Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj
Taxonline

Nowości podatkowe

RSS
niedostępny

Rząd zapowiada nowelizację Ordynacji podatkowej w zakresie wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów zamieszczono informację o nowym projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej, który - według opublikowanego planu - ma zostać przyjęty przez rząd w drugim kwartale 2015 r. Projekt wprowadzić ma do polskiego porządku prawnego regulację umożliwiającą automatyczną wymianę informacji w dziedzinie opodatkowania z innymi niż unijne państwami w oparciu o procedury Common Reporting Standard (CRS), a także implementować dyrektywę UE Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającą Dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.

niedostępny

Zmienione, przyszłe zasady potwierdzania pochodzenia z wykorzystaniem systemu REX

Rozporządzenie nr 2015/428 z dnia 10 marca 2015 r. (Dz. Urz. UE L nr 70 z 14.3.2015 r.), zmienia Rozporządzenie Wykonawcze do Wspólnotowego Kodeksu Celnego (nr 245/93).

niedostępny

Wydatki na zakup owoców jako koszt podatkowy

W wydanej interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził, że wydatki poniesione przez spółkę na zakup owoców, udostępnianych w miejscach ogólnodostępnych, zarówno dla pracowników, jak i wszystkich osób odwiedzających budynek spółki, stanowią dla spółki koszt uzyskania przychodu.

HRSpot 6/2015

PDF
[Obciążenia pracownicze] Zapewnienie pracownikowi kolejnych par okularów korekcyjnych jest zwolnione od PIT; Rzeczowe upominki jubileuszowe są opodatkowane PIT [Prawo pracy] Wysokość przyznanej pracownikowi premii podlega weryfikacji przez sąd pracy; Wyrok sądowy przywracający do pracy pracownika musi wiązać się z przydzieleniem mu konkretnych zadań [Human resources] Europejski Urząd Nadzoru Bankowego opublikował dokument konsultacyjny dotyczący nowych wytycznych ws. polityki wynagradzania

niedostępny

Opublikowano projekt zmian w akcyzie

W dniu 25 marca 2015 r. opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, nowe rozwiązania mają na celu przede wszystkim ułatwienie przedsiębiorcom wykonywanie działalności gospodarczej związanej z obrotem wyrobami akcyzowymi, a także zniesienie lub ograniczenie niektórych uciążliwych obowiązków dokumentacyjnych. W praktyce oznacza to odciążenie od czynności administracyjnych podatników i organów podatkowych. Podsumowujemy propozycje zmian.

niedostępny

Podatkowe konsekwencje udziału pracowników w programie rabatowym organizowanym przez pracodawcę

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wydał interpretację indywidualną, w której uznał, że zakup przez pracowników i osób przez nich wskazanych produktów z 5% rabatem nie stanowi dla nich przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Na spółce nie ciążą zatem obowiązki płatnika.

niedostępny

Składki na rzecz izb gospodarczych z tytułu członkostwa mogą stanowić koszt podatkowy

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził prawidłowość stanowiska podatnika w kwestii możliwości zaliczenia składek członkowskich na rzecz izb gospodarczych do kosztów uzyskania przychodów.

Podatkowe Espresso 12/2015

PDF
W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Brak obowiązku stosowania korekty, o której mowa w art. 15b ustawy o CIT, w przypadku zastosowania konstrukcji faktoringu odwrotnego do uregulowania należności [Express podatkowy]Transakcje zawierane w ramach umowy cash poolingu nie stanowią pożyczki w świetle ustawy o CIT; Podatkowe konsekwencje w VAT wydania voucherów uprawniających do wymiany na towary lub usługi; Możliwość skorygowania podstawy opodatkowania VAT ze względu na przedterminowe zakończenie umowy leasingu; Zmienione, przyszłe zasady potwierdzania pochodzenia z wykorzystaniem systemu REX [PwC w prasie] Polska przeciętniakiem pod względem podatków i składek ubezpieczeniowych.

niedostępny

Transakcje zawierane w ramach umowy cash poolingu nie stanowią pożyczki w świetle ustawy o CIT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym potwierdził, że transakcje zawierane w ramach struktury zarządzania płynnością finansową typu cash pooling nie stanowią pożyczki w rozumieniu ustawy o CIT. Tym samym nie mogą w stosunku do nich znaleźć zastosowania przepisy ustawy o CIT dotyczące niedostatecznej kapitalizacji i cenach transferowych. Korzystne dla podatnika stanowisko sądu wpisuje się w dominującą linię orzeczniczą.

niedostępny

Organ powinien informować o możliwości skorzystania z ulgi

Naczelny Sąd Administracyjny w wydanym niedawno wyroku potwierdził, że realizacja zasady zaufania do organów podatkowych oraz zasady informowania przejawia się między innymi w obowiązku poinformowania podatnika, reprezentowanego przez nieprofesjonalnego pełnomocnika, o przysługującej mu uldze podatkowej.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Share deal a asset deal - jak to wygląda w podatkach?

 

Share deal i asset deal mają różne następstwa podatkowe, co ma znaczący wpływ na opłacalność transakcji zarówno po stronie sprzedającego jak i kupującego. Jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji transakcji, zarówno sprzedający jak i kupujący, powinni przeanalizować, jakie następstwa podatkowe może mieć share deal lub asset deal w przypadku planowanej konkretnej transakcji. Obydwie formy sprzedaży / nabycia biznesu mają bowiem różne następstwa podatkowe, co ma znaczący wpływ na opłacalność transakcji zarówno po stronie sprzedającego jak i kupującego.

Nowelizacja ustawy o CIT

 

Przedstawiamy przygotowaną przez PwC kompilację przepisów ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, uwzględniającą zmiany wprowadzone ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Publikacja nie może być jednak traktowana jako oficjalny tekst jednolity. Nie powinni Państwo opierać swoich działań/decyzji na treści informacji zawartych w tej publikacji bez uprzedniego uzyskania profesjonalnej porady.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

  • HRSpot 6/2015
    [Obciążenia pracownicze] Zapewnienie pracownikowi kolejnych par okularów korekcyjnych jest zwolnione od PIT; Rzeczowe upominki jubileuszowe są opodatkowane PIT [Prawo pracy] Wysokość przyznanej pracownikowi premii podlega weryfikacji przez sąd pracy; Wyrok sądowy przywracający do pracy pracownika musi wiązać się z przydzieleniem mu konkretnych zadań [Human resources] Europejski Urząd Nadzoru Bankowego opublikował dokument konsultacyjny dotyczący nowych wytycznych ws. polityki wynagradzania 159 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2015 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwy "PwC" i "PricewaterhouseCoopers" odnoszą się do firm wchodzących w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited. Każda z firm stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA