Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj
Taxonline

Nowości podatkowe

RSS
niedostępny

Od dziś zmiany właściwości organów do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego

Wchodzące w życie z dniem 1 lipca 2015 r. rozporządzenie przewiduje wprowadzenie specjalizacji rzeczowej organów upoważnionych do wydawania interpretacji. Na skutek wprowadzonych zmian w przypadku podatków „niszowych” (inne niż VAT, PIT i CIT) – organami uprawnionymi do wydawania interpretacji będzie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

niedostępny

MF udostępnia usługę ułatwiającą sprawdzenie statusu kontrahenta jako podatnika VAT

Ministerstwo Finansów poinformowało o udostępnieniu nowej usługi, umożliwiającej weryfikację statusu kontrahenta jako podatnika VAT.

Sąd Najwyższy odmawia uznania podróży służbowych przy poświadczeniu formularza A1

PDF
Sąd Najwyższy w kilku wyrokach z ostatniego okresu prezentuje stanowisko, zgodnie z którym wydanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych poświadczeń na formularzach A1 (wcześniej E-101) wyklucza uznanie, że zainteresowani we wskazanych w nich okresach przebywali w podróżach służbowych. W konsekwencji, diety oraz inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika wypłacone w okresie poświadczonym przez ZUS na formularzu A1 (E-101) nie będą wyłączone z podstawy wymiaru składek. W ocenie Sądu Najwyższego, poświadczenie przez ZUS formularza A1 jest dopuszczalne jedynie w sytuacji zagranicznych oddelegowań pracowników. Jednocześnie, Sąd nie wskazuje jaki dokument, potwierdzający zastosowanie względem pracownika polskiego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego, byłby właściwy w trakcie zagranicznej podróży służbowej.

niedostępny

Ekspres sądowy: Skutki podatkowe na gruncie CIT transakcji odpłatnego przejęcia długu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił stanowisko podatnika, zgodnie z którym w sytuacji przejęcia przez niego długu, wynikającego z zawartych przez kontrahenta umów pożyczki w zamian za wynagrodzenie równą wartości przejmowanego długu, nie powstanie po jego stronie przychód w CIT. Zapraszamy do zapoznania się z ustnymi motywami wyroku.

niedostępny

Zakres obowiązku wystawienia informacji PIT-8C w sytuacji braku danych odbiorcy

Uzyskanie przez podatników dochodów m.in. w postaci przychodów z kapitałów pieniężnych wymaga dla celów podatkowych udokumentowania za pomocą informacji PIT-8C. Zdarzają się jednak sytuacje, w których nie jest to możliwe, np. ze względu na brak danych odbiorcy. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną, w której wyjaśnił, jak należy postępować w takich przypadkach.

niedostępny

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie MF w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Rozporządzenie określa wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

niedostępny

Moment powstania przychodu z wierzytelności pieniężnej

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem, w którym Piotr Prokocki, konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC, analizuje interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w której organ uznał, że do przychodów z praw majątkowych należy stosować metodę kasową.

niedostępny

Zaświadczenie wydane przez organ podatkowy może obejmować okresy przeszłe

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym dokonał wykładni zakresu znaczeniowego zwrotu „zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania”, o którym mowa w art. 306a § 3 o.p. Sąd przychylił się do stanowiska podatnika, uznając, że zaświadczenia może dotyczyć nie tylko stanu z dnia jego wydania, ale również okresów poprzednich, co do których organ posiada odpowiednią wiedzę.

niedostępny

Zwolnienie z PIT częściowo nieodpłatnego świadczenia dowozu pracowników do pracy

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w wydanej niedawno interpretacji indywidualnej potwierdził, że ze zwolnienia z PIT z tytułu finansowania przez pracodawcę autobusowego transportu pracowników do miejsca pracy, korzystają również świadczenia częściowo odpłatne. Oznacza to, że zwolnienie znajdzie zastosowanie również w przypadku, gdy pracownicy częściowo partycypują w kosztach dojazdu.

niedostępny

Podatkowe konsekwencje dla wspólników otrzymania środków pieniężnych w związku z rozwiązaniem spółki jawnej

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził, że otrzymanie przez wspólników środków pieniężnych w wyniku rozwiązania spółki jawnej, nie spowoduje dla nich powstania dochodu podlegającego opodatkowaniu PIT.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Share deal a asset deal - jak to wygląda w podatkach?

 

Share deal i asset deal mają różne następstwa podatkowe, co ma znaczący wpływ na opłacalność transakcji zarówno po stronie sprzedającego jak i kupującego. Jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji transakcji, zarówno sprzedający jak i kupujący, powinni przeanalizować, jakie następstwa podatkowe może mieć share deal lub asset deal w przypadku planowanej konkretnej transakcji. Obydwie formy sprzedaży / nabycia biznesu mają bowiem różne następstwa podatkowe, co ma znaczący wpływ na opłacalność transakcji zarówno po stronie sprzedającego jak i kupującego.

Nowelizacja ustawy o CIT

 

Przedstawiamy przygotowaną przez PwC kompilację przepisów ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, uwzględniającą zmiany wprowadzone ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Publikacja nie może być jednak traktowana jako oficjalny tekst jednolity. Nie powinni Państwo opierać swoich działań/decyzji na treści informacji zawartych w tej publikacji bez uprzedniego uzyskania profesjonalnej porady.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

  • Sąd Najwyższy odmawia uznania podróży służbowych przy poświadczeniu formularza A1
    Sąd Najwyższy w kilku wyrokach z ostatniego okresu prezentuje stanowisko, zgodnie z którym wydanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych poświadczeń na formularzach A1 (wcześniej E-101) wyklucza uznanie, że zainteresowani we wskazanych w nich okresach przebywali w podróżach służbowych. W konsekwencji, diety oraz inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika wypłacone w okresie poświadczonym przez ZUS na formularzu A1 (E-101) nie będą wyłączone z podstawy wymiaru składek. W ocenie Sądu Najwyższego, poświadczenie przez ZUS formularza A1 jest dopuszczalne jedynie w sytuacji zagranicznych oddelegowań pracowników. Jednocześnie, Sąd nie wskazuje jaki dokument, potwierdzający zastosowanie względem pracownika polskiego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego, byłby właściwy w trakcie zagranicznej podróży służbowej. 92 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2015 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwy "PwC" i "PricewaterhouseCoopers" odnoszą się do firm wchodzących w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited. Każda z firm stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA