Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj

Nowości podatkowe

RSS
niedostępny

Przesłanki uznania finansowania na rzecz spółek zależnych za transakcję o charakterze pomocniczym, o której mowa w art. 90 ust. 6 ustawy o VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wydał wyrok, w którym stwierdził, że transakcje, polegające na nabywaniu przez spółkę od spółek zależnych wyemitowanych przez nie obligacji, w związku z czym spółka uzyskuje wynagrodzenie w postaci odsetek, stanowią transakcje pomocnicze, o których mowa art. 90 ust. 6 ustawy o VAT.

niedostępny

Nabycie przez spółkę udziałów celem ich umorzenia a PCC

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której uznał za prawidłowe stanowisko spółki, zgodnie z którym zbycie posiadanych przez wspólnika udziałów na rzecz spółki w celu ich umorzenia nie jest czynnością, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC i w związku z tym na spółce jako nabywcy nie będzie ciążył obowiązek podatkowy.

niedostępny

Brak zwolnienia z VAT usług świadczonych przez grupę, której członkowie prowadzą w sektorze finansów działalność gospodarczą niestanowiącą czynności wykonywanych w interesie publicznym

W dniu 21 września 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C‑326/15 („DNB Banka” AS). Wyrok dotyczy zwolnienia usług świadczonych przez niezależne grupy osób na rzecz ich członków w sektorze usług finansowych.

niedostępny

Ustalenie podstawy opodatkowania PCC przy przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę osobową

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w przedmiocie zastosowania art. 9 pkt 11 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową.

niedostępny

Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której uznał za prawidłowe stanowisko spółki, zgodnie z którym w ramach dokumentacji transakcji w ewidencji VAT, a tym samym w JPK spółka powinna wykazywać dane kontrahenta, tzn. nazwę spółki szwajcarskiej oraz numer VAT-UE, należący do angażowanego przez kontrahenta przedstawiciela podatkowego.. Natomiast za nieprawidłowe uznał stanowisko dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego.

niedostępny

Związek gmin, realizując inwestycję z zamiarem przekazania jej spółce komunalnej na potrzeby prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, ma status podatnika VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wydał wyrok, w którym stwierdził, że status podatnika VAT należy rozpoznać nie tylko, gdy dany podmiot podejmuje czynność rodzącą obowiązek podatkowy, ale również w przypadku ponoszenia nakładów na inwestycję, która ma dopiero służyć działalności gospodarczej, nawet innego podmiotu.

Brak zwolnienia w VAT usług świadczonych przez niezależne grupy osób, których członkowie prowadzą działalność gospodarczą z zakresu ubezpieczeń niebędącą działalnością w interesie publicznym

W dniu 21 września 2017 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-605/15 (Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie). Wyrok dotyczy zasad rozliczeń centrów usług wspierających działalność ubezpieczeniową.

niedostępny

Czynność polegająca na przekazaniu majątku likwidacyjnego spółki z o.o. na rzecz wspólników nie podlega opodatkowaniu CIT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał konsekwencje podatkowe wydania składników majątkowych spółki jej wspólnikom w przypadku jej likwidacji.

niedostępny

Opodatkowanie umowy cash poolingu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której uznał za prawidłowe stanowisko spółek, zgodnie z którym czynności realizowane w ramach cash poolingu (w szczególności transfery środków pieniężnych pomiędzy spółkami a innymi uczestnikami systemu) nie będą podlegać opodatkowaniu PCC.

niedostępny

Wynagrodzenie za przejęcie długu z tytułu zaciągniętego przez spółkę komandytową kredytu jest neutralne podatkowo

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w przedmiocie skutków podatkowych otrzymania wynagrodzenia w zamian za przejęcie długu.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Raport "Co się zmienia w cenach transferowych?"


Raport ukazuje zmiany w zakresie podejścia władz skarbowych do kwestii kontroli w obszarze cen transferowych i wyzwań przed jakimi będą musieli stanąć polscy podatnicy. Jest to także głos przedsiębiorców, którzy w anonimowym badaniu PwC podzielili się swoimi obserwacjami na temat zachodzących zmian oraz wskazali jakie kroki podejmą by przygotować się do kontroli w zakresie cen transferowych..

Taxolite

Taxolite to aplikacja wspierająca i usprawniająca pracę zespołów podatkowych, księgowości i finansów w firmie. Co więcej umożliwia także przygotowanie danych w formacie JPK oraz przeprowadzenie ich wstępnej weryfikacji w oparciu o metody analogiczne do stosowanych przez służby skarbowe.

Taxolite jest niezależny od systemów księgowych i finansowych, dlatego też jego implementacja nie wymaga zmian w środowiskach tych systemów.

Taxolite może być zasilany jednocześnie różnymi źródłami danych, oferując użytkownikom szerokie możliwości definiowania i konfigurowania tych źródeł.

Taxolite pozwala na przechowywanie i archiwizacje danych, kalkulacji, raportów oraz innych dokumentów.

Taxolite pozwala na różne warianty wdrożenia tj.  wdrożenie całości lub implementację wybranych funkcjonalności Aplikacji, dzięki czemu pozwala na optymalizację wybranych aspektów podatkowych, najważniejszych dla danej spółki.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

  • Podatkowe Espresso 32/2017
    W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Wyrok WSA w Gliwicach w sprawie zaliczenia składek z tytułu umowy ubezpieczenia pracowników do kosztów podatkowych; [Express podatkowy] TSUE - Możliwość odliczenia VAT przy usługach budowlanych dotyczących obiektu należącego do osoby trzeciej; Wykonywanie badań psychologicznych pracownika jest zwolnione z podatku VAT; Wzajemne poręczenia udzielane przez podmioty powiązane mogą stanowić nieodpłatne świadczenia opodatkowane na podstawie ustawy o CIT; [Legislacja] Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzający mechanizm podzielonej płatności - przyjęty przez Radę Ministrów. 180 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2017 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA