Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj
Taxonline

Nowości podatkowe

RSS
niedostępny

Zakres znaczeniowy pojęcia „przegroda budowlana” w kontekście kwalifikacji parkingów jako budynków dla celów podatku od nieruchomości

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym ustalił znaczenie występującego w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych pojęcia „przegroda budowlana”, w odniesieniu do opodatkowania parkingu podatkiem od nieruchomości.

niedostępny

Zasady określenia przychodu na gruncie CIT w związku ze zbyciem ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej

Przepisy ustawy o CIT nie zawierają szczególnych regulacji dotyczących kwestii opodatkowania operacji gospodarczej polegającej na przeniesieniu przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych ogółu praw i obowiązków z tytułu jego uczestnictwa w spółce osobowej. W konsekwencji, w przypadku określenia przychodu podatkowego osiągniętego z tej operacji i ustalenia kosztów jego uzyskania, zastosowanie znajdą ogólne zasady dotyczące sposobu określania przychodów i kosztów ich uzyskania.

niedostępny

Skutki podatkowe pokrywania przez spółkę kosztów szczepień dla pracowników

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację indywidualną, w której uznał za nieprawidłowe stanowisko spółki, zgodnie z którym koszty szczepień na grypę nie stanowią dla pracowników przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT.

niedostępny

Zasady opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych w stanie prawnym od dnia 1 stycznia 2017 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok, zgodnie z którym podatnicy podatku od nieruchomości należnego od elektrowni wiatrowych powinni zadeklarować do opodatkowania wartość wszystkich elementów, które składają się na tę budowlę.

niedostępny

Orzeczenie o układzie upadłego z wierzycielami nie podlega opodatkowaniu PCC

Orzeczenie zatwierdzające układ upadłego przewidujący umorzenie części wierzytelności nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnej, gdyż nie wywoła skutków prawnych tożsamych do czynności określonych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W rezultacie, na podatniku nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z realizacją postanowień układu.

Instytucje finansowe oraz ich klienci - nowe wymogi w zakresie wymiany informacji podatkowych

PDF
W dniu 10 lutego 2017 r. Sejm przegłosował ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, przekazując ją jednocześnie do Senatu. Ustawa wprowadza przepisy umożliwiające realizację zobowiązań wynikających z Wielostronnego międzynarodowego porozumienia w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych („CRS”). Najprawdopodobniej Ustawa wejdzie w życie w dniu 1 maja 2017 r.

Podatkowe Espresso 8/2017

PDF
W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Wyrok NSA w sprawie kwalifikacji na gruncie VAT zwrotu przedmiotu depozytu nieprawidłowego w innej postaci; [Express podatkowy] Opinia Rzecznika Generalnego - Przekazanie rzeczy w miejsce zapłaty celem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego nie jest opodatkowane VAT; Zmiana ceny towarów w trakcie roku nie może być elementem kosztów podatkowych; Nieodpłatne pełnienie przez wspólników funkcji prezesa zarządu i członków zarządu a CIT; [Legislacja] Projekt nowelizacji ustawy o PIT (uproszczenie rozliczeń) - przyjęty przez KFP; [PwC w prasie] Został tydzień na przesłanie JPK.

niedostępny

Brak opodatkowania PCC nadwyżki ceny emisyjnej akcji SKA ponad ich wartość nominalną, przekazanej do kapitału zapasowego

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, które części wkładów udziałowców będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC).

niedostępny

Skutki na gruncie VAT zwrotu przedmiotu depozytu nieprawidłowego w innej postaci niż otrzymany od deponenta

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym określił skutki depozytu nieprawidłowego w sytuacji, gdy w ramach tego depozytu przy zwrocie towaru zwraca się inny towar lub środki pieniężne w zamian za towar zdeponowany.

niedostępny

Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych prowadzonej działalności gospodarczej wydatków związanych z wynajęciem mieszkania

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację w przedmiocie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych w związku z wynajmem mieszkania w miejscowości innej niż siedziba działalności gospodarczej.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Raport "Co się zmienia w cenach transferowych?"


Raport ukazuje zmiany w zakresie podejścia władz skarbowych do kwestii kontroli w obszarze cen transferowych i wyzwań przed jakimi będą musieli stanąć polscy podatnicy. Jest to także głos przedsiębiorców, którzy w anonimowym badaniu PwC podzielili się swoimi obserwacjami na temat zachodzących zmian oraz wskazali jakie kroki podejmą by przygotować się do kontroli w zakresie cen transferowych..

Taxolite

Taxolite to aplikacja wspierająca i usprawniająca pracę zespołów podatkowych, księgowości i finansów w firmie. Co więcej umożliwia także przygotowanie danych w formacie JPK oraz przeprowadzenie ich wstępnej weryfikacji w oparciu o metody analogiczne do stosowanych przez służby skarbowe.

Taxolite jest niezależny od systemów księgowych i finansowych, dlatego też jego implementacja nie wymaga zmian w środowiskach tych systemów.

Taxolite może być zasilany jednocześnie różnymi źródłami danych, oferując użytkownikom szerokie możliwości definiowania i konfigurowania tych źródeł.

Taxolite pozwala na przechowywanie i archiwizacje danych, kalkulacji, raportów oraz innych dokumentów.

Taxolite pozwala na różne warianty wdrożenia tj.  wdrożenie całości lub implementację wybranych funkcjonalności Aplikacji, dzięki czemu pozwala na optymalizację wybranych aspektów podatkowych, najważniejszych dla danej spółki.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

  • Instytucje finansowe oraz ich klienci - nowe wymogi w zakresie wymiany informacji podatkowych
    W dniu 10 lutego 2017 r. Sejm przegłosował ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, przekazując ją jednocześnie do Senatu. Ustawa wprowadza przepisy umożliwiające realizację zobowiązań wynikających z Wielostronnego międzynarodowego porozumienia w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych („CRS”). Najprawdopodobniej Ustawa wejdzie w życie w dniu 1 maja 2017 r. 124 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2017 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwy "PwC" i "PricewaterhouseCoopers" odnoszą się do firm wchodzących w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited. Każda z firm stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA