Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj

Nowości podatkowe

RSS
niedostępny

Należności wypłacone przez sprzedającego z tytułu odstąpienia od przedwstępnej umowy sprzedaży nie podlegają opodatkowaniu VAT

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że odstępne wypłacane przez sprzedającego z tytułu odstąpienia od umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia umowy sprzedaży towarów używanych nie podlega opodatkowaniu VAT.

niedostępny

Incydentalne wykorzystanie przez pracowników telefonów służbowych nie skutkuje powstaniem po ich stronie przychodu w rozumieniu ustawy o PIT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną dotyczącą podatku PIT w zakresie obowiązków płatnika w związku z incydentalnym wykorzystaniem przez pracowników telefonów służbowych do celów prywatnych.

Podatkowe Espresso 7/2020

PDF
W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Zwolnienie z art. 22 ust. 4a ustawy o CIT nie przewiduje żadnych unormowań dotyczących spełnienia warunków w kontekście sukcesji prawnej; [Express podatkowy] Uchwała NSA - Przesłanki zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT do kwoty zadatku (zaliczki) otrzymanej przy zawarciu przedwstępnej umowy odpłatnego zbycia nieruchomości; Odstępne płacone przez podmiot odstępujący od umowy nie podlega VAT; Wyrównanie marży operacyjnej netto w świetle przepisów ustawy o CIT obowiązujących w 2018 r. nie stanowi kosztów podatkowych; [Legislacja] Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia w obszarze procedury magazynu call-of-stock oraz transakcji wewnątrzwspólnotowych.

niedostępny

Uwzględnienie kosztów wynikających z zapłaty cła antydumpingowego nałożonego z opóźnieniem jest możliwe w roku następującym po roku, w którym towar sprzedano

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że zgodnie z treścią art. 15 ust. 4c ustawy o CIT rozliczenie w kosztach podatkowych wydatków z tytułu cła antydumpingowego powinno mieć miejsce w roku następującym bezpośrednio po roku, w którym dokonano sprzedaży towarów objętych cłem.

niedostępny

Wyrównanie marży operacyjnej netto w świetle przepisów ustawy o CIT obowiązujących w 2018 r. nie stanowi kosztów podatkowych

W stanie prawnym obowiązującym w 2018 r. wyrównanie marży, stanowiące korektę dochodowości dokonywaną w ramach polityki cen transferowych, nie spełnia przesłanek określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, w szczególności nie ma związku z przychodem. Zgodnie z naturą korekty dochodowości nie jest ona opłatą z tytułu świadczonych usług przez dostawcę na rzecz dystrybutora. Przedmiotowe rozliczenie nie mieściło się w pojęciu ceny transakcyjnej w rozumieniu art. 3 pkt 10 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym w 2018 r. A skoro tak, to korekta ta nie mogła być odniesiona do reguł wynikających z art. 11 ustawy o CIT.

niedostępny

Przekazanie nieruchomości z działalności gospodarczej spółki jawnej do majątku osobistego wspólników

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną dotyczącą możliwości opodatkowania podatkiem VAT przeniesienia nieruchomości z majątku spółki jawnej do majątku osobistego wspólników.

niedostępny

Świadczenie usług w ramach kontraktu menedżerskiego nie podlega opodatkowaniu VAT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał kolejną interpretację indywidualną w zakresie możliwości opodatkowania podatkiem VAT czynności wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania, tzw. kontraktu menedżerskiego.

niedostępny

Świadczenie usług koncertowych jest wyłączone z opodatkowania VAT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z podatku VAT w odniesieniu do autorskich utworów muzycznych i usług koncertowych.

niedostępny

Opłaty wstępna i roczna związane z prowadzeniem portalu PPK nie podlegają opodatkowaniu VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w zakresie braku możliwości opodatkowania podatkiem naliczonym opłat wstępnych i rocznych pobieranych przez operatora portalu PPK.

Podatkowe Espresso 6/2020

PDF
W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Udział w polityce wzajemnych poręczeń kredytowych w ramach grupy kapitałowej stanowi nieodpłatne świadczenie na gruncie CIT; [Express podatkowy] Przychody z sublicencji nierozerwalnie związane z osiąganymi przez spółkę przychodami nie stanowią przychodów z zysków kapitałowych; Usługodawcy nie działają jako podwykonawcy w przypadku wykonywania na rzecz wynajmującego prac aranżacyjnych powierzchni dla nowych najemców; Spółki wchodzące w skład PGK będą mogły korzystać z mocy ochronnej interpretacji uzyskanych przed utworzeniem grupy; [Legislacja] Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej dodatkowe opłaty od „małpek” i słodzonych napojów.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Raport "Co się zmienia w cenach transferowych?"


Raport ukazuje zmiany w zakresie podejścia władz skarbowych do kwestii kontroli w obszarze cen transferowych i wyzwań przed jakimi będą musieli stanąć polscy podatnicy. Jest to także głos przedsiębiorców, którzy w anonimowym badaniu PwC podzielili się swoimi obserwacjami na temat zachodzących zmian oraz wskazali jakie kroki podejmą by przygotować się do kontroli w zakresie cen transferowych..

Taxolite

Taxolite to aplikacja wspierająca i usprawniająca pracę zespołów podatkowych, księgowości i finansów w firmie. Co więcej umożliwia także przygotowanie danych w formacie JPK oraz przeprowadzenie ich wstępnej weryfikacji w oparciu o metody analogiczne do stosowanych przez służby skarbowe.

Taxolite jest niezależny od systemów księgowych i finansowych, dlatego też jego implementacja nie wymaga zmian w środowiskach tych systemów.

Taxolite może być zasilany jednocześnie różnymi źródłami danych, oferując użytkownikom szerokie możliwości definiowania i konfigurowania tych źródeł.

Taxolite pozwala na przechowywanie i archiwizacje danych, kalkulacji, raportów oraz innych dokumentów.

Taxolite pozwala na różne warianty wdrożenia tj.  wdrożenie całości lub implementację wybranych funkcjonalności Aplikacji, dzięki czemu pozwala na optymalizację wybranych aspektów podatkowych, najważniejszych dla danej spółki.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

  • Podatkowe Espresso 7/2020
    W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Zwolnienie z art. 22 ust. 4a ustawy o CIT nie przewiduje żadnych unormowań dotyczących spełnienia warunków w kontekście sukcesji prawnej; [Express podatkowy] Uchwała NSA - Przesłanki zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT do kwoty zadatku (zaliczki) otrzymanej przy zawarciu przedwstępnej umowy odpłatnego zbycia nieruchomości; Odstępne płacone przez podmiot odstępujący od umowy nie podlega VAT; Wyrównanie marży operacyjnej netto w świetle przepisów ustawy o CIT obowiązujących w 2018 r. nie stanowi kosztów podatkowych; [Legislacja] Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia w obszarze procedury magazynu call-of-stock oraz transakcji wewnątrzwspólnotowych. 124 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2020 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA