Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj

Nowości podatkowe

RSS

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień do przepisów w zakresie zasad poboru podatku u źródła

W dniu 19 czerwca 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień do przepisów dotyczących zasad poboru podatku u źródła. Dokument obejmuje kwestie dotyczące celu modyfikacji zasad poboru podatku u źródła, pojęcia rzeczywistego właściciela, pojęcia należytej staranności, zwrotu podatku, ustalania progu 2 mln zł, a także innych szczegółowych zagadnień.

Projekt zmian ustawy o VAT – od 1 stycznia 2020 r. zaczną obowiązywać nowe zasady rozliczeń towarowych transakcji międzynarodowych

PDF
W dniu 19 czerwca 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień do przepisów dotyczących zasad poboru podatku u źródła. Dokument obejmuje kwestie dotyczące celu modyfikacji zasad poboru podatku u źródła, pojęcia rzeczywistego właściciela, pojęcia należytej staranności, zwrotu podatku, ustalania progu 2 mln zł, a także innych szczegółowych zagadnień.

niedostępny

Strata z tytułu sprzedaży wierzytelności przedawnionych nie podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w przedmiocie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat z tytułu sprzedaży wierzytelności przedawnionych w kontekście wyłączenia z w art. 16 ust. 1 pkt 20 ustawy o CIT.

niedostępny

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wypłaconych diet zgodnie z ugodą mediacyjną, w dacie dokonania wypłaty

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że wypłacone diety na podstawie ugody mediacyjnej stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich faktycznej wypłaty, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o CIT na zasadach przewidzianych dla wynagrodzeń pracowniczych.

niedostępny

Transakcja nieodpłatnego zbycia przedsiębiorstwa członkowi rodziny nie podlega opodatkowaniu VAT ani obowiązkowi dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że przedsiębiorca, który dokonuje nieodpłatnego przekazania członkowi rodziny przedsiębiorstwa przed jego formalną likwidacją, dokonuje zbycia przedsiębiorstwa. W związku z tym, czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT, a podatnik nie będzie miał obowiązku dokonania korekt odliczonego wcześniej podatku naliczonego.

niedostępny

Brak obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w odniesieniu do umów trójstronnych z niepowiązanymi dostawcami

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której uznał, że zawarcie umów trójstronnych z dostawcami niebędącymi podmiotami powiązanymi nie powoduje obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

niedostępny

Przekazanie składników majątku udziałowcom likwidowanej spółki nie stanowi dla likwidowanej spółki dochodu, który podlegałby opodatkowaniu CIT

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że w razie likwidacji spółki, w związku z wydaniem przez spółkę udziałowcom składników majątku, po stronie spółki nie powstanie ani przychód, ani obowiązek zapłaty podatku CIT.

niedostępny

Opłata ostrożnościowa wpłacona przez bank może stanowić koszt uzyskania przychodów

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że opłata ostrożnościowa wpłacona przez bank na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartał 2016 r. jest kosztem uzyskania przychodu na podstawie ogólnej zasady wynikającej z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Projekt zmian do ustawy o PIT – zwolnienie z podatku dochodów osób poniżej 26 roku życia do wysokości pierwszego progu skali podatkowej

W ostatnich dniach opublikowano projekt nowelizacji ustawy o PIT, którego głównym założeniem jest zwolnienie z opodatkowania przychodów osób poniżej 26 roku życia. Nowelizacja ma wejść w życie już 1 sierpnia 2019 r. Nowe przepisy przyniosą korzyści beneficjentom zwolnienia, ale spowodują również pewne utrudnienia po stronie płatników.

Podatkowe Espresso 22/2019

PDF
W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Pytania prejudycjalne NSA skierowane do TSUE, dotyczące zakresu pojęcia usługi restauracyjnej; [Ekspress podatkowy] Kara umowna z tytułu niezawarcia umowy przyrzeczonej nie stanowi kosztów uzyskania przychodu; Możliwość zaliczenia przez agencję pracy do kosztów uzyskania przychodu wydatków na zakwaterowanie pracowników oraz zleceniobiorców; TSUE - Opodatkowanie sprzedaży przedmiotów z zawartością złota wykorzystywanych w działalności nie narusza Dyrektywy VAT; [Legislacja] Projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT dotyczący zastąpienia deklaracji VAT plikiem JPK_VAT został przyjęty przez Radę Ministrów; [PwC w prasie] Korzystanie z oprogramowania podlega podatkowi u źródła.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Raport "Co się zmienia w cenach transferowych?"


Raport ukazuje zmiany w zakresie podejścia władz skarbowych do kwestii kontroli w obszarze cen transferowych i wyzwań przed jakimi będą musieli stanąć polscy podatnicy. Jest to także głos przedsiębiorców, którzy w anonimowym badaniu PwC podzielili się swoimi obserwacjami na temat zachodzących zmian oraz wskazali jakie kroki podejmą by przygotować się do kontroli w zakresie cen transferowych..

Taxolite

Taxolite to aplikacja wspierająca i usprawniająca pracę zespołów podatkowych, księgowości i finansów w firmie. Co więcej umożliwia także przygotowanie danych w formacie JPK oraz przeprowadzenie ich wstępnej weryfikacji w oparciu o metody analogiczne do stosowanych przez służby skarbowe.

Taxolite jest niezależny od systemów księgowych i finansowych, dlatego też jego implementacja nie wymaga zmian w środowiskach tych systemów.

Taxolite może być zasilany jednocześnie różnymi źródłami danych, oferując użytkownikom szerokie możliwości definiowania i konfigurowania tych źródeł.

Taxolite pozwala na przechowywanie i archiwizacje danych, kalkulacji, raportów oraz innych dokumentów.

Taxolite pozwala na różne warianty wdrożenia tj.  wdrożenie całości lub implementację wybranych funkcjonalności Aplikacji, dzięki czemu pozwala na optymalizację wybranych aspektów podatkowych, najważniejszych dla danej spółki.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

Znajdziesz nas także tutaj:
© 2019 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA