Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj

Nowości podatkowe

RSS
niedostępny

Zapłata odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości zmarłego nie generuje obowiązku podatkowego w PIT po stronie wykonawcy testamentu i kuratora masy spadkowej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że wykonawca testamentu i kurator masy spadkowej nie jest zobowiązany do uregulowania zobowiązań podatkowych z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT.

niedostępny

Zapewnienie pracownikowi noclegu w czasie oddelegowania może stanowić dla niego nieodpłatne świadczenie

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że zapewnienie noclegów pracownikowi przez pracodawcę skutkuje uzyskaniem przez tego pracownika konkretnej i wymiernej korzyści w postaci uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść. W takiej sytuacji mamy więc do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem pracodawcy na rzecz pracownika.

niedostępny

Wzajemne udzielanie poręczeń przez spółki podlega opodatkowaniu CIT

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że różnica pomiędzy wysokością poręczenia uzyskanego a wartością poręczenia udzielonego stanowi przychód z tytułu częściowo odpłatnego świadczenia, podlegający opodatkowaniu CIT.

niedostępny

Do rozliczenia PIT cudzoziemca wystarczy złożenie stosownego oświadczenia

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną dotyczącą obowiązków płatnika przy zatrudnianiu pracowników będących cudzoziemcami spoza obszaru Unii Europejskiej.

niedostępny

Spółki kontrolowane przez podmiot zagraniczny nie muszą dzielić kwoty wolnej od tzw. podatku bankowego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wydał orzeczenie, w którym uznał, że dwie polskie spółki akcyjne, których większościowym akcjonariuszem jest spółka austriacka, mają prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania tzw. podatkiem bankowym o pełną kwotę 2 mld zł.

niedostępny

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego otrzymanego na własność w drodze ugody sądowej o podziale majątku wspólnego

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, które przeszło do majątku podatnika w wyniku zawarcia ugody sądowej o podziale majątku, nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w PIT po stronie podatnika.

niedostępny

Składki na ubezpieczenie pracowników mogą stanowić koszt podatkowy przy spełnieniu warunków określonych w art. 23 ust. 1 pkt 57 ustawy o PIT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że wydatki ponoszone przez pracodawcę z tytułu polisy ubezpieczeniowej na rzecz pracowników stanowią koszt uzyskania przychodu w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Podatkowe Espresso 26/2019

PDF
W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Obrót przy zastosowaniu procedury dla małych przedsiębiorstw należy ustalać z wyłączeniem kwoty podatku VAT; [Express podatkowy] Moment powstania dochodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu uregulowania wierzytelności; Kryty kort tenisowy stanowi budowlę sportową podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości; Sprzedaż przez miasto na rzecz MZK biletów nie stanowi usługi podlegającej opodatkowaniu VAT; [Legislacja] Ustawa wprowadzająca JPK_VDEK została podpisana przez Prezydenta; [PwC w prasie] Wkrótce zmienią się warunki zwolnienia z CIT w Polskiej Strefie Inwestycji.

niedostępny

Przepis art. 43 ust. 15 pkt 2 ustawy o VAT, wyłączający z zakresu zwolnienia VAT usługi doradztwa, jest niezgodny z prawem UE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok, w którym wskazał, że ustawodawca, wprowadzając art. 43 ust. 15 pkt 2 ustawy o VAT wykroczył poza ramy Dyrektywy 112 i wprowadził do polskiego porządku prawnego przepis niezgodny z prawem unijnym.

niedostępny

Darowizna przedsiębiorstwa z majątku odrębnego żony do majątku odrębnego męża korzysta ze zwolnienia podatkowego

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że darowizna przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku odrębnego żony na rzecz męża, przy jednoczesnej likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej przez żonę, będzie korzystała ze zwolnienia w podatku od spadków i darowizn.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Raport "Co się zmienia w cenach transferowych?"


Raport ukazuje zmiany w zakresie podejścia władz skarbowych do kwestii kontroli w obszarze cen transferowych i wyzwań przed jakimi będą musieli stanąć polscy podatnicy. Jest to także głos przedsiębiorców, którzy w anonimowym badaniu PwC podzielili się swoimi obserwacjami na temat zachodzących zmian oraz wskazali jakie kroki podejmą by przygotować się do kontroli w zakresie cen transferowych..

Taxolite

Taxolite to aplikacja wspierająca i usprawniająca pracę zespołów podatkowych, księgowości i finansów w firmie. Co więcej umożliwia także przygotowanie danych w formacie JPK oraz przeprowadzenie ich wstępnej weryfikacji w oparciu o metody analogiczne do stosowanych przez służby skarbowe.

Taxolite jest niezależny od systemów księgowych i finansowych, dlatego też jego implementacja nie wymaga zmian w środowiskach tych systemów.

Taxolite może być zasilany jednocześnie różnymi źródłami danych, oferując użytkownikom szerokie możliwości definiowania i konfigurowania tych źródeł.

Taxolite pozwala na przechowywanie i archiwizacje danych, kalkulacji, raportów oraz innych dokumentów.

Taxolite pozwala na różne warianty wdrożenia tj.  wdrożenie całości lub implementację wybranych funkcjonalności Aplikacji, dzięki czemu pozwala na optymalizację wybranych aspektów podatkowych, najważniejszych dla danej spółki.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

  • Podatkowe Espresso 26/2019
    W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Obrót przy zastosowaniu procedury dla małych przedsiębiorstw należy ustalać z wyłączeniem kwoty podatku VAT; [Express podatkowy] Moment powstania dochodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu uregulowania wierzytelności; Kryty kort tenisowy stanowi budowlę sportową podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości; Sprzedaż przez miasto na rzecz MZK biletów nie stanowi usługi podlegającej opodatkowaniu VAT; [Legislacja] Ustawa wprowadzająca JPK_VDEK została podpisana przez Prezydenta; [PwC w prasie] Wkrótce zmienią się warunki zwolnienia z CIT w Polskiej Strefie Inwestycji. 149 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2019 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA