Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj
Taxonline

Nowości podatkowe

RSS
niedostępny

Pytanie prejudycjalne do TSUE: Skutki podatkowe w VAT przekazania przez spółkę akcyjną nieruchomości akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji

W dniu 22 marca 2017 r. NSA skierował do TSUE pytanie prejudycjalne w zakresie konsekwencji na gruncie ustawy o VAT przekazania nieruchomości spółce powiązanej w zamian za umorzenie akcji.

niedostępny

Zwolnienie z opodatkowania w CIT środków bezzwrotnej pomocy, pochodzącej ze środków unijnych, jak również odsetki uzyskane od lokat bankowych tworzonych ze środków europejskich

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w zakresie określenia podstawy zwolnienia z opodatkowania w CIT odsetek od dochodów uzyskiwanym na skutek lokowania na bankowych rachunkach terminowych środków z programów unijnych.

niedostępny

Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami podpisana przez Prezydenta

W dniu 20 marca 2017 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Podatkowe Espresso 12/2017

PDF
W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Wyrok TSUE w sprawie zaległości z tytułu VAT przy zwolnieniu z długów w wyniku postępowania upadłościowego; [Express podatkowy] Wynagrodzenie radcy prawnego za przeniesienie praw autorskich do opinii stanowi przychód z działalności gospodarczej, Pracowników częściowo wykonujących prace badawczo-rozwojowe można uznać za zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R w rozumieniu uCIT, Ustalanie dochodu z tytułu sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących ZCP [Legislacja]; Projekt nowelizacji ustaw przeciw wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych w konsultacjach [PwC w prasie] Umowa przenosząca własność rzeczy lub praw na Skarb Państwa w zamian za zaległości podatkowe nie generuje przychodu.

niedostępny

Wprowadzenie art. 15 ust. 4i ustawy o CIT regulującego kwestię korekty kosztów, miało charakter zmiany doprecyzowującej

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał skutki nowelizacji ustawy o CIT w kontekście rozliczania faktur korygujących.

niedostępny

Zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia udziałów w spółce z o.o. powstałej z przekształcenia spółki komandytowej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wydał wyrok, w którym potwierdził, że kosztem podatkowym w przypadku zbycia udziałów w spółce kapitałowej będzie kwota odpowiadająca wartości bilansowej przekształconej spółki komandytowej na dzień przekształcenia w spółkę z o.o. powiększona o koszty bezpośrednio związane z nabyciem udziałów.

niedostępny

Konsultacje projektu nowelizacji ustawy mającej na celu ograniczenie wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń podatkowych

W dniu 20 marca 2017 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw mającej na celu ograniczenie wykorzystania sektora finansowego dla wyłudzeń podatkowych.

niedostępny

Odsetki od udzielonej pożyczki kosztami uzyskania przychodów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której uznał za prawidłowe stanowisko spółki, zgodnie z którym pomimo faktu, że obecnie występuje sytuacja, w której pożyczkodawca i pożyczkobiorca mają tego samego wspólnika, który posiada nie mniej niż po 25% udziałów w obu tych podmiotach, to okoliczność ta nie stanowi podstawy do zastosowania przepisu art. 16 ust. 1 pkt 60 bądź art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o CIT. Dla zastosowania omawianych przepisów wymagane jest bowiem, by w dniu zawarcia umowy pożyczki występowały stosowne powiązania pomiędzy pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą, co w niniejszej sprawie nie miało miejsca.

niedostępny

Wydatki poniesione przez spółkę akcyjną w procedurze przymusowego wykupu akcji są kosztem uzyskania przychodu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wydał wyrok potwierdzający stanowisko przyjęte ostatnio przez NSA, zgodnie z którym wydatki związane z przymusowym wykupem akcji stanowią koszt pośredni.

niedostępny

Zakup towarów i usług od podwykonawców działających poza SSE, mających charakter pomocniczy do działalności strefowej, nie powoduje utraty zwolnienia z podatku dochodowego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wydał wyrok, w którym wskazał, które wydatki można uznać za mieszczące się w zakresie zwolnienia z CIT w związku z prowadzeniem działalności strefowej.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Raport "Co się zmienia w cenach transferowych?"


Raport ukazuje zmiany w zakresie podejścia władz skarbowych do kwestii kontroli w obszarze cen transferowych i wyzwań przed jakimi będą musieli stanąć polscy podatnicy. Jest to także głos przedsiębiorców, którzy w anonimowym badaniu PwC podzielili się swoimi obserwacjami na temat zachodzących zmian oraz wskazali jakie kroki podejmą by przygotować się do kontroli w zakresie cen transferowych..

Taxolite

Taxolite to aplikacja wspierająca i usprawniająca pracę zespołów podatkowych, księgowości i finansów w firmie. Co więcej umożliwia także przygotowanie danych w formacie JPK oraz przeprowadzenie ich wstępnej weryfikacji w oparciu o metody analogiczne do stosowanych przez służby skarbowe.

Taxolite jest niezależny od systemów księgowych i finansowych, dlatego też jego implementacja nie wymaga zmian w środowiskach tych systemów.

Taxolite może być zasilany jednocześnie różnymi źródłami danych, oferując użytkownikom szerokie możliwości definiowania i konfigurowania tych źródeł.

Taxolite pozwala na przechowywanie i archiwizacje danych, kalkulacji, raportów oraz innych dokumentów.

Taxolite pozwala na różne warianty wdrożenia tj.  wdrożenie całości lub implementację wybranych funkcjonalności Aplikacji, dzięki czemu pozwala na optymalizację wybranych aspektów podatkowych, najważniejszych dla danej spółki.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

  • Podatkowe Espresso 12/2017
    W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Wyrok TSUE w sprawie zaległości z tytułu VAT przy zwolnieniu z długów w wyniku postępowania upadłościowego; [Express podatkowy] Wynagrodzenie radcy prawnego za przeniesienie praw autorskich do opinii stanowi przychód z działalności gospodarczej, Pracowników częściowo wykonujących prace badawczo-rozwojowe można uznać za zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R w rozumieniu uCIT, Ustalanie dochodu z tytułu sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących ZCP [Legislacja]; Projekt nowelizacji ustaw przeciw wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych w konsultacjach [PwC w prasie] Umowa przenosząca własność rzeczy lub praw na Skarb Państwa w zamian za zaległości podatkowe nie generuje przychodu. 189 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2017 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwy "PwC" i "PricewaterhouseCoopers" odnoszą się do firm wchodzących w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited. Każda z firm stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA