Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj
Taxonline

Nowości podatkowe

RSS
niedostępny

Zagadnienie na uchwałę NSA: Przedłużenie terminu zwrotu różnicy podatku w ramach czynności sprawdzających a żądanie od kontrahentów podatnika przedstawienia dokumentacji

Dnia 20 lipca 2016 r. NSA przedstawił składowi 7 sędziów NSA do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości w zakresie możliwości żądania od kontrahentów podatnika dokumentacji.

niedostępny

Nowelizacja Prawa celnego (w związku z wejściem w życie Unijnego Kodeksu Celnego) podpisana przez Prezydenta

Projekt nowelizacji przygotowany został w związku z ustanowieniem Unijnego Kodeksu Celnego, który wraz z rozporządzeniami unijnymi, stosowany jest we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej od 1 maja 2016 r.

niedostępny

Skutki podatkowe otrzymania po zakończeniu roku podatkowego faktury korygującej wpływającej na wysokość bezpośrednich kosztów podatkowych

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w przedmiocie momentu rozpoznania korekty bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów, w sytuacji otrzymania faktury korygującej dopiero po zakończeniu roku podatkowego, w którym zawarte zostały przedmiotowe transakcje.

niedostępny

Skutki w VAT dostawy krajowej i wewnątrzwspólnotowej kompleksu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok w przedmiocie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT w przypadku dostawy krajowej i wewnątrzwspólnotowej kompleksu rzeczy stanowiących jednolitą funkcjonalną całość.

niedostępny

Niezamortyzowana wartość zlikwidowanej inwestycji w obcym środku trwałym jako koszt uzyskania przychodów

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną, w której uznał za prawidłowe stanowisko spółki zgodnie, z którym, fakt zaprzestania wykorzystywania inwestycji w obcym środku trwałym nie stoi na przeszkodzie możliwości zaliczenia nie w pełni zamortyzowanej części poniesionych na tę inwestycję wydatków bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów.

niedostępny

PIT od świadczeń dla rozwiedzionych współmałżonków otrzymywanych z USA

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną, w której uznał za prawidłowe stanowisko podatnika zgodnie, z którym, świadczenie dla rozwiedzionych współmałżonków jest wolne od podatku dochodowego.

niedostępny

Projekt ustawy o zasadach rozliczeń w VAT przez jednostki samorządu terytorialnego przyjęty przez Sejm

W dniu 22 lipca 2016 r. na posiedzeniu plenarnym Sejmu odbyło się głosowanie w sprawie ustawy o zasadach rozliczeń VAT przez jednostki samorządu terytorialnego. Sejm przyjął ustawę w brzmieniu rekomendowanym przez Komisję Finansów Publicznych.

niedostępny

Paliwo do samochodów służbowych nie jest nieodpłatnym świadczeniem pracownika

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził, iż pracownik, który jest uprawiony do przejazdów samochodem służbowym na trasie z miejsca zamieszkania do siedziby pracodawcy i z powrotem nie uzyskuje przychodu opodatkowanego PIT z tytułu sfinansowania przez pracodawcę paliwa zużytego podczas tych przejazdów.

Nowelizacja ustaw o CIT i PIT - uchwalona przez Sejm

PDF
W dniu 22 lipca 2016 r. Sejm uchwalił nowelizację ustaw o podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Przyjęte regulacje wprowadzają nową niższą stawkę podatku CIT 15% dla małych podatników, jak też kilka istotnych zmian dotyczących określenia katalogu dochodów nierezydentów podlegających opodatkowaniu w Polsce, wyłączenia odroczenia opodatkowania tzw. wymiany udziałów, w przypadku, gdy jednym z głównych celów takiej transakcji jest uniknięcie opodatkowania, zasad opodatkowania aportu aktywów niestanowiących (zorganizowanej części) przedsiębiorstwa w wartości rynkowej oraz uzależnienie stosowania zwolnienia z podatku u źródła wypłat odsetek i należności licencyjnych od spełnienia przez odbiorcę statusu rzeczywistego właściciela.

niedostępny

Aport wierzytelności z odsetkami dokonywany przez zagranicznego udziałowca

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem, w którym Konrad Łuszcz, konsultant w dziale Prawno-podatkowym PwC analizuje wyrok NSA w przedmiocie skutków podatkowych aportu wierzytelności dokonanego przed zagraniczny podmiot.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Raport "Paying Taxes"


Jak wynika z najnowszego raportu „Paying Taxes 2016”,  przygotowanego przez firmę doradczą PwC i Grupę Banku Światowego, Polska pod względem skomplikowania systemu podatkowego zajmuje obecnie 58. miejsce na świecie. Oznacza to awans o 29 pozycji w porównaniu z zestawieniem z zeszłego roku. Na pierwszym miejscu rankingu „Paying Taxes 2016” uplasował się Katar, na ostatnim 189. – Boliwia.

Nowelizacja ustaw podatkowych PIT i CIT

W związku z licznymi nowelizacjami ustawy o CIT oraz ustawy o PIT , które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r., przedstawiamy treści ustaw o podatkach dochodowych, stanowiące kompilację najważniejszych zmian wynikających z projektów nowelizacyjnych. Przygotowując opracowania dołożyliśmy wszelkich starań, aby były rzetelne i kompletne.

Dla Państwa wygody, każda ze zmian została oddzielnie zasygnalizowana - w obecnym, oraz zmienionym brzmieniu. Publikacje zawierają także krótkie omówienie wybranych zmian w przepisach. Nasze opracowania tekstów ustaw nie mogą być jednak  traktowane jako oficjalne teksty jednolite ustaw CIT i PIT.  Nie powinni Państwo opierać swoich działań/decyzji na treści informacji zawartych w tych publikacjach bez uprzedniego uzyskania profesjonalnej porady.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

  • Nowelizacja ustaw o CIT i PIT - uchwalona przez Sejm
    W dniu 22 lipca 2016 r. Sejm uchwalił nowelizację ustaw o podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Przyjęte regulacje wprowadzają nową niższą stawkę podatku CIT 15% dla małych podatników, jak też kilka istotnych zmian dotyczących określenia katalogu dochodów nierezydentów podlegających opodatkowaniu w Polsce, wyłączenia odroczenia opodatkowania tzw. wymiany udziałów, w przypadku, gdy jednym z głównych celów takiej transakcji jest uniknięcie opodatkowania, zasad opodatkowania aportu aktywów niestanowiących (zorganizowanej części) przedsiębiorstwa w wartości rynkowej oraz uzależnienie stosowania zwolnienia z podatku u źródła wypłat odsetek i należności licencyjnych od spełnienia przez odbiorcę statusu rzeczywistego właściciela. 147 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2016 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwy "PwC" i "PricewaterhouseCoopers" odnoszą się do firm wchodzących w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited. Każda z firm stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA