Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj

Nowości podatkowe

RSS
niedostępny

Metodologia przyporządkowania kosztów uzyskania przychodów według tzw. klucza alokacyjnego

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w przedmiocie metodologii przyporządkowania kosztów uzyskania przychodów według tzw. klucza alokacyjnego dotyczący podmiotu uzyskującego dochody z działalności strefowej zwolnione z CIT oraz oraz dodatkowe dochody nieobjęte zwolnieniem.

Komisja Europejska – Opodatkowanie działalności cyfrowej

PDF
W dniu 21 marca 2018 r. Komisja Europejska zaproponowała nowe środki mające zapewnić sprawiedliwe opodatkowanie wszystkich przedsiębiorstw w UE prowadzących cyfrową działalność gospodarczą. Wnioski ustawodawcze zostaną przedłożone Radzie UE do przyjęcia i Parlamentowi Europejskiemu do konsultacji.

Podatkowe Espresso 12/2018

PDF
W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Wyrok NSA w sprawie zakwalifikowania dochodów z wynajmu urządzeń wyprodukowanych na terenie SSE jako dochodów strefowych; [Express podatkowy] Odpłatne przechowywanie krwi pępowinowej i komórek macierzystych nie podlega zwolnieniu z opodatkowania VAT; Skutki na gruncie PCC zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności; Zwolnienie przychodu związanego z wymianą udziałów obejmuje wszystkie podmioty; [Nowości legislacyjne] Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej - I czytanie; [PwC w prasie] Cyfrowi giganci mają zacząć płacić podatki w Europie.

niedostępny

Koszty uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów w spółce z o.o. powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której uznał za prawidłowe stanowisko spółki, zgodnie z którym kosztem uzyskania przychodu wynikającego ze zbycia udziałów spółki są wydatki poniesione przez nią na objęcie akcji w spółce komandytowo-akcyjnej, tj. cena nabycia środków trwałych pomniejszona o odpisy amortyzacyjne dokonane przez spółkę do momentu ich wniesienia do SKA.

niedostępny

Otrzymywane przez gminę dotacje celowe na realizację zadań objętych porozumieniem międzygminnym nie podlegają VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w przedmiocie opodatkowania VAT dotacji na pokrycie kosztów organizacji transportu zbiorowego, którą gmina otrzymywała od innych gmin powiatu, w zamian za organizację transportu zbiorowego na terenie całego powiatu.

niedostępny

Zwolnienie strefowe dla dochodów ze sprzedaży produktów częściowo wyprodukowanych poza SSE

WSA Lublinie wydał wyrok w przedmiocie prawa do skorzystania ze zwolnienia strefowego w przypadku zlecenia podmiotowi zewnętrznemu wykonania części procesu produkcyjnego poza specjalną strefą ekonomiczną.

„Konstytucja Biznesu” oraz ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – dobiegają końca prace legislacyjne

PDF
Pakiet ustaw tworzących tzw. „Konstytucję Biznesu” czeka na podpis Prezydenta. Najważniejszą ustawą w ramach pakietu będzie ustawa Prawo przedsiębiorców, która określi najważniejsze prawa przedsiębiorcy i zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Większość przepisów „Konstytucji Biznesu” wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, prawdopodobnie w kwietniu 2018 r.

niedostępny

Zasady opodatkowania VAT usług dodatkowych związanych z wynajem obiektów hotelowych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok, w którym wskazał, że jeśli usługi są nierozerwalnie związane ze świadczeniem głównym, to mamy do czynienia ze świadczeniem kompleksowym opodatkowanym stawką właściwą dla świadczenia głównego.

ECOFIN: Porozumienie w sprawie pośredników w planowaniu podatkowym

PDF
13 marca 2018 r. Rada do spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) przyjęła nowelizację unijnej dyrektywy 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej dotyczącej obowiązkowej automatycznej wymiany informacji podatkowych w odniesieniu do raportowanych uzgodnień transgranicznych (tzw. projekt DAC6). Głównym celem DAC6 jest walka z agresywnym planowaniem podatkowym oraz dążenie do przejrzystości podatkowej.

niedostępny

Brak obowiązku uiszczania zaliczek na podatek dochodowy do końca zmienionego roku obrotowego

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której uznał za prawidłowe stanowisko spółki, zgodnie z którym spółka do końca zmienionego roku obrotowego pozostaje transparentna podatkowo, tj. nie podlega opodatkowaniu CIT, zaś opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wyłącznie jej wspólnicy.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Raport "Co się zmienia w cenach transferowych?"


Raport ukazuje zmiany w zakresie podejścia władz skarbowych do kwestii kontroli w obszarze cen transferowych i wyzwań przed jakimi będą musieli stanąć polscy podatnicy. Jest to także głos przedsiębiorców, którzy w anonimowym badaniu PwC podzielili się swoimi obserwacjami na temat zachodzących zmian oraz wskazali jakie kroki podejmą by przygotować się do kontroli w zakresie cen transferowych..

Taxolite

Taxolite to aplikacja wspierająca i usprawniająca pracę zespołów podatkowych, księgowości i finansów w firmie. Co więcej umożliwia także przygotowanie danych w formacie JPK oraz przeprowadzenie ich wstępnej weryfikacji w oparciu o metody analogiczne do stosowanych przez służby skarbowe.

Taxolite jest niezależny od systemów księgowych i finansowych, dlatego też jego implementacja nie wymaga zmian w środowiskach tych systemów.

Taxolite może być zasilany jednocześnie różnymi źródłami danych, oferując użytkownikom szerokie możliwości definiowania i konfigurowania tych źródeł.

Taxolite pozwala na przechowywanie i archiwizacje danych, kalkulacji, raportów oraz innych dokumentów.

Taxolite pozwala na różne warianty wdrożenia tj.  wdrożenie całości lub implementację wybranych funkcjonalności Aplikacji, dzięki czemu pozwala na optymalizację wybranych aspektów podatkowych, najważniejszych dla danej spółki.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

  • Komisja Europejska – Opodatkowanie działalności cyfrowej
    W dniu 21 marca 2018 r. Komisja Europejska zaproponowała nowe środki mające zapewnić sprawiedliwe opodatkowanie wszystkich przedsiębiorstw w UE prowadzących cyfrową działalność gospodarczą. Wnioski ustawodawcze zostaną przedłożone Radzie UE do przyjęcia i Parlamentowi Europejskiemu do konsultacji. 182 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2018 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA