Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj
Taxonline

Nowości podatkowe

RSS
niedostępny

Skutki podatkowe w CIT zmiany jednej ze stron umowy leasingu - w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012 r.

W dniach 16 i 23 maja Naczelny Sąd Administracyjny podejmie kilka uchwał. Jedna z nich będzie dotyczyła opodatkowania umowy leasingu.

niedostępny

Wynik podatkowy w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego o wartości przewyższającej wartość nominalną obejmowanych udziałów/akcji w spółce na gruncie ustawy o CIT

Dyrektor Izby skarbowej w Katowicach wydał interpretacje indywidualną, w której określił sposób opodatkowania wkładu niepieniężnego o wartości przewyższającej wartość nominalną obejmowanych udziałów/akcji w spółce.

niedostępny

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki na skutek wniesienia wkładu pieniężnego bez konsekwencji w CIT.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził brak uzyskania przychodu przez wspólników w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

niedostępny

Powstanie przychodu podatkowego z tytułu udzielonych wspólnikowi pożyczek i udziałów w wyniku likwidacji spółki osobowej

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację indywidualną, w której uznał za prawidłowe stanowisko podatnika zgodnie, z którym otrzymanie w wyniku likwidacji spółki osobowej przez jej wspólnika środków pieniężnych, wierzytelności z tytułu udzielonych mu pożyczek oraz składników majątku w postaci udziałów, w pierwszym przypadku nie spowoduje powstania dochodu podlegającego opodatkowaniu PIT a w dwóch kolejnych nie będzie podlegać opodatkowaniu PIT.

niedostępny

Wyrok TSUE: Podstawa opodatkowania przy dostawie prawa rzeczowego do nieruchomości

W dniu 28 kwietnia 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie C-128/14, dotyczącej możliwości włączenia do podstawy opodatkowania wartość prawa rzeczowego dającego uprawnionemu prawo do korzystania z nieruchomości oraz kosztów realizacji zabudowy budynku biurowego wzniesionego na danym gruncie.

niedostępny

Ministerstwo Finansów o pakiecie paliwowym mającym uszczelnić pobór podatku VAT

Ministerstwo Finansów kończy prace nad pakietem rozwiązań dotyczących ograniczenia zakresu patologii i szarej strefy na rynku paliw płynnych.

Wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania – projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej - aktualizacja

PDF
28 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Finansów Publicznych podczas którego rozpatrywano rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 367). Komisja Finansów Publicznych przyjęła projekt ustawy w treści zgodnej ze sprawozdaniem Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego. W treści samej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania nie wprowadzono zasadniczych zmian. Niemniej jednak dokonano modyfikacji przepisów o charakterze przejściowym dotyczących zakresu stosowania tej klauzuli oraz wydawania interpretacji indywidualnych, dotyczących zdarzeń, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą być w przyszłości przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem klauzuli. Wspomniane zmiany mogą mieć istotne skutki w zakresie projektowanych regulacji. Drugie czytanie projektu ustawy znajduje się w porządku obrad kolejnego posiedzenia Sejmu w dniach 11-13 maja 2016 r.

Podatkowe Espresso 18/2016

PDF
W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Wyrok NSA w sprawie sytuacji podatkowej komandytariusza przy przekształcaniu spółki komandytowej w spółkę komandytowo- akcyjną; [Express podatkowy] TSUE - Podstawa opodatkowania dostawy prawa rzeczowego do nieruchomości; Przekazanie prawa do znaku towarowego w zamian za udziały podlega VAT; Brak obowiązku pobierania podatku u źródła w związku z płatnościami na rzecz podmiotu zagranicznego; [Legislacja] Poselski projekt nowelizacji Ordynacji w sprawie przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką skierowany do I czytania; [PwC w prasie] Dokumenty księgowe wolno przechowywać w formie elektronicznej. Jak to robić?

niedostępny

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym został skierowany do podkomisji

W dniu 28 kwietnia 2016 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

niedostępny

Ustawa o informatyzacji organów administracji podatkowej i kontroli skarbowej przyjęta przez Sejm

W dniu 29 kwietnia 2016 r. odbyło się trzecie czytanie w sprawie ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Raport "Paying Taxes"


Jak wynika z najnowszego raportu „Paying Taxes 2016”,  przygotowanego przez firmę doradczą PwC i Grupę Banku Światowego, Polska pod względem skomplikowania systemu podatkowego zajmuje obecnie 58. miejsce na świecie. Oznacza to awans o 29 pozycji w porównaniu z zestawieniem z zeszłego roku. Na pierwszym miejscu rankingu „Paying Taxes 2016” uplasował się Katar, na ostatnim 189. – Boliwia.

Nowelizacja ustaw podatkowych PIT i CIT

W związku z licznymi nowelizacjami ustawy o CIT oraz ustawy o PIT , które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r., przedstawiamy treści ustaw o podatkach dochodowych, stanowiące kompilację najważniejszych zmian wynikających z projektów nowelizacyjnych. Przygotowując opracowania dołożyliśmy wszelkich starań, aby były rzetelne i kompletne.

Dla Państwa wygody, każda ze zmian została oddzielnie zasygnalizowana - w obecnym, oraz zmienionym brzmieniu. Publikacje zawierają także krótkie omówienie wybranych zmian w przepisach. Nasze opracowania tekstów ustaw nie mogą być jednak  traktowane jako oficjalne teksty jednolite ustaw CIT i PIT.  Nie powinni Państwo opierać swoich działań/decyzji na treści informacji zawartych w tych publikacjach bez uprzedniego uzyskania profesjonalnej porady.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

  • Wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania – projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej - aktualizacja
    28 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Finansów Publicznych podczas którego rozpatrywano rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 367). Komisja Finansów Publicznych przyjęła projekt ustawy w treści zgodnej ze sprawozdaniem Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego. W treści samej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania nie wprowadzono zasadniczych zmian. Niemniej jednak dokonano modyfikacji przepisów o charakterze przejściowym dotyczących zakresu stosowania tej klauzuli oraz wydawania interpretacji indywidualnych, dotyczących zdarzeń, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą być w przyszłości przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem klauzuli. Wspomniane zmiany mogą mieć istotne skutki w zakresie projektowanych regulacji. Drugie czytanie projektu ustawy znajduje się w porządku obrad kolejnego posiedzenia Sejmu w dniach 11-13 maja 2016 r. 126 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2016 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwy "PwC" i "PricewaterhouseCoopers" odnoszą się do firm wchodzących w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited. Każda z firm stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA