Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj

Nowości podatkowe

RSS
niedostępny

Zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odszkodowań związanych z prowadzoną działalnością w zakresie usług transportowych

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że ustawa podatkowa nie daje podstaw do różnicowania odpowiedzialności odszkodowawczej w zależności od tego, czy oparta jest na zasadzie ryzyka, czy na zasadzie winy.

niedostępny

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego: Zniesienie limitu składek ZUS

W dniu 14 listopada na posiedzeniu Trybunał Konstytucyjny uznał, że ustawa znosząca limit 30-krotności składek ZUS jest niekonstytucyjna.

niedostępny

Opodatkowanie PIT wynagrodzeń i zwrotów wydatków wypłacanych syndykom nieprowadzącym działalności gospodarczej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie obowiązków płatnika PIT leżących po stronie sądu rejonowego w związku z wypłacaniem wynagrodzeń należnych syndykom.

niedostępny

Koszty podatkowe z odpłatnego zbycia akcji nabytych w wyniku zamiany

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia posiadanych przez podatniczkę akcji nabytych na skutek zamiany (konsolidacji).

niedostępny

Obowiązek prowadzenia kilku ewidencji w przypadku posiadania kilku zezwoleń strefowych na działalność w danej SSE

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że brak jest podstaw do wywodzenia obowiązku odrębnego ustalania osiągniętego dochodu w odniesieniu do każdego z zezwoleń.

niedostępny

Miejsce świadczenia usług w przypadku świadczenia na rzecz podatnika zagranicznego posiadającego polski NIP

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie zgodności z przepisami ustawy o VAT korekty faktury wystawionej na spółkę singapurską, w związku z identyfikacją miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

niedostępny

Kwalifikacja na gruncie u.p.o.l. kontenerów przenośnych w świetle nowej definicji obiektu budowlanego zawartej w przepisach znowelizowanej w 2015 r. ustawy – Prawo budowlane

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że z definicji obiektu budowlanego, zawartej w przepisach znowelizowanej w 2015 r. ustawy – Prawo budowlane wynika, że przez obiekt budowlany należy rozumieć: budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

niedostępny

Spełnienie przesłanki nieodpłatności świadczenia w stosunku do nagród wydawanych w ramach konkursu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wydał wyrok, w którym wskazał, że działanie polegające na spełnieniu wymogów przewidzianych w regulaminie konkursu, które jest warunkiem otrzymania świadczenia (nagrody), nie ma charakteru świadczenia wzajemnego.

niedostępny

Możliwość wyłączenia opłat za korzystanie z praw własności przemysłowej z limitu kosztów dla wartości niematerialnych i prawnych

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie uznania opłat związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych za bezpośrednio związane z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt ustawy o CIT.

niedostępny

Nowa matryca stawek i inne zmiany w VAT w projekcie Ministerstwa Finansów

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (tzw. Nowa matryca stawek VAT).

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Raport "Co się zmienia w cenach transferowych?"


Raport ukazuje zmiany w zakresie podejścia władz skarbowych do kwestii kontroli w obszarze cen transferowych i wyzwań przed jakimi będą musieli stanąć polscy podatnicy. Jest to także głos przedsiębiorców, którzy w anonimowym badaniu PwC podzielili się swoimi obserwacjami na temat zachodzących zmian oraz wskazali jakie kroki podejmą by przygotować się do kontroli w zakresie cen transferowych..

Taxolite

Taxolite to aplikacja wspierająca i usprawniająca pracę zespołów podatkowych, księgowości i finansów w firmie. Co więcej umożliwia także przygotowanie danych w formacie JPK oraz przeprowadzenie ich wstępnej weryfikacji w oparciu o metody analogiczne do stosowanych przez służby skarbowe.

Taxolite jest niezależny od systemów księgowych i finansowych, dlatego też jego implementacja nie wymaga zmian w środowiskach tych systemów.

Taxolite może być zasilany jednocześnie różnymi źródłami danych, oferując użytkownikom szerokie możliwości definiowania i konfigurowania tych źródeł.

Taxolite pozwala na przechowywanie i archiwizacje danych, kalkulacji, raportów oraz innych dokumentów.

Taxolite pozwala na różne warianty wdrożenia tj.  wdrożenie całości lub implementację wybranych funkcjonalności Aplikacji, dzięki czemu pozwala na optymalizację wybranych aspektów podatkowych, najważniejszych dla danej spółki.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

  • Podatkowe Espresso 38/2018
    W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Dofinansowanie dla producentom owoców i warzyw w związku z zamknięciem rynku wschodniego nie wchodzi do podstawy VAT; [Express podatkowy] Brak możliwości zastosowania 5% stawki VAT do dostawy napojów aloesowych na terytorium kraju; Przesłanki zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na nabycie od podmiotów powiązanych usług pomocniczych; W przypadku wierzytelności nieściągalnych i umorzonych do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się podatku VAT; [Legislacja] Nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług; [PwC w mediach] Opłaty za wytwarzanie gier na tablety w kosztach bez limitu. 232 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2018 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA