Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj
Taxonline

Nowości podatkowe

RSS
niedostępny

Oczyszczalnia ścieków dla budynku biurowego nie stanowi urządzenia przemysłowego

Pojawiło się kolejne orzeczenie, dotyczące wykładni pojęcia „urządzenia przemysłowego” leasingowanego od zagranicznego kontrahenta w kontekście obowiązku pobrania podatku u źródła od należności wypłacanych finansującemu (w tym przypadku spółce niemieckiej). Powoli kształtuje się nowa, korzystna dla podatnika linia orzecznicza w tym zakresie. Więcej na ten temat pisze w komentarzu Paweł Wielgoławski, konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC.

niedostępny

Podpisano Protokół do Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Belgią

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano informację o podpisaniu Protokołu do Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Belgią.

Podatkowe espresso nr 15/2014

PDF
W numerze: [Akcyza] Możliwości stosowania w stosunku do częściowo skażonego alkoholu etylowego zużywanego do czyszczenia linii produkcyjnych zwolnienia określonego w przepisach ustawy o podatku akcyzowym; [VAT] Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług trwałej zabudowy meblowej; [CIT] Moment powstania przychodu z tytułu udzielenia licencji do dokumentacji; [CŁO] Zawiadomienie dotyczące wniosków o zawieszenie ceł.

niedostępny

Możliwość uznania transakcji za łańcuchową

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził, że transakcja łańcuchowa, w której spółka polska dokonuje dostawy towarów do kontrahenta belgijskiego (bez ich fizycznego wydania), a ten sprzedaje towar firmie białoruskiej, będzie opodatkowana stawką 23% VAT, a nie potraktowana jako eksport. Interpretację komentuje Marcin Baj, konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC.

niedostępny

Miejsce świadczenia kompleksowych usług magazynowania

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym potwierdził, że miejsce świadczenia kompleksowych usług magazynowania świadczonych przez spółkę w Polsce na rzecz podmiotu zagranicznego należy ustalać zgodnie z regułą ogólną, tzn. opodatkować VAT w miejscu siedziby usługobiorcy. Wyrok został wydany w sprawie spółki, w stosunku do której w czerwcu ubiegłego roku wydane zostało orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE. Więcej na ten temat pisze w komentarzu Małgorzata Michalik, starszy konsultant w Zespole ds. Podatków Pośrednich Działu Prawno-Podatkowego PwC.

niedostępny

Połączenie spółek w ramach PGK nie powoduje utraty statusu podatnika CIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wydał interpretację indywidualną, w której podzielił stanowisko podatnika w kwestii skutków podatkowych restrukturyzacji Podatkowej Grupy Kapitałowej poprzez połączenie przez przejęcie dwóch spółek wchodzących w jej skład. W opinii organu podatkowego w sprawie nie zaistniały przesłanki uzasadniające utratę statusu podatnika CIT.

niedostępny

Możliwość zaliczenie wydatków związanych z podniesieniem kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził, że wydatki związane z podjęciem studiów doktoranckich w dziedzinie związanej z prowadzona działalnością gospodarczą, będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Interpretacja jest interesująca również dlatego, że organy podatkowe konsekwentnie odmawiają podatnikom prawa do ujęcia w kosztach podatkowych wydatków związanych z nabyciem uprawnień do wykonywania zawodu w sytuacji, gdy działalność jest podejmowana dopiero po ich uzyskaniu.

niedostępny

Obowiązki spółki w związku wypłatą odsetek w strukturze cash poolingu na rzecz agenta z siedzibą w Niemczech

Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał orzeczenie, w którym przeanalizował koncepcję „rzeczywistego odbiorcy” odsetek otrzymywanych przez agenta w ramach struktury cash-poolingu. Wyrok wpisuje się w spór, jaki od lat podatnicy toczą z władzami skarbowymi. Tym razem rozstrzygnięcie jest negatywne dla podatnika. Więcej na ten temat pisze w komentarzu Marek Sikorski, konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC.

niedostępny

Express sądowy: Wypłata odszkodowania za nieprawidłowe rozwiązanie umowy o pracę może stanowić koszt pracodawcy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym uznał, że odszkodowanie za nieprawidłowe rozwiązanie umowy o pracę pracodawca może zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodów. Zapraszamy do zapoznania się z ustnym uzasadnieniem wyroku.

TaxWeek nr 15/2014

PDF
W najnowszym numerze m.in. orzeczenie tygodnia – „Zwolnienie z CIT dywidend wypłaconych przez spółki z siedzibą w kraju na rzecz funduszu inwestycyjnego znajdującego się w państwie trzecim”, a także omówienie najnowszych orzeczeń i interpretacji indywidualnych, oraz nowości legislacyjne.

Przegląd prasy

RSS

Polecamy

Serwisy tematyczne Taxonline.pl

Podatki 2014

Dotacje

VAT / Akcyza

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Podatkowe ADR - Alternatywne metody rozwiązywania sporów podatkowych - perspektywa mediacji podatkowej w Polsce

 

W niniejszym raporcie zwracamy uwagę na możliwość wprowadzenia rozwiązań, które mogłyby uczynić rozwiązywanie sporów podatkowych szybszym, prostszym, efektywniejszym – a w rezultacie, tak dla państwa jak i podatnika – tańszym.

Luka podatkowa w VAT – jak to zwalczać?


Kontynuacja raportu przygotowanego przez PwC w maju 2013 r. we współpracy z Fundacją Naukową - Instytut Badań Strukturalnych „Straty Skarbu Państwa w VAT”, poświęconego problematyce nadużyć podatkowych w podatku od towarów i usług oraz występowania tzw. luki podatkowej, której rozmiar oszacowano na kwotę od 36,5 do 58,5 mld złotych dla samego podatku VAT

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła ?

Nowy użytkownik

   Cennik

Seminaria

RSS

Nowe publikacje

  • Podatkowe espresso nr 15/2014
    W numerze: [Akcyza] Możliwości stosowania w stosunku do częściowo skażonego alkoholu etylowego zużywanego do czyszczenia linii produkcyjnych zwolnienia określonego w przepisach ustawy o podatku akcyzowym; [VAT] Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług trwałej zabudowy meblowej; [CIT] Moment powstania przychodu z tytułu udzielenia licencji do dokumentacji; [CŁO] Zawiadomienie dotyczące wniosków o zawieszenie ceł. 224 KB PDF
Znajdziesz nas także tutaj:
© 2014 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwy "PwC" i "PricewaterhouseCoopers" odnoszą się do firm wchodzących w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited. Każda z firm stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA