ustawy o PIT jest wyłącznie zmianą redakcyjną, a zatem również po 1 stycznia 2015 r. uwzględniać należy sytuację wszystkich wspólników

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie interpretacji zmiany brzmienia przepisu odnoszącego się do wymiany udziałów.

niedostępny

Brak opodatkowania w PCC usługi cash poolingu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację w przedmiocie możliwości opodatkowania usługi cash poolingu rzeczywistego świadczonej przez bank.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Raport "Co się zmienia w cenach transferowych?"


Raport ukazuje zmiany w zakresie podejścia władz skarbowych do kwestii kontroli w obszarze cen transferowych i wyzwań przed jakimi będą musieli stanąć polscy podatnicy. Jest to także głos przedsiębiorców, którzy w anonimowym badaniu PwC podzielili się swoimi obserwacjami na temat zachodzących zmian oraz wskazali jakie kroki podejmą by przygotować się do kontroli w zakresie cen transferowych..

Taxolite

Taxolite to aplikacja wspierająca i usprawniająca pracę zespołów podatkowych, księgowości i finansów w firmie. Co więcej umożliwia także przygotowanie danych w formacie JPK oraz przeprowadzenie ich wstępnej weryfikacji w oparciu o metody analogiczne do stosowanych przez służby skarbowe.

Taxolite jest niezależny od systemów księgowych i finansowych, dlatego też jego implementacja nie wymaga zmian w środowiskach tych systemów.

Taxolite może być zasilany jednocześnie różnymi źródłami danych, oferując użytkownikom szerokie możliwości definiowania i konfigurowania tych źródeł.

Taxolite pozwala na przechowywanie i archiwizacje danych, kalkulacji, raportów oraz innych dokumentów.

Taxolite pozwala na różne warianty wdrożenia tj.  wdrożenie całości lub implementację wybranych funkcjonalności Aplikacji, dzięki czemu pozwala na optymalizację wybranych aspektów podatkowych, najważniejszych dla danej spółki.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

  • Podatkowe Espresso 16/2017
    W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Wyrok WSA w Białymstoku w sprawie zaliczenia do kosztów podatkowych strat z tytułu kaucji gwarancyjnych; [Express podatkowy] Prawo do odliczenia VAT od wydatków poniesionych na wytworzenie towarów promocyjnych; Moment dokonania korekty kosztów uzyskania przychodu w przypadku korekty faktur wewnętrznych; Wartość diet oraz ryczałtu za noclegi wypłacanych pracownikom zatrudnionym jako kierowcy stanowi koszt podatkowy; [Legislacja] Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o promocji zatrudnienia - konsultacje społeczne; [PwC w prasie] Stawki VAT stabilne, CIT maleje, wpływy rosną. 220 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2017 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA