Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj

Nowości podatkowe

RSS
niedostępny

Zawarcie umowy pożyczki przeznaczonej na sfinansowanie budowy budynków szkolnych nie podlega PCC

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym określił zakres pojęcia „czynności cywilnoprawne w sprawie szkolnictwa”, które podlegają wyłączeniu z opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych.

niedostępny

Rozliczenie obligacji przez wydanie obligatariuszom węgla w naturze nie powoduje powstania przychodu opodatkowanego CIT

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał na skutki podatkowe rozliczania obligacji w naturze.

niedostępny

Dopłata od gminy jest rozliczana w momencie otrzymania środków pieniężnych

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretacje indywidualną, w której wskazał moment powstania przychodu z tytułu dopłat otrzymanych z budżetu gminy do usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Ministerstwo Finansów o wynikach weryfikacji JPK_VAT przy wykorzystaniu elektronicznego narzędzia ANALIZATOR_JPK

PDF
Ministerstwo Finansów w komunikacie z dnia 26 kwietnia 2017 r. poinformowało o wynikach przeprowadzonej weryfikacji Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT za luty 2017 r. przy wykorzystaniu kompleksowego elektronicznego narzędzia ANALIZATOR_JPK. Ponadto, resort zapowiedział, że w najbliższym czasie w stosunku do podatników, u których zidentyfikowano przypadki niezgodności w przesłanych plikach, zostaną skierowane drogą e-mailową pisma informacyjne z prośbą o dokonanie sprawdzenia składanych plików JPK_VAT oraz w przypadku stwierdzenia błędów lub omyłek - skorygowanie złożonej deklaracji VAT lub/i pliku JPK_VAT.

Podatkowe Espresso 17/2017

PDF
W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Wyrok NSA w sprawie rozliczeń podatkowych związanych z pakietem wierzytelności; [Express podatkowy] Rozliczenie obligacji przez wydanie obligatariuszom węgla w naturze nie powoduje powstania przychodu w CIT; Koszty noclegów i posiłków z klientami nie są nieodpłatnymi świadczeniami na rzecz pracowników; Dostawa gazu wraz z najmem butli oraz ich transportem stanowi świadczenie kompleksowe; [Legislacja] Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - posiedzenie komisji; [PwC w prasie] Podwyżka kwoty wolnej to trochę radości dla biedniejszych.

niedostępny

Koszty noclegów i posiłków z klientami nie są nieodpłatnymi świadczeniami na rzecz pracownika gdy ponoszone są wyłącznie w interesie pracodawcy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że jeśli zapewnienie pracownikom świadczeń leży wyłącznie w interesie pracodawcy a nie pracowników, to brak jest podstaw do przypisania pracownikom przychodu z tego tytułu.

niedostępny

Zapłata odsetek z tytułu zwrotu dotacji celowej

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w przedmiocie kwalifikacji zapłaconych odsetek z tytułu zwrócenia ze względów ekonomicznych dotacji celowej (grantu rządowego) na gruncie ustawy o CIT.

niedostępny

Pakiet działań uszczelniających system podatkowy w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017-2020

W dniu 25 kwietnia 2017 r. Rada Ministrów przyjęła Wieloletni Plan Finansowy Państwa składający się z dwóch części: 1) Program konwergencji; 2) Cele głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji.

niedostępny

Skutki podatkowe wniesienia do spółki jawnej wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał jak należy ustalić podstawę opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z wniesionym do spółki jawnej przez wspólnika wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa.

niedostępny

Możliwość rozliczenia kosztów uzyskania przychodów w razie zbycia środków trwałych otrzymanych w drodze likwidacji spółki zależnej

Naczelny Sąd Administracyjny wydał korzystny dla podatników wyrok w przedmiocie możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia amortyzowanych środków trwałych, wniesionych do spółki będącej jedynym udziałowcem spółki likwidowanej.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Raport "Co się zmienia w cenach transferowych?"


Raport ukazuje zmiany w zakresie podejścia władz skarbowych do kwestii kontroli w obszarze cen transferowych i wyzwań przed jakimi będą musieli stanąć polscy podatnicy. Jest to także głos przedsiębiorców, którzy w anonimowym badaniu PwC podzielili się swoimi obserwacjami na temat zachodzących zmian oraz wskazali jakie kroki podejmą by przygotować się do kontroli w zakresie cen transferowych..

Taxolite

Taxolite to aplikacja wspierająca i usprawniająca pracę zespołów podatkowych, księgowości i finansów w firmie. Co więcej umożliwia także przygotowanie danych w formacie JPK oraz przeprowadzenie ich wstępnej weryfikacji w oparciu o metody analogiczne do stosowanych przez służby skarbowe.

Taxolite jest niezależny od systemów księgowych i finansowych, dlatego też jego implementacja nie wymaga zmian w środowiskach tych systemów.

Taxolite może być zasilany jednocześnie różnymi źródłami danych, oferując użytkownikom szerokie możliwości definiowania i konfigurowania tych źródeł.

Taxolite pozwala na przechowywanie i archiwizacje danych, kalkulacji, raportów oraz innych dokumentów.

Taxolite pozwala na różne warianty wdrożenia tj.  wdrożenie całości lub implementację wybranych funkcjonalności Aplikacji, dzięki czemu pozwala na optymalizację wybranych aspektów podatkowych, najważniejszych dla danej spółki.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

  • Ministerstwo Finansów o wynikach weryfikacji JPK_VAT przy wykorzystaniu elektronicznego narzędzia ANALIZATOR_JPK
    Ministerstwo Finansów w komunikacie z dnia 26 kwietnia 2017 r. poinformowało o wynikach przeprowadzonej weryfikacji Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT za luty 2017 r. przy wykorzystaniu kompleksowego elektronicznego narzędzia ANALIZATOR_JPK. Ponadto, resort zapowiedział, że w najbliższym czasie w stosunku do podatników, u których zidentyfikowano przypadki niezgodności w przesłanych plikach, zostaną skierowane drogą e-mailową pisma informacyjne z prośbą o dokonanie sprawdzenia składanych plików JPK_VAT oraz w przypadku stwierdzenia błędów lub omyłek - skorygowanie złożonej deklaracji VAT lub/i pliku JPK_VAT. 123 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2017 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA