Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj

Nowości podatkowe

RSS
niedostępny

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odszkodowania z tytułu utraconych korzyści

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odszkodowania z tytułu utraconych korzyści w związku z wystąpieniem opóźnień w realizacji inwestycji deweloperskiej.

niedostępny

Wniesienie własnego przedsiębiorstwa aportem do spółki jawnej nie podlega opodatkowaniu PIT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie skutków podatkowych wniesienia przedsiębiorstwa do spółki jawnej.

niedostępny

Ekwiwalent opłaty ostrożnościowej nie podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów kredytobiorcy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w zakresie zaliczenia do kosztów podatkowych spółki ekwiwalentu opłaty ostrożnościowej, który spółka zobowiązała się płacić na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu umowy kredytu.

Podatkowe Espresso 42/2019

PDF
W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Brak możliwości zaliczenia ekwiwalentu opłaty ostrożnościowej do kosztów uzyskania przychodu kredytobiorcy; [Express podatkowy] Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odszkodowania z tytułu utraconych korzyści; Przychód ze zbycia ogółu praw i obowiązków komandytariusza w spółce komandytowej podlega ustaleniu w wysokości ceny określonej w umowie; Brak zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z nabywanymi pracami adaptacyjnymi w wynajmowanych lokalach;[Legislacja] Kolejne odroczenie zmian w podatku u źródła na horyzoncie.

niedostępny

Odroczenie nowych zasad poboru podatku u źródła do 2020 r.

9 grudnia br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów, w którym ponownie odroczono termin wejścia w życie nowych zasad poboru podatku u źródła.

niedostępny

Koszty kwalifikowane B+R związane z zakupem od innych podmiotów ekspertyz i opinii

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w zakresie ustalenia w stanie prawnym do 31 grudnia 2017 r., czy do podstawy kalkulacji kosztów kwalifikowanych opisanych w art. 18d ustawy o CIT można włączyć wydatki na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe.

niedostępny

Skutki podatkowe nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa spółki cywilnej na rzecz małżonka

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa spółki cywilnej prowadzonego wspólnie przez małżonków na rzecz jednego z nich.

niedostępny

Dodatkowe odsetki wypłacane w zależności od zysku nie stanowią kosztów uzyskania przychodów

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w zakresie ustalenia, czy zapłacone odsetki dodatkowe z tytułu pozyskanych pożyczek, stanowią koszt uzyskania przychodu.

niedostępny

Zastosowanie art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w odniesieniu do oddziału amerykańskiej spółki w Polsce

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w zakresie prawa do odliczenia podatku i zwrotu różnicy podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu towarów i usług.

Od 2020 r. pliki JPK także na żądanie prezesa UOKiK

22 listopada 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia określającego sposób przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów już od 1 stycznia 2020 r.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Raport "Co się zmienia w cenach transferowych?"


Raport ukazuje zmiany w zakresie podejścia władz skarbowych do kwestii kontroli w obszarze cen transferowych i wyzwań przed jakimi będą musieli stanąć polscy podatnicy. Jest to także głos przedsiębiorców, którzy w anonimowym badaniu PwC podzielili się swoimi obserwacjami na temat zachodzących zmian oraz wskazali jakie kroki podejmą by przygotować się do kontroli w zakresie cen transferowych..

Taxolite

Taxolite to aplikacja wspierająca i usprawniająca pracę zespołów podatkowych, księgowości i finansów w firmie. Co więcej umożliwia także przygotowanie danych w formacie JPK oraz przeprowadzenie ich wstępnej weryfikacji w oparciu o metody analogiczne do stosowanych przez służby skarbowe.

Taxolite jest niezależny od systemów księgowych i finansowych, dlatego też jego implementacja nie wymaga zmian w środowiskach tych systemów.

Taxolite może być zasilany jednocześnie różnymi źródłami danych, oferując użytkownikom szerokie możliwości definiowania i konfigurowania tych źródeł.

Taxolite pozwala na przechowywanie i archiwizacje danych, kalkulacji, raportów oraz innych dokumentów.

Taxolite pozwala na różne warianty wdrożenia tj.  wdrożenie całości lub implementację wybranych funkcjonalności Aplikacji, dzięki czemu pozwala na optymalizację wybranych aspektów podatkowych, najważniejszych dla danej spółki.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

  • Podatkowe Espresso 42/2019
    W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Brak możliwości zaliczenia ekwiwalentu opłaty ostrożnościowej do kosztów uzyskania przychodu kredytobiorcy; [Express podatkowy] Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odszkodowania z tytułu utraconych korzyści; Przychód ze zbycia ogółu praw i obowiązków komandytariusza w spółce komandytowej podlega ustaleniu w wysokości ceny określonej w umowie; Brak zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z nabywanymi pracami adaptacyjnymi w wynajmowanych lokalach;[Legislacja] Kolejne odroczenie zmian w podatku u źródła na horyzoncie. 118 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2019 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA