Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj

Nowości podatkowe

RSS
niedostępny

Przedsiębiorca strefowy nie ma obowiązku prowadzenia odrębnej ewidencji dla każdego z zezwoleń w ramach tej samej SSE

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że jeżeli podatnik prowadzi działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (SSE) na podstawie dwóch lub więcej zezwoleń, to zwolnienie z opodatkowania dotyczy dochodów uzyskiwanych z całej działalności na terenie SSE prowadzonej na podstawie wszystkich tych zezwoleń.

niedostępny

Brak opodatkowania VAT dostawy nieruchomości nabytych przez gminę w drodze darowizny, spadkobrania oraz z mocy prawa

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok, w którym wskazał, że przypisanie gminie aktywności gospodarczej i stwierdzenie, że zbycie nieruchomości miało związek z działalnością gospodarczą jest zależne od tego, czy nieruchomości były wykorzystywane do prowadzenia czynności handlowych, wytwórczych lub usługowych.

niedostępny

Zastosowanie stawki podatku w wysokości 8% dla usług w zakresie umożliwienia wstępu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że sprzedaż usług wejścia na teren parku linowego, gdzie zapłata za wstęp upoważnia daną osobę do korzystania z parku linowego,, stanowią usługi związane z rozrywką i rekreacją,do których należy zastosować preferencyjną stawkę VAT.

niedostępny

Moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów na raty (w stanie prawnym obowiązującym w 2015 r.)

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że podatnik dokonując zbycia udziałów uzyska przychód z tego tytułu odpowiednio w datach wymagalności (z upływem terminu płatności) poszczególnych części przysługującej mu ceny.

niedostępny

Warunki zastosowania wyłączenia z kategorii przychodów wpływów ze sprzedaży ośrodka wykorzystywanego do działalności socjalnej

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że skoro spółka podjęła bezpośrednio po zakończeniu działalności domu wczasowego czynności zmierzające do jego sprzedaży to należy przyjąć, że spełnione są warunki do zastosowania ulgi z art. 12 ust. 4 pkt 5 ustawy o CIT.

niedostępny

Możliwość rozliczenia przez spółkę kosztów bezpośrednich proporcjonalnie do osiąganych przychodów w kolejnych latach podatkowych

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie możliwości rozliczenia na gruncie ustawy o CIT bezpośrednich kosztów uzyskania przychodu proporcjonalnie do osiąganych przychodów w ciągu kilku kolejnych lat podatkowych.

Podatkowe Espresso 23/2018

PDF
W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Zakres znaczeniowy pojęcia dostawy o charakterze ciągłym; [Express podatkowy] Nocleg zapewniany pracownikom tymczasowym przez agencję pracy tymczasowej nie jest dla nich nieodpłatnym świadczeniem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym; Pytanie prejudycjalne do TSUE- Wykładnia art. 146 ust. 1 lit. a i b oraz art. 131 Dyrektywy 112; Uchwała NSA - Przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania na podstawie art. 70 § 6 pkt 1 o.p.; [Legislacja] Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji opublikowana w Dzienniku Ustaw; [PwC w prasie] Fiskus żąda VAT od zagranicznych firm.

niedostępny

Pytanie prejudycjalne do TSUE: Zwolnienie z prawem do odliczenia, gdy towar opuścił terytorium UE, ale dostawa towarów nie została dokonana

Dnia 18 czerwca 2018 r. NSA skierował do TSUE następujące pytania prejudycjalne:

niedostępny

Przesłanki uznania wysyłki faktury w formacie PDF za wydanie faktury

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że wysłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na wskazany przez nabywcę e-mail, zgodnie z jego żądaniem, oznacza, że dokument został nabywcy udostępniony (przydzielony) i w odniesieniu do faktury elektronicznej świadczy o tym, że wypełniony został warunek wydania faktury nabywcy.

niedostępny

Ujęcie rozliczania zasileń kart przedpłaconych w kosztach podatkowych

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że moment poniesienia kosztu uzyskania przychodów z tytułu rozliczania zasileń kart przedpłaconych oraz określenie jak traktować zwrot nadwyżki niewykorzystanego salda środków na karcie przedpłaconej.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Raport "Co się zmienia w cenach transferowych?"


Raport ukazuje zmiany w zakresie podejścia władz skarbowych do kwestii kontroli w obszarze cen transferowych i wyzwań przed jakimi będą musieli stanąć polscy podatnicy. Jest to także głos przedsiębiorców, którzy w anonimowym badaniu PwC podzielili się swoimi obserwacjami na temat zachodzących zmian oraz wskazali jakie kroki podejmą by przygotować się do kontroli w zakresie cen transferowych..

Taxolite

Taxolite to aplikacja wspierająca i usprawniająca pracę zespołów podatkowych, księgowości i finansów w firmie. Co więcej umożliwia także przygotowanie danych w formacie JPK oraz przeprowadzenie ich wstępnej weryfikacji w oparciu o metody analogiczne do stosowanych przez służby skarbowe.

Taxolite jest niezależny od systemów księgowych i finansowych, dlatego też jego implementacja nie wymaga zmian w środowiskach tych systemów.

Taxolite może być zasilany jednocześnie różnymi źródłami danych, oferując użytkownikom szerokie możliwości definiowania i konfigurowania tych źródeł.

Taxolite pozwala na przechowywanie i archiwizacje danych, kalkulacji, raportów oraz innych dokumentów.

Taxolite pozwala na różne warianty wdrożenia tj.  wdrożenie całości lub implementację wybranych funkcjonalności Aplikacji, dzięki czemu pozwala na optymalizację wybranych aspektów podatkowych, najważniejszych dla danej spółki.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

  • Podatkowe Espresso 23/2018
    W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Zakres znaczeniowy pojęcia dostawy o charakterze ciągłym; [Express podatkowy] Nocleg zapewniany pracownikom tymczasowym przez agencję pracy tymczasowej nie jest dla nich nieodpłatnym świadczeniem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym; Pytanie prejudycjalne do TSUE- Wykładnia art. 146 ust. 1 lit. a i b oraz art. 131 Dyrektywy 112; Uchwała NSA - Przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania na podstawie art. 70 § 6 pkt 1 o.p.; [Legislacja] Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji opublikowana w Dzienniku Ustaw; [PwC w prasie] Fiskus żąda VAT od zagranicznych firm. 239 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2018 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA