Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj

Nowości podatkowe

RSS
niedostępny

Kwestia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu straty z tytułu zbycia wierzytelności obejmującej niezwróconą przez kontrahenta „kaucję gwarancyjną”

Spółka z o.o., która powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności podatnika będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty z tytułu zbycia wierzytelności obejmującej kwotę kaucji gwarancyjnej, która zostało uprzednio zaliczona przez podatnika do jego przychodów należnych.

niedostępny

Skutki podatkowe na gruncie PIT zapłaty za pracownika zaległych składek na ubezpieczenia społeczne w części, w której obciążają one wynagrodzenie pracownika

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że płatnik składek ubezpieczeniowych, uiszczając zaległe składki, w części należnej od wynagrodzenia lub innego świadczenia wypłacanego pracownikowi, nie dokonuje żadnego przysporzenia majątkowego, zwiększającego majątek pracowników.

niedostępny

Pobór zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia na rzecz spółki niemieckiej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualnę w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego przez spółkę od wypłaty wynagrodzenia na rzecz spółki niemieckiej.

Podatkowe Espresso 11/2019

PDF
W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Uchwała NSA - Zasady doręczania zawiadomienia, o którym mowa w art. 70c Ordynacji podatkowej; [Express podatkowy] Spółka komandytowa nie może być uznana za spółkę kapitałową w rozumieniu Dyrektywy Kapitałowej; Możliwość stosowania 50 proc. kosztów przy wynagrodzenia muzyków za próby orkiestry; TSUE - Pojęcie „kształcenia powszechnego lub wyższego” z art. 132 ust. 1 dyrektywy VAT nie obejmuje kursów nauki jazdy; [Legislacja] Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach - II czytanie.

niedostępny

Skutki zbycia ogółu praw i obowiązków wynikających z udziału w spółce osobowej

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że zbycie ogółu praw i obowiązków przynależnych wspólnikowi spółki osobowej, który jest osobą prawną nie może być utożsamiane z wystąpieniem z tej spółki.

niedostępny

Dokumentowanie usług świadczonych na rzecz kontrahenta z Austrii fakturą z adnotacją „zwolnienie z VAT”

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że podatnik zwolniony podmiotowo, dokonując dostaw towarów i świadcząc usługi, nie jest zobowiązany do wystawiania faktur dokumentujących te transakcje, aczkolwiek na żądanie nabywcy towaru lub usługi jest obowiązany wystawić fakturę.

niedostępny

Wykonywanie utworów przez zawodowych muzyków na próbach orkiestry stanowi wykonanie artystycznie

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał jaka aktywność artystów-muzyków może być traktowana jako artystyczne wykonanie i tym samym objęta 50% kosztami podatkowymi.

niedostępny

Możliwość zastosowania zwolnienia z podatku VAT przez podatnika świadczącego usługi w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, innych niż usługi doradcze

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług z zakresu wyceny nieruchomości, zarządzania nieruchomościami oraz usług z zakresu architektury, innych niż usługi doradcze, może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT, jeżeli wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 złotych.

niedostępny

Kwestia procentowego obliczania honorarium autorskiego w ramach stałego stosunku pracy dla części stanowiącej pracę twórczą

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok, w którym odniósł się do kwestii zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu do honorarium autorskiego.

niedostępny

Zwolnienie z opodatkowania kart na posiłki profilaktyczne lub artykuły spożywcze i napoje

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że zapewnienie pracownikom kart na posiłki profilaktyczne uprawnia podatnika do zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Raport "Co się zmienia w cenach transferowych?"


Raport ukazuje zmiany w zakresie podejścia władz skarbowych do kwestii kontroli w obszarze cen transferowych i wyzwań przed jakimi będą musieli stanąć polscy podatnicy. Jest to także głos przedsiębiorców, którzy w anonimowym badaniu PwC podzielili się swoimi obserwacjami na temat zachodzących zmian oraz wskazali jakie kroki podejmą by przygotować się do kontroli w zakresie cen transferowych..

Taxolite

Taxolite to aplikacja wspierająca i usprawniająca pracę zespołów podatkowych, księgowości i finansów w firmie. Co więcej umożliwia także przygotowanie danych w formacie JPK oraz przeprowadzenie ich wstępnej weryfikacji w oparciu o metody analogiczne do stosowanych przez służby skarbowe.

Taxolite jest niezależny od systemów księgowych i finansowych, dlatego też jego implementacja nie wymaga zmian w środowiskach tych systemów.

Taxolite może być zasilany jednocześnie różnymi źródłami danych, oferując użytkownikom szerokie możliwości definiowania i konfigurowania tych źródeł.

Taxolite pozwala na przechowywanie i archiwizacje danych, kalkulacji, raportów oraz innych dokumentów.

Taxolite pozwala na różne warianty wdrożenia tj.  wdrożenie całości lub implementację wybranych funkcjonalności Aplikacji, dzięki czemu pozwala na optymalizację wybranych aspektów podatkowych, najważniejszych dla danej spółki.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

  • Podatkowe Espresso 11/2019
    W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Uchwała NSA - Zasady doręczania zawiadomienia, o którym mowa w art. 70c Ordynacji podatkowej; [Express podatkowy] Spółka komandytowa nie może być uznana za spółkę kapitałową w rozumieniu Dyrektywy Kapitałowej; Możliwość stosowania 50 proc. kosztów przy wynagrodzenia muzyków za próby orkiestry; TSUE - Pojęcie „kształcenia powszechnego lub wyższego” z art. 132 ust. 1 dyrektywy VAT nie obejmuje kursów nauki jazdy; [Legislacja] Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach - II czytanie. 242 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2019 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA