Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj

Nowości podatkowe

RSS
niedostępny

Rekompensata z tytułu zmniejszenia zamówienia na produkty strefowe przez klienta korzysta ze zwolnienia strefowego

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że dochód z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej należy definiować globalnie jako wszelkie przychody z tytułu tej działalności.

niedostępny

Obowiązki płatnika w odniesieniu do płatności dokonanych na rzecz podmiotu będącego rezydentem Irlandii

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym nie ma on obowiązku pobierania podatku u źródła w związku z dokonywaniem płatności na rzecz nierezydentów z tytułu nabycia zdjęć i czcionek na portalach stockowych dla własnych celów marketingowych, bez względu na to, czy jest w posiadaniu certyfikatu rezydencji, czy też go nie posiada.

niedostępny

Warunki zastosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości do bocznic kolejowych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wydał wyrok, w którym wskazał, że bocznice kolejowe wchodzą w skład infrastruktury kolejowej.

niedostępny

Warunki uznania za koszt podatkowy odsetek ustawowych od kwoty gwarancji zasądzonych wyrokiem sądu powszechnego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie oceny, czy kwota odsetek ustawowych, do których wypłacenia bank został zobowiązany na mocy wyroku sądowego, uznającego zasadność żądania wypłaty gwarancji, spełnia przesłanki uznania za koszt podatkowy.

Korzystanie z usług dostawców spoza specjalnej strefy ekonomicznej a możliwość zwalniania dochodu z działalności strefowej

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem, w którym Natalia Safjan, starszy konsultant w Dziale Prawnopodatkowym PwC oraz Mariusz Wcisło, konsultant w tym samym dziale, analizują wyrok w przedmiocie zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez spółkę od wartości początkowej środków trwałych w działalności strefowej.

niedostępny

Podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w zakresie ustalenia, czy spółka zobowiązana jest do zapłaty minimalnego podatku, o którym mowa w art. 24b ust. 1 ustawy o CIT.

niedostępny

Zasady opodatkowania PIT przychodów z korepetycji językowych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wydał wyrok w sprawie określenie źródła przychodów z tytułu udzielania korepetycji językowych.

Ceny transferowe: wydłużenie terminu na spełnienie obowiązków dokumentacyjnych

PDF
Ministerstwo Finansów pracuje nad Rozporządzeniem, które wydłuży termin na złożenie oświadczenia o dokumentacji cen transferowych do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Wówczas podatnicy, którzy zakończyli rok podatkowy 31 grudnia 2017 r. byliby zobowiązani do przygotowania dokumentacji cen transferowych do końca września 2018 r.

niedostępny

Instytucje pożyczkowe działające na podstawie znowelizowanej ustawy o kredycie konsumenckim mogą zaliczyć nieściągalne wierzytelności w poczet kosztów podatkowych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że instytucje pożyczkowe działające na podstawie znowelizowanej ustawy o kredycie konsumenckim spełniają wymogi zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.

niedostępny

Odpłatne wydanie przez gminę karty mieszkańca uprawniającej do ulg i zniżek nie podlega opodatkowaniu VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wydał wyrok w zakresie opodatkowania w VAT czynności wykonywanych przez gminę.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Raport "Co się zmienia w cenach transferowych?"


Raport ukazuje zmiany w zakresie podejścia władz skarbowych do kwestii kontroli w obszarze cen transferowych i wyzwań przed jakimi będą musieli stanąć polscy podatnicy. Jest to także głos przedsiębiorców, którzy w anonimowym badaniu PwC podzielili się swoimi obserwacjami na temat zachodzących zmian oraz wskazali jakie kroki podejmą by przygotować się do kontroli w zakresie cen transferowych..

Taxolite

Taxolite to aplikacja wspierająca i usprawniająca pracę zespołów podatkowych, księgowości i finansów w firmie. Co więcej umożliwia także przygotowanie danych w formacie JPK oraz przeprowadzenie ich wstępnej weryfikacji w oparciu o metody analogiczne do stosowanych przez służby skarbowe.

Taxolite jest niezależny od systemów księgowych i finansowych, dlatego też jego implementacja nie wymaga zmian w środowiskach tych systemów.

Taxolite może być zasilany jednocześnie różnymi źródłami danych, oferując użytkownikom szerokie możliwości definiowania i konfigurowania tych źródeł.

Taxolite pozwala na przechowywanie i archiwizacje danych, kalkulacji, raportów oraz innych dokumentów.

Taxolite pozwala na różne warianty wdrożenia tj.  wdrożenie całości lub implementację wybranych funkcjonalności Aplikacji, dzięki czemu pozwala na optymalizację wybranych aspektów podatkowych, najważniejszych dla danej spółki.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

  • Ceny transferowe: wydłużenie terminu na spełnienie obowiązków dokumentacyjnych
    Ministerstwo Finansów pracuje nad Rozporządzeniem, które wydłuży termin na złożenie oświadczenia o dokumentacji cen transferowych do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Wówczas podatnicy, którzy zakończyli rok podatkowy 31 grudnia 2017 r. byliby zobowiązani do przygotowania dokumentacji cen transferowych do końca września 2018 r. 138 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2018 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA