Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj
Taxonline

Nowości podatkowe

RSS
niedostępny

Środki pieniężne przekazane na realizacje inwestycji kosztem podatkowym w dacie poniesienia

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydał interpretację indywidualną w przedmiocie możliwości i momentu zaliczenia w poczet kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę w związku z zawarciem umowy partnerskiej z jednostką samorządu terytorialnego.

niedostępny

Skutki podatkowe wystawiania faktur w ramach samofakturowania

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wydał interpretację indywidualną w zakresie prawidłowości wystawiania przez spółkę faktur w ramach samofakturowania.

niedostępny

Odpisy na fundusz remontowy kosztem podatkowym spółdzielni

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wydał interpretacje indywidualną w przedmiocie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów na fundusz remontowy naliczony od lokali użytkowych.

niedostępny

Konsekwencje w PIT w zakresie opodatkowania odszkodowania otrzymanego z Francji

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził brak opodatkowania w PIT odszkodowania uzyskanego w związku ze śmiercią krewnego uposażonego z polisy.

niedostępny

Definicja pojęcia „sprzedaż” w kontekście objęcia usługowej działalności gastronomicznej opłatą targową

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w przedmiocie interpretowania pojęcia „sprzedaż” na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

niedostępny

Kwota dyskonta należnego za czas korzystania z „pożyczki” stanowi koszt podatkowy w dacie wykupu obligacji (w terminie bądź przed terminem zapadalności obligacji).

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że wartości dyskonta będącego różnicą pomiędzy wartością nominalną obligacji, a ich wartością emisyjną może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

niedostępny

Przychód powstały w wyniku połączenia przez przejęcie spółek

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną, w której uznał za prawidłowe stanowisko spółki, zgodnie z którym łączenie się spółek, w których udziałowcem jest województwo, winno być neutralne podatkowo na gruncie ustawy o CIT.

Podatkowe Espresso 2/2017

PDF
W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Wyrok WSA w Warszawie w sprawie braku możliwości odliczenia VAT przez zarejestrowaną w Polsce spółkę zagraniczną; [Express podatkowy] TSUE - Za odmowę udzielenia informacji w ramach wymiany informacji podatkowych może zostać nałożona kara finansowa; Stosowanie przepisów o tzw. „zatorach pieniężnych”; [Legislacja] Nowa ulga inwestycyjna dla firm – propozycja Ministerstwa Rozwoju; [PwC w prasie] Zastosowanie przepisów o niedostatecznej kapitalizacji w przypadku kapitalizacji odsetek.

niedostępny

Konsekwencje w CIT umorzenia udziałów spółki bez wynagrodzenia

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną w przedmiocie skutków podatkowych umorzenia udziałów własnych bez wynagrodzenia w celu pokrycia powstałej straty bilansowej.

niedostępny

Zobowiązania uregulowane w drodze kompensaty kosztem podatkowym

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że potrącenie kompensacyjne nie narusza ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, do której odwołanie znaleźć można w art. 15d ust. 1 ustawy o CIT, gdyż jest jedną z form rozliczeń pomiędzy wierzycielami. Tym samym, art. 15d ust. 1 ustawy o CIT nie będzie miał w przypadku kompensaty zastosowania.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Raport "Co się zmienia w cenach transferowych?"


Raport ukazuje zmiany w zakresie podejścia władz skarbowych do kwestii kontroli w obszarze cen transferowych i wyzwań przed jakimi będą musieli stanąć polscy podatnicy. Jest to także głos przedsiębiorców, którzy w anonimowym badaniu PwC podzielili się swoimi obserwacjami na temat zachodzących zmian oraz wskazali jakie kroki podejmą by przygotować się do kontroli w zakresie cen transferowych..

Taxolite

Taxolite to aplikacja wspierająca i usprawniająca pracę zespołów podatkowych, księgowości i finansów w firmie. Co więcej umożliwia także przygotowanie danych w formacie JPK oraz przeprowadzenie ich wstępnej weryfikacji w oparciu o metody analogiczne do stosowanych przez służby skarbowe.

Taxolite jest niezależny od systemów księgowych i finansowych, dlatego też jego implementacja nie wymaga zmian w środowiskach tych systemów.

Taxolite może być zasilany jednocześnie różnymi źródłami danych, oferując użytkownikom szerokie możliwości definiowania i konfigurowania tych źródeł.

Taxolite pozwala na przechowywanie i archiwizacje danych, kalkulacji, raportów oraz innych dokumentów.

Taxolite pozwala na różne warianty wdrożenia tj.  wdrożenie całości lub implementację wybranych funkcjonalności Aplikacji, dzięki czemu pozwala na optymalizację wybranych aspektów podatkowych, najważniejszych dla danej spółki.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

  • Podatkowe Espresso 2/2017
    W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Wyrok WSA w Warszawie w sprawie braku możliwości odliczenia VAT przez zarejestrowaną w Polsce spółkę zagraniczną; [Express podatkowy] TSUE - Za odmowę udzielenia informacji w ramach wymiany informacji podatkowych może zostać nałożona kara finansowa; Stosowanie przepisów o tzw. „zatorach pieniężnych”; [Legislacja] Nowa ulga inwestycyjna dla firm – propozycja Ministerstwa Rozwoju; [PwC w prasie] Zastosowanie przepisów o niedostatecznej kapitalizacji w przypadku kapitalizacji odsetek. 225 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2017 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwy "PwC" i "PricewaterhouseCoopers" odnoszą się do firm wchodzących w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited. Każda z firm stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA