Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj

Nowości podatkowe

RSS
niedostępny

Sposób kwalifikacji na gruncie VAT poszczególnych czynności dokonywanych w ramach zobowiązań wynikających z umowy komisu

Na gruncie ustawy o VAT nie może być mowy o dodatkowej usłudze pośrednictwa, ponieważ wszystkie czynności wykonywane w ramach umowy komisu, mają charakter niezależnych dostaw towarów.

niedostępny

Usługowy rozlew piwa podlega także opodatkowaniu jako produkcja piwa

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wydał wyrok, w którym wskazał, że usługowy rozlew piwa wchodzi do limitu produkcji 200.000 hl, uprawniającego do skorzystania ze zwolnienia od akcyzy.

niedostępny

Stawka VAT dla sprzedaży lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że istotne z punktu widzenia opodatkowania sprzedaży lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego jest to, czy mamy do czynienia z ich odrębnością prawną.

niedostępny

Kwestia stosowania art. 15e ust. 1 ustawa o CIT do kosztów usług wsparcia produktowego i projektowego podmiotu powiązanego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok, w którym wskazał, że wartości niematerialne i prawne są objęte przepisem ograniczającym wysokość opłat zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów do ustawowo określonego limitu. Pomimo, że opłaty nie kreują u spółki wartości początkowej jako wartości niematerialnej i prawnej, to jednak mieszczą się w katalogu wydatków podlegających ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów podatkowych.

niedostępny

Możliwość rozpoznania różnic kursowych dla kredytu zaciągniętego w walucie obcej

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że przewalutowania w trakcie umowy kredytowej mogą mieć ewentualnie znaczenie na gruncie rachunkowości, natomiast podatkowo nie będą miały istotnego znaczenia.

niedostępny

Prawo do odliczenia VAT od wydatków poniesionych na budowę i wyposażenie przyzakładowego przedszkola

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że między zakupami towarów i usług związanymi z budową, wyposażeniem i funkcjonowaniem przyzakładowego przedszkola a działalnością opodatkowaną spółki, nie zachodzi tego rodzaju związek, który dawałby jej prawo do odliczenia podatku naliczonego.

niedostępny

Skutki podatkowe w PIT wycofania części wkładu ze spółki komandytowej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok, w którym wskazał, że wpłata ze spółki komandytowej części wkładu jest uwzględniana przy ustalaniu wysokości przychodu osiąganego przez wspólnika, na skutek definitywnego wystąpienia przez niego ze spółki niebędącej osobą prawną.

niedostępny

Zwolnienie strefowe przy korzystaniu z usług podmiotów zewnętrznych

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że zakup towarów i usług od podmiotów zewnętrznych (poza strefą) nie prowadzi automatycznie do utraty zwolnienia podatkowego w części odnoszącej się do tych zakupów.

niedostępny

Przekazanie spółdzielni mieszkaniowej przez powiernika kwot, pozyskanych wskutek realizacji umowy powierniczej

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że nie można uznać, że zwrot kwoty uzyskanej z tytułu sprzedaży świadectw efektywności energetycznej stanowi wynagrodzenie za usługę, polegającą na przekazaniu praw do uzyskania pewnych wartości energetycznych.

niedostępny

Przesłanki uznania za obrót dotacji uzyskanych z budżetu miejskiego przez spółkę wykonującą zadania o charakterze użyteczności publicznej

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał wyrok, w którym wskazał, że warunkiem opodatkowania uzyskanych dotacji jest to, aby związek między dotacją a ceną był jednoznacznie widoczny.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Raport "Co się zmienia w cenach transferowych?"


Raport ukazuje zmiany w zakresie podejścia władz skarbowych do kwestii kontroli w obszarze cen transferowych i wyzwań przed jakimi będą musieli stanąć polscy podatnicy. Jest to także głos przedsiębiorców, którzy w anonimowym badaniu PwC podzielili się swoimi obserwacjami na temat zachodzących zmian oraz wskazali jakie kroki podejmą by przygotować się do kontroli w zakresie cen transferowych..

Taxolite

Taxolite to aplikacja wspierająca i usprawniająca pracę zespołów podatkowych, księgowości i finansów w firmie. Co więcej umożliwia także przygotowanie danych w formacie JPK oraz przeprowadzenie ich wstępnej weryfikacji w oparciu o metody analogiczne do stosowanych przez służby skarbowe.

Taxolite jest niezależny od systemów księgowych i finansowych, dlatego też jego implementacja nie wymaga zmian w środowiskach tych systemów.

Taxolite może być zasilany jednocześnie różnymi źródłami danych, oferując użytkownikom szerokie możliwości definiowania i konfigurowania tych źródeł.

Taxolite pozwala na przechowywanie i archiwizacje danych, kalkulacji, raportów oraz innych dokumentów.

Taxolite pozwala na różne warianty wdrożenia tj.  wdrożenie całości lub implementację wybranych funkcjonalności Aplikacji, dzięki czemu pozwala na optymalizację wybranych aspektów podatkowych, najważniejszych dla danej spółki.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Nowe publikacje

  • Podatkowe Espresso 6/2019
    W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Możliwość oszacowania przez organ przychodu w innej wysokości niż określona w umowie między spółką a podmiotem powiązanym; [Express podatkowy] Prowadzenie ewidencji prac twórczych pracowników nie jest warunkiem koniecznym do stosowania 50 proc. kosztów, Przesłanki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odstępnego zapłaconego z tytułu wcześniejszego wypowiedzenia umowy najmu; Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT od zaliczek otrzymanych na poczet usługi turystyki; [Legislacja] Projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz innych ustaw; [PwC w Prasie] Zakup usług IT bez limitu kosztów. 226 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2019 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA